Архів надходжень до картотеки за 8 жовтня 2019 р.

1.    Dumic I. Гастроэнтерологическая патология в пожилом возрасте / I. Dumic, T. Nordin, M. Jecmenica // Здоров’я України. – 2019. – № 9 (454). – С. 30 – 31.
2.    VI конгрес Українського товариства нейронаук (Київ, 4-8 червня 2014 р.). – К., 2014. – 140 с.
3.    Головач И.Ю. Подагра, кардиоваскулярные риски и сердечно-сосудистые заболевания: кристаллическая неразбериха / И.Ю. Головач, Е.Д. Егудина, А.А. Ханюков // Новости медицины и фармации. – 2019. – № 10 (697). – С. 10 – 13.
4.    Гударьян Ю.И. Качество жизни, связанное со здоровьем, у пациентов в восстановительный период полушарного ишемического инсульта / Ю.И. Гударьян // Укр. неврологіч. журнал. – 2019. – № 2 – 3. – С. 35 – 39.
5.    Діагностика та лікування неврологічних захворювань: акцент на міждисциплінарний підхід (за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22-24 квітня 2019, м. Трускавець) / В.В. Безруков, С.М. Кузнєцова, В.В. Поворознюк, С.Г. Бурчинський та ін. // Здоров’я України. – 2019. – № 9 (454). – С. 38 – 39.
6.    Зміни джерел когнітивних викликаних потенціалів Р300 в осіб з хворобою Паркінсона на фоні прийому леводопи / І.М. Карабань, О.В. Іваненко, А.О. Чернінський та ін. // VI конгрес Українського товариства нейронаук (Київ, 4-8 червня 2014 р.). – К., 2014. – С. 50 – 51.
7.    Колеснікова О.В. Особливості деяких гастроентерологічних захворювань у осіб похилого віку / О.В. Колеснікова, А.О. Радченко // Сучасна гастроентерологія. – 2019. – № 4 (108). – С. 23 – 35.
8.    Перебіг розсіяного склерозу та вік: клініко-параклінічні зіставлення / О.О. Ніколенко, О.Д. Шульга, В.В. Козлюк та ін. // Укр. неврологіч. журнал. – 2019. – № 2 – 3. – С. 51 – 56.
9.    Поворознюк В.В. Цереброкардіальні прояви остеохондрозу шийно-грудного відділу хребта / В.В. Поворознюк // Здоров’я України. – 2019. – № 9 (454). – С. 8.
10.    Прокопенко Н.О. Донозологічна діагностика зниження адаптаційних можливостей організму з використанням методів аналізу варіабельності ритму серця / Н.О. Прокопенко // VI конгрес Українського товариства нейронаук (Київ, 4-8 червня 2014 р.). – К., 2014. – С. 100.
11.    Скрипник І.М. Сучасні підходи до лікування пацієнтів із функціональним запором / І.М. Скрипник, О.Ф. Гопко, І.Г. Криворучко // Сучасна гастроентерологія. – 2019. – № 4 (108). – С. 85 – 91.
12.    Троксевенол – незаменимый помощник для усталых вен // Новости медицины и фармации. – 2019. – № 10 (697). – С. 12 – 13.