Нові надходження до бібліотеки (03.01.2019)

ЖУРНАЛИ

 1. Галицький лікарський вісник. – 2018. – № 3.
 2. Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2018. – № 1 – 2.
 3. Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2018. – № 3 – 4.
 4. Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2018. – № 5 – 6.
 5. Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2018. – № 7 – 8.
 6. Ендокринологія. – 2018. – № 4.
 7. Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2018. – № 9.
 8. Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2018. – № 10.
 9. Клітинна та органна трансплантологія. – 2018. – № 1.
 10. Ліки України. – 2018. – № 7.
 11. Ліки України. – 2018. – № 8.
 12. Медицина неотложных состояний. – 2018. – № 5.
 13. Міжнародний медичний журнал. – 2018. – № 3.
 14. Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2018. – № 5.
 15. НЕЙРОNews. – 2018. – № 7.
 16. НЕЙРОNews. – 2018. – № 9 – 10.
 17. Освіта України. Спецвипуск газети. – 2018. – № 11 (70) (листопад).
 18. Освіта України. Спецвипуск газети. – 2018. – № 12 (71) (грудень).
 19. Почки. – 2018. – № 7.
 20. Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2018. – № 4.
 21. Український журнал дитячої ендокринології. – 2018. – № 3 – 4.
 22. Український неврологічний журнал. – 2018. – № 3 – 4.
 23. Український терапевтичний журнал. – 2018. – № 2.
 24. Український терапевтичний журнал. – 2018. – № 3 – 4.
 25. Вестник геронтологического общества Российской Академии наук. – 2017. – № 1 – 2 (194 – 195) (январь – март).
 26. Вестник геронтологического общества Российской Академии наук. – 2017. – № 8 – 9 (201 – 202) (август – октябрь).
 27. JFA. – 2018. – № 4.

ГАЗЕТИ

 1. Ваше здоров’я. – 2018. – № 45 – 46.
 2. Ваше здоров’я. – 2018. – № 49 – 50.
 3. Здоров’я України. – 2018. – № 17.
 4. Здоров’я України. – 2018. – № 19.
 5. Здоров’я України. – 2018. – № 21.
 6. Здоров’я України. – 2018. – № 22.
 7. Здоров’я України. – 2018. – № 3 (49) (жовтень). Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія.
 8. Здоров’я України. – 2018. – № 3 (43) (жовтень). Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади.
 9. Здоров’я України. – 2018. – № 3 (44) (жовтень). Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія.
 10. Здоров’я України. – 2018. – № 3 (46) (листопад). Неврологія. Психіатрія. Психотерапія.
 11. Новости медицины и фармации. – 2018. – № 15.
 12. Новости медицины и фармации. – 2018. – № 14.
 13. НЕВРОНЬЮС. – 2018. – № 6 (44) (июнь).
 14. НЕВРОНЬЮС. – 2018. – № 7 – 8 (45 – 46) (июль – август).
 15. НЕВРОНЬЮС. – 2018. – № 9 (47) (сентябрь).
 16. НЕВРОНЬЮС. – 2018. – № 10 (48) (октябрь).
 17. НЕВРОНЬЮС. – 2018. – № 11 (49) (ноябрь).
 18. НЕВРОНЬЮС. – 2018. – № 12 (50) (декабрь).

КНИГИ

 1. Вікові та гендерні аспекти епілепсії крізь призму часу: Мат. XX конф. УПЕЛ (Львів, 12-14 травня 2016 р.) // Вісн. епілептології. – 2016. – № 1 (45 – 46).
 2. Організатори вивчення фізіології вищої нервової діяльності та психо-фізіології в Україні / М.В. Макаренко, І.Я. Коцан, В.С. Лизогуб, М.Ю. Макарчук. – Луцьк-Київ, 2018. – 60 с. – ISBN 978-617-7129-66-9.

ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТИ

 1. Інноваційний метод лікування хворих похилого віку з гіпертензивним фенотипом хронічної серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду: інформ. лист / Л.М. Єна, Г.М. Христофорова, В.О. Артеменко, В.О. Ярош, О.Г. Гаркавенко. – К., 2018. – 4 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

 1. Жєрносєков Д.Д. Поліфункціональна роль адгезивних протеїнів у міжклітинних контактах тканин ссавців в онтогенезі та за патологічних станів: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. б. н.: 03.00.04 – біохімія / Д.Д. Жєрносєков. – К., 2019. – 41 с.