Архів надходжень до картотеки за 5 листопада 2019 р.

1.    2-nd International frailty China conference (October 12-13, 2019, Beijing-China) // JFA. – 2019. – Vol. 8, Supp. 2. – 20 s.
2.    Poliakov O. FC1-physiological background of the overall working ability in the elderly subjects / O. Poliakov, O. Tomarevska // 2-nd International frailty China conference (October 12-13, 2019, Beijing-China) // JFA. – 2019. – Vol. 8, Supp. 2. – S. 12 – 13.
3.    Буряковская А.А. Связь между уровнем пролактина, нарушением сна и эффективностью коррекции гликемии у пациентов с сочетанным течением гипертонической болезни и сахарного диабета 2 типа / А.А. Буряковская, А.С. Исаева // Укр. терапевтич. журнал. – 2019. – № 3. – С. 28 – 33.
4.    В’юн Т.І. Кореляційні зв’язки між клініко-анамнестичними характеристиками та біохімічними показниками метаболізму кісткової тканини з коморбідністю хронічного панкреатиту та артеріальної гіпертензії / Т.І. В’юн // Укр. терапевтич. журнал. – 2019. – № 3. – С. 47 – 52.
5.    Епігенетичні основи онтогенезу / С.В. Демидов, С.В. Серга, І.А. Козерецька, О.В. Мовчан, О.М. Вайсерман. – К.: Талком, 2019. – 262 с. – ISBN 978-617-7685-89-9.
6.    Інсульт. Інформація для всіх, кого це стосується / під ред. М.Є. Поліщука. – Видання шосте. – К.: Вид. Д.В. Гуляєв, 2019. – 68 с.
7.    Мельник А.А. Актуальные вопросы системы гемостаза / А.А. Мельник. – К.: Книга-плюс, 2019. – 232 с. – ISBN 978-966-460-116-7.
8.    Метаболічні порушення у хворих на артеріальну гіпертензію із супутнім ожирінням / В.О. Соболь, В.Ш. Лизогуб, О.Г. Пузанова, Ю.О. Мошковська // Укр. терапевтич. журнал. – 2019. – № 3. – С. 34 – 40.
9.    Окороков А.Н. Диагностика болезней внутренних органов: Т. 4. Диагностика болезней системы крови / А.Н. Окороков. – М.: Мед. лит., 2001. – 512 с. – ISBN 5 – 89677-017-0.
10.    Павлова О.С. Ключові протеїни обміну тіаміну та функціональний стан нервових клітин за різної забезпеченості організму вітаміном В1: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.04 – біохімія / О.С. Павлова. – К., 2019. – 24 с.
11.    План дій боротьби з інсультом у Європі на 2018 – 2030 рр. – Brussels, 2018. – 20 с.
12.    Синдром хронічної втоми: клініко-патофізіологічні, діагностичні та диференційно-діагностичні аспекти (огляд літератури та дані власних спостережень). Частина 2 / О.І. Волошин, Б.П. Сенюк, Л.О. Воолошина та ін. // Укр. терапевтич. журнал. – 2019. – № 3. – С. 64 – 71.
13.    Харковлюк-Балакіна Н.В. Інформаційна оцінка та оптимізація діяльності людей різного віку при розумових навантаженнях: Дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.03.11 – медична та біологічна інформатика і кібернетика / Н.В. Харковлюк-Балакіна. – К., 2017. – 162 с.