Нові надходження до бібліотеки (04.11.2019)

ЖУРНАЛИ

 1. Антропологія. – 2018. – № 4.
 2. Артеріальна гіпертензія. – 2019. – № 3 – 4.
 3. Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2019. – № 4.
 4. Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2019. – № 2.
 5. Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2019. – № 8.
 6. Освіта України. Спецвипуск газети. – 2019. – № 9.
 7. Освіта України. Спецвипуск газети. – 2019. – № 10.
 8. Серцева недостатність. Клінічна практика. – 2019. – № 2.
 9. Судинні захворювання головного мозку. – 2019. – № 3 – 4.ю
 10. Сучасна гастроентерологія. – 2019. – № 4.
 11. Український вісник психоневрології. – 2019. – № 3.
 12. Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2019. – № 3.
 13. Український неврологічний журнал. – 2019. – № 2 – 3.
 14. Український терапевтичний журнал. – 2019. – № 3.
 15. Фізіологічний журнал. – 2019. – № 4.
 16. Хірургія України. – 2019. – № 3.

ГАЗЕТИ

 1. Ваше здоров’я. – 2019. – № 39 – 40.
 2. Ваше здоров’я. – 2019. – № 41 – 42.
 3. Здоров’я України. – 2019. – № 9.
 4. Здоров’я України. – 2019. – № 10.
 5. Здоров’я України. – 2019. – № 15 – 16.
 6. Новости медицины и фармации. – 2019. – № 10.

КНИГИ

 1. VI конгрес Українського товариства нейронаук (Київ, 4-8 червня 2014 р.). – К., 2014. – 140 с.
 2. План дій боротьби з інсультом у Європі на 2018 – 2030 рр. – Brussels, 2018. – 20 с.
 3. Мельник А.А. Актуальные вопросы системы гемостаза / А.А. Мельник. – К.: Книга-плюс, 2019. – 232 с. – ISBN 978-966-460-116-7.
 4. Епігенетичні основи онтогенезу / С.В. Демидов, С.В. Серга, І.А. Козерецька, О.В. Мовчан, О.М. Вайсерман. – К.: Талком, 2019. – 262 с. – ISBN 978-617-7685-89-9.
 5. Suresh I.S. Rattan. The science of hormesis in health and longevity / Suresh I.S. Rattan, Marios Kyriazis. – An imprint of Elsevier, 2019. – 307 p.
 6. Мала Л.Т. та її спадщина. – К.: ТОВ «Бібліотека «Здоров’я України», 2019. – 128 с. – ISBN 978-617-7100-34-7.
 7. 2-nd International frailty China conference (October 12-13, 2019, Beijing-China) // JFA. – 2019. – Vol. 8, Supp. 2. – 20 s.
 8. Інсульт. Інформація для всіх, кого це стосується / під ред. М.Є. Поліщука. – Видання шосте. – К.: Вид. Д.В. Гуляєв, 2019. – 68 с.
 9. Кравченко М.Б. Термодинамический подход к проблемам устойчивости и старения живых организмов / М.Б. Кравченко. – Одесса: Астропринт, 2018. – 400 с. – ISBN 978-966-927-384-0.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

 1. Домбровська Н.С. Особливості гормональних, метаболічних та імунних порушень в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, хворих на цукровий діабет 2 типу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 03.00.01 – радіобіологія / Н.С. Домбровська. – К., 2019. – 22 с.
 2. Литвинчук Х.М. Експериментальна оцінка впливу радіозахисного засобу 2-меркаптобензотіазол за морфо функціональними показниками клітин in vitro: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 03.00.01 – радіобіологія / Х.М. Литвинчук. – К., 2019. – 22 с.
 3. Лучицький В.Є. Патогенез та лікування еректильної дисфункції у чоловіків, хворих на цукровий діабет 2-го типу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.04 – ендокринологія / В.Є. Лучицький. – К., 2019. – 40 с.
 4. Павлова О.С. Ключові протеїни обміну тіаміну та функціональний стан нервових клітин за різної забезпеченості організму вітаміном В1: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.04 – біохімія / О.С. Павлова. – К., 2019. – 24 с.
 5. Татаренко О.М. Встановлення причинного зв’язку гіпертонічної хвороби з дією іонізуючого випромінювання в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у віддаленому післяаварійному періоді: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 03.00.01 – радіобіологія / О.М. Татаренко. – К., 2019. – 23 с.

ВІДБИТКИ

 1. № 9539–от. Вік осені – сонце крізь хмари : [інтерв’ю з В.В. Безруковим] / О. Скрипник // Дзеркало тижня. – 2019. – № 36 (432) (28 вересня). – С. 12.