Нові надходження до бібліотеки за 1 квітня 2019 р.

ЖУРНАЛИ

1.    Боль. Суставы. Позвоночник. – 2019. – № 2.
2.    Боль. Суставы. Позвоночник. – 2019. – № 3.
3.    Боль. Суставы. Позвоночник. – 2019. – № 4.
4.    Вестник геронтологического общества. – 2019. – № 1 – 3.
5.    Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2018. – № 2.
6.    Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2018. – № 3.
7.    Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2018. – № 4.
8.    Галицький лікарський вісник. – 2018. – № 4.
9.    Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2018. – № 5.
10.    Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2018. – № 6.
11.    Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2018. – № 11.
12.    Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2018. – № 12.
13.    Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2019. – № 1.
14.    Журнал НАМН України. – 2018. – № 3 – 4.
15.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2019. – № 3.
16.    Annals the Rheumatic Diseases.

ГАЗЕТИ

17.    Ваше здоров’я. – 2019. – № 9 – 10.
18.    Ваше здоров’я. – 2019. – № 11 – 12.
19.    Здоров’я України. – 2019. – № 1.
20.    Здоров’я України. – 2019. – № 2.
21.    Здоров’я України. – 2019. – № 4 (18). Діабетологія.
22.    Новости медицины и фармации. – 2019. – № 2.

КНИГИ

23.    Енциклопедія сучасної України. Т. 18 (Лт-Малицький). – К., 2017. – 711 с. –  ISBN 978-966-02-8303-9.
24.    Енциклопедія сучасної України. Т. 19 (Малиш – Медицина). – К., 2018. – 688 с. – ISBN 978-966-02-8345-9.
25.    Енциклопедія сучасної України. Т. 20 (Медична – Мікоян). – К., 2018. – 788 с. – ISBN 978-966-02-8346-6.
26.    Колесник Н.А. Теория и практика доказательной медицины / Н.А. Колесник, С.П. Фомина. – К.: ООО «Полиграф плюс», 2017. – 248 с. – ISBN 978-966-8977-73-2.
27.    Компендиум 2017 – лекарственные препараты / под. ред. В.Н. Коваленко. – К.: МОРИОН, 2017. – 2560 с. – ISBN 978-966-2066-71-5.
28.    Макрушин А. Старение и онкогенез / А. Макрушин. – LAP Lambert academic publishing ru, 2019. – 70 с. – ISBN 978-613-9-44802-9.
29.    The global burden of disease: generating evidence, guiding policy. Middle east and North Africa regional edition. – Institute for Health Metrics and Evaluation, 2013. – 66 p. – ISBN 978-0-9840910-8-9.
30.    The global burden of disease: generating evidence, guiding policy. – Institute for Health Metrics and Evaluation, 2013. – 50 p. – ISBN 978-0-9840910-6-5.
31.    The global burden of disease: generating evidence, guiding policy. East Asia and pacific Regional edition. – Institute for Health Metrics and Evaluation, 2013. – 66 p. – ISBN 978-0-9894752-2-8.
32.    The global burden of disease: generating evidence, guiding policy. Sub-Saharan Africa Regional edition.– Institute for Health Metrics and Evaluation, 2013. – 89 p. – ISBN 978-0-98409910-7-2.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

33.    Деменція. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та паліативної медичної допомоги / Н.Ю. Бачинська та ін. – К., 2016. – 57 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

34.    Гелетюк Ю.Л. Функціональні наслідки ішемічного інсульту у хворих з артеріальною гіпертензією, їх прогнозування та обґрунтування диференційованих напрямків відновної терапії: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / Ю.Л. Гелетюк. – К., 2019. – 23 с.
35.    Хомич А.В. Удосконалення діагностики обструктивного атеросклерозу коронарних артерій та оцінки сегментарної функції лівого шлуночка у хворих з ішемічною хворобою серця після стентування коронарних артерій: Автореф. дис. на  здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / А.В. Хомич. – Дніпро, 2019. – 22 с.
36.    Шаленко О.В. Клініко-нейрофізіологічний аналіз впливу немоторних симптомів на перебіг хвороби Паркінсона, можливості патогенетичної терапії у пацієнтів середнього і похилого віку: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / О.В. Шаленко. – Х., 2019. – 20 с.

ВІДБИТКИ

37.    Штернберг Э.Я. Психология старения и старости и ее значение для геронтопсихиатрии / Э.Я. Штернтерг // Журн. невропат. и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 1968. – Т. 68, № 8. – С. 1238 – 1251. – 9515-от.