Нові надходження до бібліотеки за 1 липня 2019 р.

ЖУРНАЛИ

1.    Аритмологія. – 2019. – № 2.
2.    Артеріальна гіпертензія. – 2019. – № 1.
3.    Вестник геронтологического общества Рос. АН. – 2019. – № 4 – 6.
4.    Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2019. – № 1.
5.    Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2019. – № 2.
6.    Діабет, ожиріння, метаболічний синдром. – 2019. – № 1.
7.    Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2019. – № 1.
8.    Ліки України. – 2019. – № 3.
9.    Medicine review. – 2019. – № 1.
10.    Medicine review. – 2019. – № 2.
11.    Серцева недостатність. Клінічна практика. – 2019. – № 1.
12.    Український кардіологічний журнал. – 2019. – № 1.
13.    Український кардіологічний журнал. – 2019. – № 2.
14.    Український ревматологічний журнал. – 2019. – № 1.
15.    Фізіологічний журнал. – 2019. – № 2.
16.    Інформаційний бюлетень. Додаток до Журналу НАМН. – 2019. – № 47.
17.    Geriatria. – 2018. – № 2.
18.    Wiadomosci Lekarskie. – 2018. – № 8.

ГАЗЕТИ

19.    Ваше здоров’я. – 2019. – № 21 – 22.
20.    Здоров’я України. – 2019. – № 8.
21.    Здоров’я України. – 2018. – № 4. Гастроентерологія.
22.    Новости медицины и фармации. – 2019. – № 6.

КНИГИ

23.    Анисимов В.Н. Не дождетесь! / В.Н. Анисимов, С.В. Горанская. – М.: «Проспект», 2019. – 384 с. – ISBN 978-5-9988-0782-4.
24.    Артемов А.В. Старение: неизбежность как следствие случайности (введение в общую теорию старения) / А.В. Артемов. – Одесса: «Интерпринт», 2018. – 120 с. – ISBN 978-966-2139-62-4.
25.    Державна установа «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» – творчий шлях у сто років / За заг. ред. Г.В. Гайка. – К., 2019. – 376 с.
26.    Невідкладна медична допомога хворим, що отримують прямі пероральні антикоагулянти: мультидисципланірний експертний консенсус. – К., 2019. – 28 с.
27.    Оценка эффективности и безопасности препарата биомакс омега 3 у больных с нарушениями ритма сердца на фоне ишемической болезни сердца / О.С. Сычев, Т.В. Талаева, Е.Н. Романова и др. – К., 2019. – 16 с.
28.    Серцево-судинні захворювання: від профілактики до сучасних технологій лікування: Зб. лекцій Укр. кардіолог. шк. ім. М.Д. Стражеска / За ред. В.М. Коваленко. – К., 2019. – 143 с.
29.    Сиделковский А.Л. Прикладная неврология / А.Л. Сиделковский, И.А. Дюдина. – К.: Пабліш Про, 2019. – 540 с. – ISBN 978-617-7765-04-1.
30.    Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Фібриляція передсердь. – К., 2019. – 96 с.
31.    Безруков В.В. Рецензия на монографию А.Л. Сиделковского «Врачебные ошибки и девиации» / В.В. Безруков // Пробл. старения и долголетия. – 2019. – Т. 28, № 1. – С. 80 – 81.