Нові надходження до бібліотеки (05.02.2019)

ЖУРНАЛИ

 1. Антропологія. – 2017. – № 2.
 2. Антропологія. – 2017. – № 3.
 3. Артериальная гипертензия. – 2018. – № 5.
 4. Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2018. – № 11.
 5. Здоровье женщины. – 2018. – № 7.
 6. Здоровье женщины. – 2018. – № 8.
 7. Ліки України. – 2018. – № 9 – 10.
 8. Лучевая диагностика. – 2018. – № 1.
 9. Медичні науки. – 2017. – № 2.
 10. Мистецтво лікування. – 2018. – № 7 – 8.
 11. Міжнародний медичний журнал. – 2018. – № 4.
 12. Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2018. – № 7.
 13. Міжнародний неврологічний журнал. – 2018. – № 5.
 14. Міжнародний неврологічний журнал. – 2018. – № 6.
 15. Міжнародний неврологічний журнал. – 2018. – № 7.
 16. Міжнародний неврологічний журнал. – 2018. – № 8.
 17. НЕЙРОNews. – 2018. – № 8.
 18. Освіта України. Спецвипуск газети. – 2019. – № 1 (72) (січень).
 19. Почки. – 2018. – № 4.
 20. Проблемы старения и долголетия. – 2017. – № 3 – 4.
 21. Серце і судини. – 2018. – № 4.
 22. Судинні захворювання головного мозку. – 2018. – № 2.
 23. Судинні захворювання головного мозку. – 2018. – № 3.
 24. Судинні захворювання головного мозку. – 2018. – № 4.
 25. Участковый врач. – 2018. – № 6 – 7.
 26. Участковый врач. – 2018. – № 8.
 27. Участковый врач. – 2018. – № 9.
 28. Участковый врач. – 2018. – № 1 (дайджест).

ГАЗЕТИ

 1. Здоров’я України. – 2018. – № 22.
 2. Здоров’я України. – 2018. – № 23.
 3. Новости медицины и фармации. – 2018. – № 16.

КНИГИ

 1. Трахтенберг І.М. Друковані праці Ісаака Михайловича Трахтенберга. 1943 – 2018 / І.М. Трахтенберг. – К.: ВД «Авіцена», 2018. – 192 с. – ISBN 978-617-7597-07-9.
 2. Трахтенберг И. В начале нового века: в трех томах. Т. 1 / И. Трахтенберг. – К.: ВД «Авіцена», 2015. – 440 с. – ISBN 978-966-2144-77-2.
 3. Трахтенберг И. В начале нового века: в трех томах. Т. 2 / И. Трахтенберг. – К.: ВД «Авіцена», 2015. – 400 с. – ISBN 978-966-2144-78-9.
 4. Трахтенберг И. В начале нового века: в трех томах. Т. 3 / И. Трахтенберг. – К.: ВД «Авіцена», 2017. – 736 с. – ISBN 978-966-2144-98-7.
 5. Трахтенберг И. В начале нового века. Том четвертый. 2017-2018 / И. Трахтенберг. – К.: ВД «Авіцена», 2018. – 408 с. – ISBN 978-617-7597-06-2.
 6. Актуальні проблеми геронтології та геріатрії. Науково-практична конференція з міжнародною участю, присвяч. 95-річчю з дня народження академіка В.В. Фролькіса (28 січня 2019 р., м. Київ). – К., 2019. – 50 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

 1. Гресько М.В. Психофізіологічна характеристика змін Особистості та оцінка сприйняття радіаційного ризику після Чорнобильської катастрофи: Автореф дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.01 – радіобіологія / М.В. Гресько. – К., 2019. – 24 с.