Архів надходжень до картотеки за 4 липня 2019 р.

1.    «Инсульты-хамелеоны» / Д.А. Демин, В.В. Белопасов, Е.В. Асфандиярова и др. // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2019. – Т. 119, № 4. – С. 72 – 80.
2.    Актуальні питання клінічної, превентивної, реабілітаційної і професійної медицини: Тез. за мат. Всеукр. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 21-22 березня 2019 р.). – Запоріжжя, 2019. – 96 с.
3.    Актуальні питання медичної реабілітації та рефлексотерапії у взаємодії лікарів первинної та вторинної ланок медичної допомоги: Зб. робіт учасників наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Київ, 29-30 вересня 2016 р.). – К., 2016. – 115 с. – ISBN 978-617-7252-05-3.
4.    Асанов Э.О. Микроциркуляция у больных пожилого возраста с ХОЗЛ: эффективность применения гипоксических тренировок / Э.О. Асанов, И.А. Дыба, Г.В. Дужак // Укр. пульмонологіч. журнал. – 2018. – № 3 (додаток). – С. 35.
5.    Вивчення депресивних розладів у хворих на ІХС / Н.І. Ярема, І.П. Савченко, Л.В. Радецька та ін. // Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів: Зб мат. Всеукр. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 11-12 жовтня 2018 р.). – С. 68.
6.    Визначення біологічного віку людини – поняття в оцінці здоров’я пацієнтів похилого віку / О.В. Давидович, Д.Ю. Морєва, Н.Я. Давидович та ін. // Довкілля і здоров’я: Мат. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 25-26 квітня 2019 р.) / за ред. заслуженого діяча науки і техніки України, проф. С.Н. Вадзюка. – С. 21 – 24.
7.    Вплив віку, функціонального стану щитовидної залози та комор бідної патології на стан антиоксидантної системи організму / О.М. Біловол, В.Д. Немцова, В.В. Златкіна, І.А. Ільченко // Ендокринна патологія у віковому аспекті: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 22-23 листопада 2018 р.). – Х., 2018. – С. 18.
8.    Головач И.Ю. Подагра, кардиоваскулярные риски и сердечно-сосудистые заболевания: кристаллическая неразбериха / И.Ю. Головач, Е.Д. Егудина, А.А. Ханюков // Артеріальна гіпертензія. – 2019. – № 2 (64). – С. 7 – 21.
9.    Гунько Н.В. Вікові особливості населення радіоактивно забруднених територій українського Полісся / Н.В. Гунько, Н.В. Короткова // Довкілля і здоров’я: Мат. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 25-26 квітня 2019 р.) / за ред. заслуженого діяча науки і техніки України, проф. С.Н. Вадзюка. – С. 63 – 64.
10.    Довкілля і здоров’я: Мат. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 25-26 квітня 2019 р.) / за ред. заслуженого діяча науки і техніки України, проф. С.Н. Вадзюка. – Тернопіль, 2019. – 149 с.
11.    Доголіч О.І. Вікові особливості формування та вплив гіпотиреозу на прояви та перебіг остеоартрозу та подагри і коморбідні процеси / О.І. Доголіч, Л.О. Волошина // Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів: III Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті акад. НАМН України Є.М. Нейка (Івано-Франківськ-Яремче, 4-5 жовтня 2018 р.). – С. 27 – 29.
12.    Ендокринна патологія у віковому аспекті: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 22-23 листопада 2018 р.). – Х., 2018. – 134 с.
13.    Ефективність застосування кверцетину у людей літнього віку з метаболічним синдромом та його вплив на показники функціонального стану ендотелію мікросудин / О.В. Коркушко, О.В. Бондаренко, І.А. Антонюк-Щеглова, Г.В. Дужак, С.С. Наскалова, О.М. Гриб, В.Б. Шатило // Ювілейні терапевтичні читання. Клінічна та профілактична медицина:досвід та нові напрямки розвитку: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 100-річчю від дня народження акад. Л.Т. Малої (Харків, 11-12 квітня 2019 р.). – С. 122.
