Архів надходжень до картотеки за 5 лютого 2019 р.

1.    Messerli F.H. Вік, артеріальний тиск і рекомендації: прірва між тими, хто проповідує, тими, хто навчає, і тими,хто лікує? / F.H. Messerdi, S. Bangalore, A.W. Messerli // Новости медицины и фармации. – 2018. – № 16 (677). – С. 3.
2.    Актуальні проблеми геронтології та геріатрії. Науково-практична конференція з міжнародною участю, присвяч. 95-річчю з дня народження академіка В.В. Фролькіса (28 січня 2019 р., м. Київ). – К., 2019. – 50 с.
3.    Антюшко Д.П. Макронутрієнтний склад продукту для ентерального харчування геродієтичного призначення / Д.П. Антюшко // Актуальні проблеми геронтології та геріатрії: наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 95-річчю з дня народження акад. В.В. Фролькіса (Київ, 28 січня 2019 р.). – К., 2019. – С. 35 – 36.
4.    Асанов Э.О. Особенности микроциркуляции при гипоксии у пожилых больных с ХОЗЛ / Э.О. Асанов, Г.В. Дужак // Пробл. старения и долголетия.– 2017. – Т. 26, № 3 – 4. – С. 270 – 277.
5.    Вайсерман О.М. Трансгенераційне спадкування тривалості життя / О.М. Вайсерман, О.Г. Забуга // Пробл. старения и долголетия.– 2017. – Т. 26, № 3 – 4. – С. 300 – 308.
6.    Величко Н.М. Паліативна допомога в Україні та професійне вигорання персоналу / Н.М. Величко // Актуальні проблеми геронтології та геріатрії: наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 95-річчю з дня народження акад. В.В. Фролькіса (Київ, 28 січня 2019 р.). – К., 2019. – С. 29 – 30.
7.    Вплив кверцетину на прояви метаболічного синдрому у людей літнього віку (пілотне дослідження) / В.Б. Шатило, І.А. Антонюк-Щеглова, О.В. Коркушко, С.С. Наскалова, Г.В. Дужак, О.М. Гриб, О.В. Бондаренко // Пробл. старения и долголетия.– 2017. – Т. 26, № 3 – 4. – С. 252 – 269.
8.    Вплив комбінованого препарату Мембратон на скоротливу функцію ізольованого серця старих щурів / В.В. Безруков, Л.П. Купраш, Н.В. Сикало, В.В. Олар, Т.М. Пантелеймонова, Л.Б. Шарабура, Г.І. Парамонова, М.Ю. Шинкарьова / /Пробл. старения и долголетия. – 2017. – Т. 26, № 3 – 4. – С. 173 – 183.
9.    Вплив нового комбінованого препарату мембратон на реактивність судинної стінки та функцією міокарда старих щурів / В.В. Безруков, Л.В. Купраш, Н.В. Сикало, В.В. Олар, Т.М. Пантелеймонова, Л.Б. Шарабура, Г.І. Парамонова // Актуальні проблеми геронтології та геріатрії: наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 95-річчю з дня народження акад. В.В. Фролькіса (Київ, 28 січня 2019 р.). – К., 2019. – С. 10 – 11.
10.    Горбань Е.Н. Возрастные особенности влияния инсулина на реактивность сегментов аорты облученных крыс / Е.Н. Горбань, А.В. Паршиков // Пробл. старения и долголетия.– 2017. – Т. 26, № 3 – 4. – С. 207 – 216.
11.    Гресько М.В. Психофізіологічна характеристика змін Особистості та оцінка сприйняття радіаційного ризику після Чорнобильської катастрофи: Автореф дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.01 – радіобіологія / М.В. Гресько. – К., 2019. – 24 с.
12.    Григор’єва Н.В. Розробка програми фізичної реабілітації хворих з остеопорозом та переломами тіл хребців й оцінка її ефективності у жінок старших вікових груп / Н.В. Григор’єва, О.С. Рибіна // Актуальні проблеми геронтології та геріатрії: наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 95-річчю з дня народження акад. В.В. Фролькіса (Київ, 28 січня 2019 р.). – К., 2019. – С. 14 – 15.
13.    Данилов Ал. Б. Психогенная боль / Ал. Б. Данилов, Э.Д. Исагулян, Е.С. Макашова // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2018. – Т. 118, № 11. – С. 103 – 108.
