Архів надходжень до картотеки за 6 серпня 2019 р.

1.    Біднюк В. Захворювання при порушенні балансу «бадьорість-сон» / В.Біднюк // Мат. Буковинського міжнар. медико-фармацевтичного конгр. студентів і молодих учених. – Чернівці, 2019. – С. 194.
2.    Вікові зміни структури та проявів апоптозу в різних органах при моделюванні стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету та його корекції / Т.Ю. Квітницька-Рижова, С.П. Луговський, П.П. Клименко, С.А. Михальський, Г.В. Хаблак, С.П. Малишева та ін. // Досягнення та перспективи сучасної гістології. До 150-річчя кафедри гістології та ембріології Нац. мед. університету ім. О.О. Богомольця (Київ, 4-5 жовтня 2018 р.). – К., 2018. – С. 51 – 52.
3.    Вікові структурні та ультраструктурні особливості печінки щурів при моделюванні інсулінорезистентності та її фармакологічної корекції / С.А. Луговський, П.П. Клименко, Г.В. Хаблак, Т.Ю. Квітницька-Рижова та ін. // Досягнення та перспективи сучасної гістології. До 150-річчя кафедри гістології та ембріології Нац. мед. університету ім. О.О. Богомольця (Київ, 4-5 жовтня 2018 р.). – К., 2018. – С. 49 – 50.
4.    Волощук Г.І. Вплив музики на організм людини та застосування її в музикотерапії / Г.І. Волощук, А.В. Гоян // Мат. Буковинського міжнар. медико-фармацевтичного конгр. студентів і молодих учених. – Чернівці, 2019. – С. 130.
5.    Вплив N-стеароїлетаноламіну на клітини СА1 зони гіпокампу при експериментальній інсулінорезистентності у щурів різного віку / С.А. Михальський, Т.В. Ємжина, С.П. Малишева, Т.Ю. Квітницька-Рижова та ін. // Досягнення та перспективи сучасної гістології. До 150-річчя кафедри гістології та ембріології Нац. мед. університету ім. О.О. Богомольця (Київ, 4-5 жовтня 2018 р.). – К., 2018. – С. 29 – 30.
6.    Досягнення та перспективи сучасної гістології. До 150-річчя кафедри гістології та ембріології Нац. мед. університету ім. О.О. Богомольця (Київ, 4-5 жовтня 2018 р.). – К., 2018. – 94 с.
7.    Зубкова Л.Л. Філософсько-правові аспекти евтаназії / Л.Л. Зубкова // Мат. Буковинського міжнар. медико-фармацевтичного конгр. студентів і молодих учених. – Чернівці, 2019. – С. 369.
8.    Йосипенко В.Р. Роль вентролатерального пре оптичного ядра гіпоталамуса в регуляції циклу «сон-неспання» / В.Р.Йосипенко // Мат. Буковинського міжнар. медико-фармацевтичного конгр. студентів і молодих учених. – Чернівці, 2019. – С. 196.
9.    Ким О.А. Сравнительный анализ клинико-компьютерно-томографических показателей доинсультных форм цереброваскулярной патологии у лиц молодого и пожилого возраста / О.А.Ким // Мат. Буковинського міжнар. медико-фармацевтичного конгр. студентів і молодих учених. – Чернівці, 2019. – С. 244.
10.    Киор И.Д. Демографические и медико-социальные аспекты старения населения в Республике Молдова / И.Д. Киор // Мат. Буковинського міжнар. медико-фармацевтичного конгр. студентів і молодих учених. – Чернівці, 2019. – С. 359.
11.    Леунова Ю.В. Про характер зміни систолічного (РС) та діастолічного (РД) тиску у пенсіонерів з гіпертензією / Ю.В. Леунова, В.Р. Анфілофієва, А.В. Мороз // Мат. Буковинського міжнар. медико-фармацевтичного конгр. студентів і молодих учених. – Чернівці, 2019. – С. 61.
12.    Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: мат. III Міжнар. наук.-практ. конф. (14-15 березня 2019 р.). У 2-х т. –Х.: НФаУ, 2019. – Т. 1. – 252 с.
13.    Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: мат. III Міжнар. наук.-практ. конф. (14-15 березня 2019 р.). У 2-х т. –Х.: НФаУ, 2019. – Т. 2. – 340 с.
14.    Лобкина Э.В. Распространенность анемии у лиц старшей возрастной группы (60-90 лет) при первом определении эритроцитарных показателей / Э.В. Лобкина // Мат. Буковинського міжнар. медико-фармацевтичного конгр. студентів і молодих учених. – Чернівці, 2019. – С. 80.
15.    Матеріали Буковинського міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих учених. – Чернівці, 2019. – 459 с.
16.    Місце народної і нетрадиційної медицини в паліативній допомозі: мат. наук.-практ. конф., присвяч. Всесвітньому Дню паліативної та хоспісної допомоги (Київ, 10-11 жовтня 2013 р.). – К., 2013. – 113 с.
17.    Паламарчук О.О. Стан системи ліпопероксидація-антиоксидантний захист у структурах головного мозку старих щурів при ішемії-реперфузії головного мозку / О.О. Паламарчук // Мат. Буковинського міжнар. медико-фармацевтичного конгр. студентів і молодих учених. – Чернівці, 2019. – С. 52.
18.    Роль і місце народної медицини в комплексній терапії. Наук.-практ. конф. з міжнар. участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ «Київський медичний університет» (Київ, 21 квітня 2017 р.). – К., 2017. – 151 с.
19.    Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології. Зб. наук. праць. Вип. 5. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – 481 с.
20.    Цуркан В.А. Курение и сон: влияние никотина на качество сна / В.А. Цуркан // Мат. Буковинського міжнар. медико-фармацевтичного конгр. студентів і молодих учених. – Чернівці, 2019. – С. 248.
21.    Щорічні терапевтичні читання. Профілактика неінфекційних захворювань – пріоритет сучасної науки та практики: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 20 квітня 2018 р.). – Х., 2018. – 305 с.
22.    Юшкалюк М.С. Особливості метастазування протокового раку грудної залози жінок у різні вікові періоди / М.С. Юшкалюк, О.В. Лазарук, Т.Ю. Лазарук // Мат. Буковинського міжнар. медико-фармацевтичного конгр. студентів і молодих учених. – Чернівці, 2019. – С. 290.