Нові надходження до бібліотеки за 1 жовтня 2019 р.

ЖУРНАЛИ

1.    Біль. Суглоби. Хребет. – 2019. – № 1.
2.    Біль. Суглоби. Хребет. – 2019. – № 2.
3.    Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2019. – № 6.
4.    Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2019. – № 7.
5.    Ліки України. – 2019. – № 4.
6.    Ліки України. – 2019. – № 5 – 6.
7.    Міжнародний медичний журнал. – 2019. – № 2.
8.    НЕВРОНьюс.
9.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2019. – № 4.
10.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2019. – № 5.
11.    Мистецтво лікування. – 2019. – № 3 – 4.
12.    Серце і судини. – 2019. – № 2.
13.    Український терапевтичний журнал. – 2019. – № 2.
14.    Фізіологічний журнал. – 2019. – № 3.

ГАЗЕТИ

15.    Ваше здоров’я. – 2019. – № 35 – 36.
16.    Ваше здоров’я. – 2019. – № 37 – 38.
17.    Здоров’я України. – 2019. – № 9.
18.    Новости медицины и фармации. – 2019. – № 8.
19.    Новости медицины и фармации. – 2019. – № 9.

КНИГИ

20.     Мала Л.Т. та її спадщина. – К.: ТОВ «Бібліотека «Здоров’я України», 2019. – 128 с. – ISBN 978-617-7100-34-7.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

21.    Вілецька Ю.М. Експресія генів, які контролюють процеси проліферації, у підшкірній жировій тканини за умов ожиріння: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.04 – біохімія / Ю.М. Вілецька. – К., 2019. – 20 с.
22.    Логвіненко Г.В. Неврологічні аспекти синдрому хребтової артерії у пацієнтів молодого віку у залежності від патобіомеханічних змін хребта: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / Г.В. Логвіненко. – Х., 2019. – 20 с.
23.    Романюк П.Б. Ефективність та безпечність «жорсткого» та «м’якого» контролю частоти серцевих скорочень при постійній формі фібриляції передсердь неклапанної етіології: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / П.Б. Романюк. – К., 2019. – 17 с.
24.    Спринчук Н.А. Синдром біологічно неактивного гормону росту: клініка, особливості патогенезу, діагностики та лікування (довготривале спостереження): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.14 – ендокринологія / Н.А. Спринчук. – К., 2019. – 40 с.
25.    Чуб О.В. Вплив кріоконсервованих експлантів плаценти на перебіг дисциркуляторної енцефалопатії в постменопаузі (експериментальне дослідження): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.35 – кріомедицина / О.В. Чуб. – Харків, 2019. – 20 с.