Нові надходження до бібліотеки за 2 грудня 2019 р.

ЖУРНАЛИ

1.    Аритмологія. – 2019. – № 3.
2.    Біль. Суглоби. Хребет. – 2019. – № 3.
3.    Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2019. – № 3.
4.    Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2019. – № 9.
5.    Лікарська права. – 2019. – № 1 – 2.
6.    Ліки України. – 2019. – № 7.
7.    Medicine review. – 2019. – № 3.
8.    Мистецтво лікування. – 2019. – № 5 – 6.
9.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2019. – № 6.
10.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2019. – № 11.
11.    Рубежи здоровья. – 2018. – № 24.
12.    Серце і судини. – 2019. – № 3.
13.    Український кардіологічний журнал. – 2019. – № 2.
14.    Український кардіологічний журнал. – 2019. – № 3.
15.    Український кардіологічний журнал. – 2019. – № 4.
16.    Український ревматологічний журнал. – 2019. – № 2.
17.    Український ревматологічний журнал. – 2019. – № 3.

ГАЗЕТИ

18.    Ваше здоров’я. – 2019. – № 45 – 46.
19.    Здоров’я України. – 2019. – № 17.
20.    Здоров’я України. – 2019. – № 18.
21.    Здоров’я України. – 2019. – № 3. Кардіологія.
22.    Здоров’я України. – 2019. – № 4. Кардіологія.
23.    Новости медицины и фармации. – 2019. – № 11.
24.    Новости медицины и фармации. – 2019. – № 12.

КНИГИ

25.    Клінічні випадки та сценарії у невідкладній кардіології. Додаток № 1 до темат. номера газети «Здоров’я України» «Кардіологія» № 4, вересень 2019. – К., 2019. – 132 с.
26.    Консенсус із застосування біомаркерів при серцевій недостатності. – К., 2019. – 36 с.
27.    Матеріали XX Національного конгресу кардіологів України (Київ, 25-27 вересня 2019 р.) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2019. – Т. 26, дод. 1. – 187 с.
28.    Невідкладна медична допомога хворим, що отримують прямі пероральні антикоагулянти: мультидисциплінарний експертний консенсус. – К., 2019. – 28 с.
29.    Нове в аритмології. Збірник лекцій / за ред. проф. О.С. Сичова. – К., 2019. – 141 с.
30.    Povoroznyuk V.V. Muscloskeletal diseases and age (selected publications in English). Vol. 5. – ТОВ «Видавничий будинок «ВІПОЛ», 2019. – 431 с.
31.    Поворознюк В.В. Захворювання кістково-м’язової системи та вік (вибрані лекції, огляди, статті). Т. 6. – ТОВ «Видавничий будинок «ВІПОЛ», 2019. – 708 с.
32.    Принципи діагностики та лікування артеріальної гіпертензії. – К., 2019. – 19 с.
33.    Стан здоров’я народу України та медичної допомоги третинного рівня. Посібник / під ред. В.М. Коваленка, В.М. Корнацького. – К., 2019. – 222 с.
34.    Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Фібриляція передсердь. – К., 2019. – 96 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

35.    Джигалюк О.В. Кардіопротекторні властивості похідних 4-оксо(аміно-) хіназоліну при експериментальній ішемії міокарду: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / О.В. Джигалюк. – К., 2019. – 28 с.
36.    Дудник Г.Є. Предиктори та клініко-прогностичне значення стану ниркової функції при хронічній серцевій недостатності: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Г.Є. Дудник. – К., 2019. – 16 с.
37.    Кротова В.Ю. Якість життя хворих на артеріальну гіпертензію в залежності від вегетативного статусу та когнітивної дисфункції: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / В.Ю. Кротова. – Дніпро, 2019. – 21 с.

ВІДБИТКИ

38.    Тарченко Н. Уйти с улыбкой на устах / Н. Тарченко // Новая медицина тысячелетия. – 2013. – № 5. – С. 16 – 17. – 9540-от.