14.    Диверсифікація соціальних послуг через укріплення кадрового потенціалу медико-соціальних закладів / В.В. Чайковська, Т.І. Вялих, В.А. Толстих, С.В. Москалюк, Б.М. Жантурієв // Актуальні проблеми геронтології та геріатрії: наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 95-річчю з дня народження акад. В.В. Фролькіса (Київ, 28 січня 2019 р.). – К., 2019. – С. 25 – 26.
15.    Дорофеева А.А. Нарушение кишечной микрофлоры у больных с поздним началом неспецифического язвенного колита / А.А. Дорофеева // Актуальні проблеми геронтології та геріатрії: наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 95-річчю з дня народження акад. В.В. Фролькіса (Київ, 28 січня 2019 р.). – К., 2019. – С. 33 – 34.
16.    Жукова И.А. Болезнь Паркинсона и астенический синдром / И.А. Жукова, Е.С. Колупаева, Н.Г. Жукова // Журн. неврологии и психиатрии им.С.С. Корсакова. – 2018. – Т. 118, № 11. – С. 60 – 63.
17.    Зміна структури харчування у людей старших вікових груп при вживанні м’ясного продукту з лейцином / М.С. Романенко, Н.І. Дзерович, В.В. Поворознюк, Л.Л. Синєок та ін. // Актуальні проблеми геронтології та геріатрії: наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 95-річчю з дня народження акад. В.В. Фролькіса (Київ, 28 січня 2019 р.). – К., 2019. – С. 32 – 33.
18.    Изменение структуры различных органов и выраженности апоптоза у мышей разного возраста при моделировании сахарного диабета и его коррекции / Т.Ю. Квитницкая-Рыжова, С.П. Луговской, П.П. Клименко, С.А. Михальский, Г.В. Хаблак, С.П. Малышева, Е.К. Топорова // Пробл. старения и долголетия.– 2017. – Т. 26, № 3 – 4. – С. 184 – 206.
19.    Кашковський Д.О. Синдром хронічної венозної дисциркуляції головного мозку в літньому віці / Д.О. Кашковський // Пробл. старения и долголетия.– 2017. – Т. 26, № 3 – 4. – С. 234 – 251.
20.    Клюс Т.О. Порівняння ефективності застосування тромболітичної терапії за допомогою препарату актилізе (альтеплаза) у пацієнтів з гострим ішемічним інсультом в Україні та світі / Т.О. Клюс, М.І. Копач // Актуальні проблеми геронтології та геріатрії: наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 95-річчю з дня народження акад. В.В. Фролькіса (Київ, 28 січня 2019 р.). – К., 2019. – С. 41 – 42.
21.    Коробка О. Рекомендації Австрійської асоціації боротьби з інсультом (ASS, 2018) щодо нейрореабілітації пацієнтів після інсульту / О. Коробка // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2018. – Т. 7, № 1. – С. 56 – 62.
22.    Кошель Н.М. Влияние куркумина на личиночной стадии развития на продолжительность жизни Drosophila melanogaster / Н.М. Кошель, Л.В. Мехова, С.Г. Иванов // Актуальні проблеми геронтології та геріатрії: наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 95-річчю з дня народження акад. В.В. Фролькіса (Київ, 28 січня 2019 р.). – К., 2019. – С. 8 – 9.
23.    Мазур І.П. Лікарське самоврядування: європейський досвід та кроки до впровадження в Україні / І.П. Мазур // Актуальні проблеми геронтології та геріатрії: наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 95-річчю з дня народження акад. В.В. Фролькіса (Київ, 28 січня 2019 р.). – К., 2019. – С. 27 – 28.
24.    Мазур І.П. Стоматологічне здоров’я та розвиток кардіоваскулярних хвороб / І.П. Мазур, М.В. Слободяник // Актуальні проблеми геронтології та геріатрії: наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 95-річчю з дня народження акад. В.В. Фролькіса (Київ, 28 січня 2019 р.). – К., 2019. – С. 30 – 32.
25.    Масік Н.П. Роль гіпокситерапії в реабілітаційному лікуванні і профілактиці загострень ХОЗЛ у хворих похилого віку / Н.П. Масік, С.В. Нечипорук // Актуальні проблеми геронтології та геріатрії: наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 95-річчю з дня народження акад. В.В. Фролькіса (Київ, 28 січня 2019 р.). – К., 2019. – С. 45 – 46.