14.    Ефективність застосування тималіну у комплексному лікуванні хронічного холециститу в осіб похилого віку / Н.А. Кавецька, М.М. Руда, Н.А. Бількевич, О.К. Хайко // Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів: Зб мат. Всеукр. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 11-12 жовтня 2018 р.). – С. 22 – 23.
15.    Жарінова В.Ю. Поширеність та значимість основних факторів кардіоваскулярного ризику для прогнозу тривалості життя у осіб літнього віку з ішемічною хворобою серця / В.Ю. Жарінова, Г.П. Войнаровська // Ювілейні терапевтичні читання. Клінічна та профілактична медицина:досвід та нові напрямки розвитку: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 100-річчю від дня народження акад. Л.Т. Малої (Харків, 11-12 квітня 2019 р.). – С. 76.
16.    Зміни реологічних властивостей крові під впливом кверцетину у людей похилого віку з метаболічним синдромом / О.В. Коркушко, С.С. Наскалова, І.А. Антонюк-Щеглова, Г.В. Дужак, О.В. Бондаренко, В.Б. Шатило // Ювілейні терапевтичні читання. Клінічна та профілактична медицина:досвід та нові напрямки розвитку: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 100-річчю від дня народження акад. Л.Т. Малої (Харків, 11-12 квітня 2019 р.). – С. 123.
17.    Коваленко О.Є. Реабілітація хворих як один з найактуальніших напрямків на первинній та вторинній ланках медичної допомоги. Чим можуть збагатити сучасну реабілітацію рефлексотерапевтичні підходи? / О.Є. Коваленко, Л.Ф. Матюха // Актуальні питання медичної реабілітації та рефлексотерапії у взаємодії лікарів первинної та вторинної ланок медичної допомоги: Зб. робіт учасників наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Київ, 29-30 вересня 2016 р.). – С. 6 – 9.
18.    Колеснікова О.В. Проблеми старіння населення в Україні / О.В. Колеснікова, Т.А. Лавренко, Т.А. Федотова // Ювілейні терапевтичні читання. Клінічна та профілактична медицина:досвід та нові напрямки розвитку: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 100-річчю від дня народження акад. Л.Т. Малої (Харків, 11-12 квітня 2019 р.). – С. 117.
19.    Колеснікова О.В. Старіння населення як глобальна проблема в світі / О.В. Колеснікова, Т.А. Лавренко, Т.Є. Козирєва // Ювілейні терапевтичні читання. Клінічна та профілактична медицина:досвід та нові напрямки розвитку: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 100-річчю від дня народження акад. Л.Т. Малої (Харків, 11-12 квітня 2019 р.). – С. 116.
20.    Котов С.В. Возможность коррекции эмоциональных и поведенческих нарушений у пациентов с инсультом в процессе реабилитационного лечения / С.В. Котов, Е.В. Исакова, В.И. Шерегешев // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2019. – Т. 119, № 4. – С. 26 – 31.
21.    Кушнір Л.Д. Сучасні аспекти та діагностика в залежності від показників гомеостазу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень в залежності від віку хворих / Л.Д. Кушнір, В.М. Багрій, В.В. Вівсянник // Пульмонологія та коморбідність: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 28-29 березня 2019 р.). – С. 26.
22.    Ломако В.В. Інтегральні лейкоцитарні показники у молодих і старих щурів / В.В. Ломако, Л.М. Піроженко, С.В. Ломако // Ювілейні терапевтичні читання. Клінічна та профілактична медицина:досвід та нові напрямки розвитку: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 100-річчю від дня народження акад. Л.Т. Малої (Харків, 11-12 квітня 2019 р.). – С. 144.
