Нові надходження до бібліотеки (05.11.2018 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Антропология. – 2018. – № 1.
2.    Артериальная гипертензия. – 2018. – № 2.
3.    Артериальная гипертензия. – 2018. – № 3.
4.    Журнал НАМН України. – 2017. – № 3 – 4.
5.    Журнал НАМН України. – 2018. – № 1 – 2.
6.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2018. – № 8.
7.    Здоровье женщины. – 2018. – № 4.
8.    Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2018. – № 2.
9.    Лікарська справа. – 2018. – № 1 – 2.
10.    Medicine review. – 2018. – № 3.
11.    Medicine review. – 2018. – № 4.
12.    Мистецтво лікування. – 2018. – № 5 – 6.
13.    НЕЙРОNews. – 2018. – № 6.
14.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2018. – № 10 (69) (вересень).
15.    Практикуючий лікар. – 2018. – № 2.
16.    Проблеми ендокринної патології. – 2018. – № 3.
17.    Проблемы старения и долголетия. – 2018. – Приложение: ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» – 60 років.
18.    Раціональна фармакотерапія. – 2018. – № 1.
19.    Раціональна фармакотерапія. – 2018. – № 2.
20.    Раціональна фармакотерапія. – 2018. – № 3.
21.    Рубежи здоровья. – 2018. – № 22.
22.    Серце і судини. – 2018. – № 3.
23.    Судинні захворювання головного мозку. – 2018. – № 1.
24.    Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2018. – № 3.
25.    Український кардіологічний журнал. – 2018. – № 3.
26.    Український кардіологічний журнал. – 2018. – № 4.
27.    Український кардіологічний журнал. – 2018. – Дод. 1. Мат. конф.
28.    Український медичний часопис. – 2018. – № 2.
29.    Український медичний часопис. – 2018. – № 3.

ГАЗЕТИ

30.    Ваше здоров’я. – 2018. – № 39 – 40.
31.    Ваше здоров’я. – 2018. – № 41 – 42.
32.    Ваше здоров’я. – 2018. – № 43 – 44.
33.    Здоров’я України. – 2018. – № 15 – 16.
34.    Здоров’я України. – 2018. – № 18.
35.    Здоров’я України. – 2018. – № 4. Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія.
36.    Новости медицины и фармации. – 2018. – № 9 (659).
37.    Новости медицины и фармации. – 2018. – № 650. Гастроэнтерология.

КНИГИ

38.    № 23330 – Оценка функции легких при заболеваниях дыхательной системы / Под ред. Я. Ковальского, А. Козеровского, Л. Радвана. – Варшава: Instytut Czuzlicy I Chozeb Pluc, 2008. – 428 с. – ISBN 978-83-928021-0-5.
39.    Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації. Наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.) // Клінічна та експериментальна патологія. – 2018. – Т. XVII. – № 3 (65). – Ч. 2. – 190 с. – ISSN 1727-4338.
40.    № 23333 – Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування / за ред. В.М. Коваленка, М.І. Лутая, Ю.М. Сіренка, О.С. Сичова. – К.: МОРІОН, 2018. – 224 с. – ISBN 978-966-2066-72-2.
41.    № 23334 – Клінічні випадки та сценарії в невідкладній кардіології: за мат. наук.-практ. конф. «Актуальні питання невідкладної кардіології» (Київ, 5-6 квітня 2018 р.) / під ред. О.М. Пархоменка. – К., 2018. – 65 с.
42.    № 23336 – Актуальні проблеми здоров’я та мінімізація їх в умовах збройного конфлікту в Україні / під ред. В.М. Коваленка, В.М. Корнацького. – К.. 2018. – 214 с.
43.    № 23337 – Довідник з гігієни мобільних та медико-патронажних служб. – Л.: Вид-во «Логос», 2018. – 160 с.
44.    Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. уч. (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці: БДМУ, 2018. – 132 с.
45.    Кардіоваскулярна токсичність в онкології / за ред. В.М. Коваленко, О.Г. Несукай. – К., Моріон, 2018. – 64 с. – ISBN 978-966-2066-67-8.
46.    Невідкладні стани при серцево-судинних захворюваннях: алгоритм діагностики та лікування / за ред. О.М. Пархоменка. – К., 2018. – 124 с.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

47.    Міофасціальна терапія: метод. реком. / Уклад. Н.К. Мурашко, Р.В. Осадчук, В.Г. Середа, І.Л. Довгий, Ю.В. Пономаренко, Н.О. Кравчук, Н.Г. Інгула, Н.П. Павлюк. – К., 2014. – 20 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

48.    Балацький В.В. Роль α-Е-катеніну у постнатальному розвитку серця: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.22 – молекулярна генетика / В.В. Балацький. – К., 2018. – 25 с.
49.    Геник-Березовська С.О. Значення поліморфізму генів репарації ДНК XRCC1 та XPD у дестабілізації геному соматичних клітин у хворих на рак щитоподібної залози, які зазнали дії іонізуючої радіації внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 03.00.01 – радіобіологія / С.О. Геник-Березовська. – К., 2018. – 24 с.
50.    Ковальчук В.В. Показники кардіоінтервалографії у практично здорових юнаків і дівчат з різними типами гемодинаміки: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / В.В. Ковальчук. – Вінниця, 2018. – 18 с.
51.    Кушнірук В.О. Каріотипічна еволюція стовбурових клітин дорослої людини нової лінії 4BL при адаптації до умов In Vitro: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.22 – молекулярна генетика / В.О. Кушнірук. – К., 2018. – 26 с.
52.    Левченко К.В. Кардіопротекторні властивості селективних модуляторів естрогенових рецепторів: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / К.В. Левченко. – К., 2018. – 21 с.
53.    Мазанова А.О. Розробка імуноензимної тест-системи для визначення 25ОНD як маркера забезпеченості організму вітаміном D за цукрового діабету: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.20 – біотехнологія / А.О. Мазанова. – К., 2018. – 20 с.
54.    Матяш Л.О. Особливості поєднаного перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та синдрому подразненої кишки залежно від кишкового мікробіому: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.36 – гастроентерологія / Л.О. Матяш. – Дніпро, 2018. – 24 с.
55.    Мохамед Мохамед Феді. Турбулентність і варіабельність серцевого ритму, системне запалення та ремоделювання серця у хворих на інфаркт міокарда: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Мохамед Мохамед Феді. – Дніпро, 2018. – 25 с.
56.    Нагорна О.О. Кардіо- та ендотеліопротекторні властивості похідних 1,2,4-триазолу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / О.О. Нагорна. – К., 2018. – 41 с.
57.    Прохорова Є.М. Особливості радіобіологічних ефектів у потомства щурів, що зазнали впливу інкорпорованого 131І: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.01 – радіобіологія / Є.М. Прохорова. – К., 2018. – 24 с.
58.    Цибулін О.С. Біологічні ризики низько інтенсивного мікрохвильового випромінювання та метаболічні шляхи їх реалізації на моделі ембріогенезу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. б. н.: 03.00.01 – радіобіологія / О.С. Цибулін. – К., 2018. – 38 с.
59.    Якубовська В.В. Експериментальне дослідження протизапального та знеболюючого ефектів похідних (3-R-2-OKCO-2H-[1,2,4] триазино [2,3-с] хіназолін-6-ІЛ) алкілкарбонових кислот: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / В.В. Якубовська. – К., 2018. – 20 с.