26.    Медведев В.Э. Эффективность и переносимость современных антидепрессантов: результаты сетевых метаанализов и российский опыт / В.Э. Медведев // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2018. – Т. 118, № 11. – С. 109 – 117.
27.    Немцова В.Д. Вік-асоційовані особливості оксидативного стресу при різному перебігу артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2 типу / В.Д. Немцова, І.А. Ільченко, О.М. Євтушенко // Актуальні проблеми геронтології та геріатрії: наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 95-річчю з дня народження акад. В.В. Фролькіса (Київ, 28 січня 2019 р.). – К., 2019. – С. 36 – 37.
28.    Особенности депрессивных расстройств у женщин и мужчин / Н.Н. Иванец, Н.А. Тювина, Е.О. Воронина, В.В. Балабанова // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2018. – Т. 118, № 11. – С. 15 – 19.
29.    Пантелеймонова Т.М. Застосування тесту «Трикамерна активність» для експериментального вивчення вікових порушень інтегративної функції мозку / Т.М. Пантелеймонова // Актуальні проблеми геронтології та геріатрії: наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 95-річчю з дня народження акад. В.В. Фролькіса (Київ, 28 січня 2019 р.). – К., 2019. – С. 11 – 12.
30.    Писарук А.В. Связь максимальной продолжительности жизни с темпом развития млекопитающих (анализ современных данных) / А.В. Писарук, Л.В. Писарук // Пробл. старения и долголетия.– 2017. – Т. 26, № 3 – 4. – С. 309 – 316.
31.    Писарук А.В. Часы старения: возможный молекулярно-генетический механизм / А.В. Писарук // Актуальні проблеми геронтології та геріатрії: наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 95-річчю з дня народження акад. В.В. Фролькіса (Київ, 28 січня 2019 р.). – К., 2019. – С. 7 – 8.
32.    Поворознюк В.В. Фактори ризику саркопенії в українських жінок у постменопаузальному періоді / В.В. Поворознюк, Н.І. Дзерович // Актуальні проблеми геронтології та геріатрії: наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 95-річчю з дня народження акад. В.В. Фролькіса (Київ, 28 січня 2019 р.). – К., 2019. – С. 16 – 19.
33.    Поворознюк В.В. Якість та мінеральна щільність кісткової тканини у чоловіків з вертебральними переломами / В.В. Поворознюк, А.С. Мусієнко // Актуальні проблеми геронтології та геріатрії: наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 95-річчю з дня народження акад. В.В. Фролькіса (Київ, 28 січня 2019 р.). – К., 2019. – С. 13 – 14.
34.    Поляков О.А. Тривалість життя і працездатність людини / О.А. Поляков, О.С. Томаревська // Актуальні проблеми геронтології та геріатрії: наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 95-річчю з дня народження акад. В.В. Фролькіса (Київ, 28 січня 2019 р.). – К., 2019. – С. 19 – 20.
35.    Последовательное применение липополисахарида E. coli и а-кетоглютарата на разных стадиях жизненного цикла увеличивает продолжительность жизни Drosophila melanogaster / Ю.Е. Рушкевич, Т.А. Дубилей, Н.М. Кошель, С.А. Мигован, Т.В. Тушинская // Пробл. старения и долголетия.– 2017. – Т. 26, № 3 – 4. – С. 217 – 233.
36.    Прокопенко Н.А. Потери и резервы трудового потенциала населения Украины / Н.А. Прокопенко // Актуальні проблеми геронтології та геріатрії: наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 95-річчю з дня народження акад. В.В. Фролькіса (Київ, 28 січня 2019 р.). – К., 2019. – С. 20 – 21.
37.    Прокопенко Н.А. Трудовой потенциал Украины: геронтологический аспект / Н.А. Прокопенко // Пробл. старения и долголетия.– 2017. – Т. 26, № 3 – 4. – С. 317 – 328.
38.    Регресс постинсультной афазии и сопутствующих неречевых синдромов, обусловленный курсом восстановительного лечения, включающим интенсивную речевую терапию / В.М. Шкловский, В.В. Алферова, Е.Г. Иванова и др. // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2018. – Т. 118, № 11. – С. 20 – 29.
39.    Савустьяненко А.В. Эффективность эсциталопрама при постинсультных депрессиях (научный обзор и практические рекомендации) / А.В. Савустьяненко // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2018. – Т. 7, № 1. – С. 63 – 68.
