Нові надходження до бібліотеки за 1 листопада 2019 р.

ЖУРНАЛИ

1.    Антропологія. – 2018. – № 4.
2.    Артеріальна гіпертензія. – 2019. – № 3 – 4
3.    Діабет, ожиріння, метаболічний синдром. – 2019. – № 4.
4.    Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2019. – № 2.
5.    Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2019. – № 8.
6.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2019. – № 9.
7.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2019. – № 10.
8.    Серцева недостатність. Клінічна практика. – 2019. – № 2.
9.    Судинні захворювання головного мозку. – 2019. – № 3 – 4.
10.    Сучасна гастроентерологія. – 2019. – № 4.
11.    Український вісник психоневрології. – 2019. – № 3.
12.    Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2019. – № 3.
13.    Український неврологічний журнал. – 2019. – № 2 – 3.
14.    Український терапевтичний журнал. – 2019. – № 3.
15.    Фізіологічний журнал. – 2019. – № 4.
16.    Хірургія України. – 2019. – № 3.

ГАЗЕТИ

17.    Ваше здоров’я. – 2019. – № 39 – 40.
18.    Ваше здоров’я. – 2019. – № 41 – 42.
19.    Здоров’я України. – 2019. – № 10.
20.    Здоров’я України. – 2019. – № 15 – 16.
21.    Новости медицины и фармации. – 2019. – № 10.

КНИГИ

22.    VI конгрес Українського товариства нейронаук (Київ, 4-8 червня 2014 р.). – К., 2014. – 140 с.
23.    Епігенетичні основи онтогенезу / С.В. Демидов, С.В. Серга, І.А. Козерецька, О.В. Мовчан, О.М. Вайсерман. – К.: Талком, 2019. – 262 с. – ISBN 978-617-7685-89-9.
24.    Інсульт. Інформація для всіх, кого це стосується / під ред. М.Є. Поліщука. – Видання шосте. – К.: Вид. Д.В. Гуляєв, 2019. – 68 с.
25.    Мельник А.А. Актуальные вопросы системы гемостаза / А.А. Мельник. – К.: Книга-плюс, 2019. – 232 с. – ISBN 978-966-460-116-7.
26.    План дій боротьби з інсультом у Європі на 2018 – 2030 рр. – Brussels, 2018. – 20 с.
27.    2-nd International frailty China conference (October 12-13, 2019, Beijing-China) // JFA. – 2019. – Vol. 8, Supp. 2. – 20 s.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

28.    Лучицький В.Є. Патогенез та лікування еректильної дисфункції у чоловіків, хворих на цукровий діабет 2-го типу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.04 – ендокринологія / В.Є. Лучицький. – К., 2019. – 40 с.
29.    Павлова О.С. Ключові протеїни обміну тіаміну та функціональний стан нервових клітин за різної забезпеченості організму вітаміном В1: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.04 – біохімія / О.С. Павлова. – К., 2019. – 24 с.
30.    Решетар О.І. Зміни активності процесів переокиснення ліпідів та стану антиоксидантної системи в еритроцитах і шляхи їх не медикаментозної корекції у хворих на хронічний обструктивний бронхіт: Дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 03.00.04 – біологічна хімія / О.І. Решетар. – Ужгород, 2003. – 170 с.
31.    Татаренко О.М. Встановлення причинного зв’язку гіпертонічної хвороби з дією іонізуючого випромінювання в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у віддаленому післяаварійному періоді: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 03.00.01 – радіобіологія / О.М. Татаренко. – К., 2019. – 23 с.

ВІДБИТКИ

32.    Скрипник О. Вік осені – сонце крізь хмари (Інтерв’ю з В.В. Безруковим) / О. Скрипник // Дзеркало тижня. – 2019. – № 36 (432), 28 вересня. – С. 12.