Архів надходжень до картотеки за 30 вересня 2021 року

1.    Аймедов К.В. Особливості порушень психоемоційного стану у родичів хворих на судинну деменцію / К.В. Аймедов, Д.А. Волощук // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2016. – Т. 16, Вип. 2. – С. 56 – 60.
2.    Гончаренко В.М. Ендоскопічне хірургічне лікування гіперпластичних процесів ендометрія у жінок постменопаузального віку / В.М. Гончаренко, В.С. Ярмак // Актуальні проблеми клінічної та профілактичної медицини. – 2018. – Т. 2, № 4. – С. 72 – 78.
3.    Гудим О.В. Клінічний випадок вперше виявленого інфекційно-алергічного міокардиту, ускладненого гострим порушенням мозкового кровообігу та прогресуючою серцевою недостатністю, у пацієнта похилого віку / О.В. Гудим, С.Ф. Веремчук // Актуальні проблеми клінічної та профілактичної медицини. – 2019. – Т. 3, № 3 – 4. – С. 78 – 81.
4.    Ковтун М.І. Медико-правовий аспект системи надання офтальмологічної допомоги хворим на катаракту / М.І. Ковтун // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2017. – Т. 17, Вип. 3. – С. 256 – 261.
5.    Колесник М.Ю. Ефективність терапії валсартаном із гідрохлортіазидом та її вплив на стан міокарда лівого передсердя в жінок із гіпертонічною хворобою у стані постменопаузи / М.Ю. Колесник, М.В. Соколова // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2019. – Т. 12, № 3. – С. 339 – 345.
6.    Лебідь В.Г. Особливості лікування жінок старших вікових груп, хворих на остеоартрит з коморбідною патологією / В.Г. Лебідь, Г.С. Хайменова // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2018. – Т. 18, Вип. 3. – С. 135 – 140.
7.    Овчаренко Л.К. Особливості перебігу гіпертонічної хвороби в осіб похилого віку / Л.К. Овчаренко, І.В. Циганенко // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2018. – Т. 18, Вип. 2. – С. 133 –136.
8.    Оптимізація лікування коморбідної патології – ішемічної хвороби серця і артеріальної гіпертензії у хворих похилого віку / М.М. Потяженко, К.Є. Іщейкін, Т.В. Настрога, Н.О. Люлька, О.Є. Кітура // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2017. – Т. 17, Вип. 2. – С. 136 – 140.
9.    Оцінка рівня прихильності до лікування у хворих на артеріальну гіпертензію похилого віку / В.О. Шупер, Ю.О. Рикова, І.В. Трефаненко, Г.І. Шумко, Т.В. Рева // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2017. – Т. 17, Вип. 4 (1). – С. 176 – 181.
10.    Понирко А.О. Мікроскопічна будова та морфометричні показники довгих трубчастих кісток щурів старечого віку з індукованою гіперглікемією / А.О. Понирко // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2019. – Т. 19, Вип. 3. – С. 151 – 155.
11.    Пономарьова І.В. Моделювання кардіоміопатії такотсубо у щурів передстаречого віку / І.В. Пономарьова, О.М. Бакуновський, А.Г. Портниченко // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2018. – Т. 18, Вип. 2. – С. 346 – 350.
12.    Проблема комплаенсу у хворих на ішемічну хворобу серця похилого віку / І.В. Трефаненко, С.І. Гречко, Г.І. Шумко, В.О. Шупер, Т.В. Рева // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2017. – Т. 17, Вип. 4 (2). – С. 316 – 319.
13.    Серік С.А. Стан антиоксидантної системи і рівень малонового діальдегіду у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2 типу / С.А. Серік, Е.М. Сердобінська-Канівець, Т.О. Ченчик // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2016. – Т. 16, Вип. 1. – С. 150 – 154.
14.    Телегань В.О. Клінічні характеристики післяопераційного болю у осіб похилого та старечого віку / В.О. Телегань, Д.А. Шкурупій // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2019. – Т. 19, Вип. 2. – С. 78 – 82.
15.    Ткаченко М.А. Порівняльна характеристика процесів старіння у чоловіків та жінок / М.А. Ткаченко // Актуальні питання біології, екології та хімії. – 2018. – Т. 15, № 1. – С. 109 – 117.
16.    Трунова С.В. Периваскулярні зміни кон’юнктиви – маркер тяжкості перебігу артеріальної гіпертензії у нефрологічних хворих / С.В. Трунова, Т.Д. Никула, В.Є. Кондратюк // Актуальні проблеми нефрології. – 2016. – Вип. 22. – С. 113 – 117.
17.    Хронічна блокада центральних мускаринових рецепторів у щурів відтворює первинні патогенетичні ланки хвороби Альцгеймера / Р.Д. Дейко, С.Ю. Штриголь, Ю.Б. Лар’яновська, Т.В. Горбач, Г.І. Губіна-Вакулик, Н.М. Дев’яткіна, Д.В. Штриголь // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2017. – Т. 17, Вип. 3. – С. 13 – 25.
18.    Ярова І.В. Корекція кардіоваскулярної патології у пацієнтів з первинним остеопорозом / І.В. Ярова, Л.М. Шилкіна, І.В. Іваницький // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2016. – Т. 16, Вип. 2. – С. 206 – 209.