40.    Саламадзе О.О. Особливості вперше виявленого ЦД 2 типу у хворих похилого і старечого віку / О.О. Саламадзе, О.В. Круглова // Актуальні проблеми геронтології та геріатрії: наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 95-річчю з дня народження акад. В.В. Фролькіса (Київ, 28 січня 2019 р.). – К., 2019. – С. 46 – 47.
41.    Спектр фармакологічної активності комбінованого засобу ГАМК-Mg (мембратон) в експериментах на старих тваринах / Л.П. Купраш, Т.М. Пантелеймонова, Л.Б. Шарабура, Н.В. Сикало, В.В. Олар, В.О. Холін, М.Ю. Шинкарьова // Актуальні проблеми геронтології та геріатрії: наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 95-річчю з дня народження акад. В.В. Фролькіса (Київ, 28 січня 2019 р.). – К., 2019. – С. 12 – 13.
42.    Томаревська О.С. Оцінка працездатності людини на основі сучасного системного аналізу / О.С. Томаревська, О.А. Поляков // Актуальні проблеми геронтології та геріатрії: наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 95-річчю з дня народження акад. В.В. Фролькіса (Київ, 28 січня 2019 р.). – К., 2019. – С. 21 – 23.
43.    Трахтенберг И. В начале нового века. Том четвертый. 2017-2018 / И. Трахтенберг. – К.: ВД «Авіцена», 2018. – 408 с. – ISBN 978-617-7597-06-2.
44.    Трахтенберг И. В начале нового века: в трех томах. Т. 2 / И. Трахтенберг. – К.: ВД «Авіцена», 2015. – 400 с. – ISBN 978-966-2144-78-9.
45.    Трахтенберг И. В начале нового века: в трех томах. Т.1 / И. Трахтенберг. – К.: ВД «Авіцена», 2015. – 440 с. – ISBN 978-966-2144-77-2.
46.    Трахтенберг И. В начале нового века: в трех томах. Т.3 / И. Трахтенберг. – К.: ВД «Авіцена», 2017. – 736 с. – ISBN 978-966-2144-98-7.
47.    Трахтенберг І.М. Друковані праці Ісаака Михайловича Трахтенберга. 1943 – 2018 / І.М. Трахтенберг. – К.: ВД «Авіцена», 2018. – 192 с. – ISBN 978-617-7597-07-9.
48.    Управляющие функции мозга: функциональная магнитно-резонансная томография с использованием теста Струпа и теста серийного счета про себя у здоровых / Л.А. Добрынина, З.Ш. Гаджиева, С.Н. Морозова и др. // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2018. – Т. 118, № 11. – С. 64 – 71.
49.    Фактори ризику дефіциту та недостатності вітаміну D в осіб старших вікових груп із первинним системним остеопорозом та остеоартрозом / В.В. Поворознюк, В.Я. Муц, Н.І. Балацька, М.А. Бистрицька, О.Є. Кузів, Т.Ю. Солоненко // Пробл. старения и долголетия.– 2017. – Т. 26, № 3 – 4. – С. 278 – 289.
50.    Фойгт Н.А. Спостереження за здоров’м територіальних громад: проблеми і перспективи / Н.А. Фойгт // Актуальні проблеми геронтології та геріатрії: наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 95-річчю з дня народження акад. В.В. Фролькіса (Київ, 28 січня 2019 р.). – К., 2019. – С. 48.
51.    Харковлюк-Балакіна Н.В. Демотивація професійної діяльності працівників старшого віку у сучасних умовах трудової діяльності / Н.В. Харковлюк-Балакіна, К.В. Медведчук // Актуальні проблеми геронтології та геріатрії: наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 95-річчю з дня народження акад. В.В. Фролькіса (Київ, 28 січня 2019 р.). – К., 2019. – С. 23 – 24.
52.    Харковлюк-Балакіна Н.В. Професійна реалізація працівників старшого віку в умовах вирішення профорієнтаційних завдань / Н.В. Харковлюк-Балакіна // Актуальні проблеми геронтології та геріатрії: наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 95-річчю з дня народження акад. В.В. Фролькіса (Київ, 28 січня 2019 р.). – К., 2019. – С. 24 – 25.
53.    Целуйко В.Й. Артеріальна гіпертензія після 55 років: українські реалії та ефективні підходи до лікування / В.Й. Целуйко // Здоров’я України. – 2018. – № 22 (443). – С. 16.