Нові надходження до бібліотеки (01.03.2019)

ЖУРНАЛИ

 1. Аритмологія. – 2018. – № 3.
 2. Аритмологія. – 2018. – № 4.
 3. Аритмологія. – 2019. – № 1.
 4. Артериальная гипертензия. – 2018. – № 4.
 5. Артериальная гипертензия. – 2018. – № 6.
 6. Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2018. – № 9.
 7. Журнал неврології ім. Маньковського. – 2018. – № 2.
 8. Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2018. – № 1.
 9. Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2018. – № 3.
 10. Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2018. – № 4.
 11. Лікарська справа. – 2018. – № 3 – 4.
 12. Серце і судини. – 2018. – № 2.
 13. Східно-Європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань. – 2018. – № 1 – 2.
 14. Український кардіологічний журнал. – 2018. – № 5.
 15. Український кардіологічний журнал. – 2018. – № 6.
 16. Український медичний часопис. – 2018. – № 4.
 17. Український медичний часопис. – 2018. – № 5.
 18. Український ревматологічний журнал. – 2018. – № 2.
 19. Український ревматологічний журнал. – 2018. – № 3.
 20. Участковый врач. – 2018. – № 9.
 21. Фізіологічний журнал. – 2018. – № 6.

ГАЗЕТИ

 1. Ваше здоров’я. – 2019. – № 1 – 2.
 2. Ваше здоров’я. – 2019. – № 3 – 4.
 3. Ваше здоров’я. – 2019. – № 5 – 6.
 4. Ваше здоров’я. – 2019. – № 7 – 8.
 5. Здоров’я України. – 2018. – № 4 (44) (листопад). Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади.
 6. Здоров’я України. – 2018. – № 6. Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія.

КНИГИ

 1. Національна академія медичних наук України. 25 років. Академічна медична наука – українському суспільству. 1993 – 2018 / гол. ред. В.І. Цимбалюк. – К.: ВД «Авіцена», 2018. – 416 с. – ISBN 978-617-7597-05-5.
 2. Колесник Н.А. Теория и практика доказательной медицины / Н.А. Колесник, С.П. Фомина. – К.: ООО «Полиграф плюс», 2017. – 248 с. – ISBN 978-966-8977-73-2.
 3. Сучасні принципи діагностики та лікування пацієнтів із гострим ішемічним інсультом та ТІА. Навчальний посібник / М.Є. Поліщук. – К.: Вид. Д.В. Гуляєв, 2018. – 208 с. – ISBN 978-966-2314-01-4.
 4. Червяк П.І. Київська міська клінічна лікарня № 6. Шлях крізь роки / П.І. Червяк, В.В. Крижевський, В.Г. Поліщук. – К.: ВЦ «Просвіта», 2018. – 552 с. – ISBN 978-617-7201-73-0.
 5. Радіо-біофізичні та медико-гігієнічні наслідки Чорнобильської катастрофи: шляхи пізнання та подолання. Практичний посібник для сімейного лікаря / В.Г. Бебешко, Б.С. Прістер, М.І. Омельянець. – Ужгород: ТДВ «Патент», 2017. – 504 с. – ISBN 978-617-589-126-1.
 6. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2017 рік. – К.: МВЦ «Медінформ», 2018. – 458 с. – ISBN 978-966-409-219-4.
 7. Компендиум 2017 – лекарственные препараты / под. ред. В.Н. Коваленко. – К.: МОРИОН, 2017. – 2560 с. – ISBN 978-966-2066-71-5.
 8. Кардиологический альманах – 2018. Доказательная медицина и внедрение ее достижений в практику // Medicine review. – К., 2018. – 279 с.
 9. «Нове в аритмології» для лікарів за спеціальностями «кардіологія», «внутрішні хвороби», «неврологія», «загальна практика – сімейна медицина»: Зб. лекцій / за ред. О.С. Сичова. – К., 2019. – 141 с.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Поліаміни та рибонуклеази як маркери для диференційної діагностики та прогнозу перебігу раку простати: Метод. реком. – К., 2018. – 26 с.
 2. Виявлення осіб із високою індивідуальною радіочутливістю для захисту їх геному від дії над фонових доз опромінення: Метод. реком. – К., 2018. – 30 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

 1. Лісаковська О.О. Роль вітаміну D3 у регулюванні NF-kB-Aсоційованих сигнальних шляхів за преднізолон-індукованого остеопорозу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.04 – біохімія / О.О. Лісаковська. – К., 2019. – 25 с.
 2. Новоселецький В.О. Дисфункція м’язів у жінок з остеоартрозом колінних суглобів: зв’язок з лептинемією, поліморфізмом Q223R (rs1137101) гена LEPR та можливості корекції: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.12 – ревматологія / В.О. Новоселецький. – К., 2019. – 16 с.

ВІДБИТКИ

 1. № 9512-от. Евдокимова Е.М. Мигрень и сон / Е.М. Евдокимова, А.Э. Шагбазян, Г.Р. Табеева // Журн. невролог. и психиатр. – 2017. – № 11. – С. 146 – 152.