23.    Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в сучасній стоматології», VIII стоматологічний форум «Медвін: Стоматологія 2019» (Івано-Франківськ, 15-17 травня 2019 р.). – Івано-Франківськ, 2019. – 113 с.
24.    Можливості мельдонію в складі органопротекторної терапії діабетичної нефропатії у хворих похилого віку / О.М. Біловол, В.П. Денисенко, І.І. Топчій та ін. // Ендокринна патологія у віковому аспекті: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 22-23 листопада 2018 р.). – Х., 2018. – С. 17 – 18.
25.    Мудра У.О. Клініко-термографічна оцінка суглобового синдрому при подагрі в період загострення / У.О. Мудра // Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів: Зб мат. Всеукр. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 11-12 жовтня 2018 р.). – С. 41 – 42.
26.    Невротические расстройства как проблема современной геронтопсихологии / Г.В. Ломакина, В.Г. Косенко, Н.А. Косенко и др. // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2019. – Т. 119, № 4. – С. 88 – 92.
27.    Паламарчук О.І. Дослідження впливу коректурної проби Анфімова на показники артеріального тиску у хворих на гіпертонічну хворобу II стадії чоловічої статі похилого віку / О.І. Паламарчук // Актуальні питання клінічної, превентивної, реабілітаційної і  професійної медицини: Тези за мат. Всеукр. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 21-22 березня 2019 р.). – С. 46.
28.    Панасюк М.Т. Характеристика больового синдрому та причин його виникнення у хворих на поліостеоартроз похилого віку / М.Т. Панасюк, Б.Б. Бодревич, Р.-І.В. Панасюк // Актуальні питання клінічної, превентивної, реабілітаційної і  професійної медицини: Тези за мат. Всеукр. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 21-22 березня 2019 р.). – С. 47 – 48.
29.    Пизова Н.В. Клинико-нейропсихологические и эпидемиологические аспекты «переходной» формы болезни Паркинсона в Ярославской области / Н.В. Пизова, М.А. Быканова, Е.В. Курапин // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2019. – Т. 119, № 4. – С. 66 – 71.
30.    Попенко Н.В. Клініко-лабораторні аспекти діагностики та лікування інфекційних загострень хронічного обструктивного захворювання легень у пенсіонерів Міністерства оборони України / Н.В. Попенко, О.О. Федорова // Укр. пульмонологіч. журнал. – 2018. – № 3 (додаток). –С. 85.
31.    Потапов Ю.О. Подагра як чинник ризику патології легень / Ю.О. Потапов, Д.М. Федоров, О.В. Синяченко, С.Ф. Верзилова // Укр. пульмонологіч. журнал. – 2018. – № 3 (додаток). – С. 85.
32.    Прогностична роль ремоделювання лівого шлуночка, добового моні торування ЕКГ і функціонального стану нирок у безсимптомних пацієнтів похилого віку з артеріальною гіпертензією / В.В. Златкіна, І.А. Ільченко, В.Д. Немцова, В.І. Чупіна // Ювілейні терапевтичні читання. Клінічна та профілактична медицина:досвід та нові напрямки розвитку: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 100-річчю від дня народження акад. Л.Т. Малої (Харків, 11-12 квітня 2019 р.). – С. 87.
33.    Пульмонологія та коморбідність: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. Участю (Чернівці, 28-29 березня 2019 р.). – Чернівці, 2019. – 106 с.
34.    Рева Т.В. Розповсюдженість гастроезофагеальної рефлюксної хвороби на тлі хронічного обструктивного захворювання легень та гіпотиреозу у жінок літнього віку / Т.В. Рева, І.В. Трефаненко // Пульмонологія та коморбідність: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 28-29 березня 2019 р.). –С. 30.
35.    Рівні адинонектину у хворих на подагру: зв’язок з перебігом захворювання / І.В. Орлова, М.А. Станіславчук, Н.В. Школіна, Л.Б. Веденко // Стандарти діагностики та лікування в  клініці внутрішніх хвороб: Мат. наук.- практ. конф. з міжнар. участю (Вінниця, 25 квітня 2019 р.). – С. 65 – 66.
