Архів надходжень до картотеки за 30 травня 2019 р.

1.    Біловол О.М. Життя триває… (до 100-річчя від дня народження видатного вченого Л.Т. Малої) / О.М. Біловол // Укр. терапевтич. журнал. – 2019. – № 1. – С. 5 – 6.
2.    Бурчинский С.Г. Депрессии у пациентов пожилого и старческого возраста: проблема выбора препарата антидепрессанта / С.Г. Бурчинский // Ліки України. – 2019. – № 2 (228). – С. 16 – 21.
3.    Запровальна О.Є. Здорове старіння: медико-біологічні та соціально-економічні аспекти / О.Є. Запровальна, О.В. Колеснікова // Укр. терапевтич. журнал. – 2019. – № 1. – С. 93 – 102.
4.    Зинчук М.С. Несуицидальное самоповреждающее поведение при психических расстройствах непсихотического уровня: эпидемиология, социальные и клинические факторы риска / М.С. Зинчук, А.С. Аведисова, А.Б. Гехт // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2019. – Т. 119, № 3. – С. 108 – 119.
5.    Кардіопротекторний та антиатерогенний вік-залежний фактор диференціації росту-11 у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з ожирінням / С.М. Коваль, І.О. Снігурська, Д.К. Милославський та ін. // Укр. терапевтич. журнал. – 2019. – № 1. – С. 33 – 39.
6.    Комісаренко Ю.І. Цукровий діабет 2-го типу: рання діагностика і профілактика / Ю.І. Комісаренко // Мистецтво лікування. – 2019. – № 1 – 2 (157 – 158). – С. 54 – 56.
7.    Кузнецов И.В. Ишемический инсульт. Взгляд кардіолога / И.В. Кузнецов, Е.Г. Почепцова // Ліки України. – 2019. – № 2 (228). – С. 53 – 59.
8.    Михайлова Н.М. Проблемы геронтологической психиатрии на 4-м Конгрессе Европейской академии неврологии / Н.М. Михайлова // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2019. – Т. 119, № 3. – С. 144 – 151.
9.    Морозова О.Г. Динамика качества сна и когнитивных функций у пациентов молодого возраста с первичной инсомнией на фоне приема средства сонмелат форте / О.Г. Морозова, А.В. Логвиненко // Ліки України. – 2019. – № 2 (228). –С. 26 – 31.
10.    Неантиаритмічні препарати з анти аритмічними властивостями // Здоров’я України. – 2019. – № 1 (62), кардіологія. – С. 25.
11.    Нейрофизиологические особенности когнитивной деятельности у пациентов с тревожно-депрессивными и ипохондрическими расстройствами / Н.Н. Лебедева, В.Ю. Мальцев, К.И. Почигаева, А.Б. Гехт // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2019. – Т. 119, № 3. – С. 43 – 49.
12.    Особенности коррекции синдрома неглекта при осуществлении двигательной реабилитации пациентов с полушарным инсультом / В.В. Ковальчук, Т.Н. Хайбуллин, А.С. Галкин и др. // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2019. – Т. 119, № 3. – С. 29 – 38.
13.    Прогностичне значення основних факторів кардіоваскулярного ризику у осіб похилого та старечого віку, хворих на ішемічну хворобу серця, залежно від наявності коморбідних станів / В.Ю. Жарінова, І.С. Шаповаленко, Г.П. Войнаровська, Ж.С. Бутинець // Мистецтво лікування. – 2019. – № 1 – 2 (157 – 158). – С. 7 – 14.
14.    Фадєєнко Г.Д. Підвищення ефективності лікування гіпертонічної хвороби та ожиріння шляхом індивідуальної корекції харчової поведінки / Г.Д. Фадєєнко, Я.В. Нікіфорова // Укр. терапевтич. журнал. – 2019. – № 1. – С. 7 – 13.
15.    Чижова В.П. Предіабетичні порушення вуглеводного обміну: передумови і механізми розвитку, зв’язок з чинниками кардіоваскулярного ризику, шляхи корекції: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.02 – внутрішні хвороби / В.П. Чижова. – К., 2019. – 44 с.
16.    Чижова В.П. Предіабетичні порушення вуглеводного обміну:передумови і механізми розвитку, зв’язок з чинниками кардіоваскулярного ризику, шляхи корекції: Дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.02 – внутрішні хвороби / В.П. Чижова. – К., 2019. – 483 с.