36.    Синдром хронічної втоми в реальній клінічній практиці: перспективи покращання діагностики й лікувально-профілактичних заходів / О.І. Волошин, Н.В. Бачук-Понич, Б.П. Сенюк, Л.О. Волошина // Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів: III Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті акад. НАМН України Є.М. Нейка (Івано-Франківськ-Яремче, 4-5 жовтня 2018 р.). – С. 16 – 19.
37.    Содержание N-ацетиласпартата у пожилых пациентов с депрессией в процессе терапии антидепрессантами и актовегином / И.И. Мирошниченко, О.Б. Яковлева, Т.П. Сафарова и др. // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2019. – Т. 119, № 4. – С. 38 – 42.
38.    Стандарти діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Вінниця, 25 квітня 2019 р.). – Вінниця, 2019. – 72 с.
39.    Статини в терапії хворих з коморбідною патологією: хронічне обструктивне захворювання легень і ішемічна хвороба серця / В.М. Ждан, М.Ю. Бабаніна, Г.С. Хайменова та ін. // Пульмонологія та коморбідність: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 28-29 березня 2019 р.). – С. 15.
40.    Статинотерапія – сьогодення практики / М.С. Назарова, Л.В. Бурдейна, Ю.М. Мазорчук, Н.В. Щугарева // Стандарти діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб: Мат. наук.- практ. конф. з міжнар. участю (Вінниця, 25 квітня 2019 р.). – С.36.
41.    Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів: III Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті акад. НАМН України Є.М. Нейка (Івано-Франківськ-Яремче, 4-5 жовтня 2018 р.). – Івано-Франківськ, 2018. – 101 с.
42.    Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів: Зб. мат. Всеукр. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 11-12 жовтня 2018 р.). – Тернопіль, 2018. – 75 с.
43.    Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів: Зб. мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Івано-Франківськ, 11 квітня 2019 р.). – Івано-Франківськ, 2019. – 112 с.
44.    Українська школа ендокринології: 63-тя наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 30-31 травня 2019 р.). – Х., 2019. – 174 с.
45.    Фізична активність у вільний час протягом дорослого життя та рівень смерті від усіх причин смерті від специфічних причин // Артеріальна гіпертензія. – 2019. – № 2 (64). – С. 49.
46.    Шатило В.Б. Вплив курсового застосування кверцетину на стан вуглеводного і ліпідного обміну у хворих похилого віку з ішемічною хворобою серця / В.Б. Шатило, І.А. Антонюк-Щеглова, С.С. Наскалова // Ендокринна патологія у віковому аспекті: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 22-23 листопада 2018 р.). – Х., 2018. – С. 126 – 127.
47.    Шатило В.Б. Ефективність інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань у хворих літнього віку з пре діабетичними порушеннями вуглеводного обміну / В.Б. Шатило, І.А. Антонюк-Щеглова, С.С. Наскалова // Ендокринна патологія у віковому аспекті: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 22-23 листопада 2018 р.). – Х., 2018. – С. 124 – 125.
48.    Шило О.В. Вікові особливості трансформації еритроцитов / О.В. Шило, В.В. Ломако // Ювілейні терапевтичні читання. Клінічна та профілактична медицина:досвід та нові напрямки розвитку: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 100-річчю від дня народження акад. Л.Т. Малої (Харків, 11-12 квітня 2019 р.). – С. 275.
49.    Ювілей академіка Олега Васильовича Коркушко // Укр. пульмонологіч. журнал. – 2019. – № 1. – С. 59 – 60.
50.    Ювілейні терапевтичні читання. Клінічна та профілактична медицина:досвід та нові напрямки розвитку: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 100-річчю від дня народження акад. Л.Т. Малої (Харків, 11-12 квітня 2019 р.). – Х., 2019. – 332 с.