Архів надходжень до картотеки за 3 травня 2019 р.

1.    Біль при хронічному панкреатиті: доступні можливості контролю // Здоров’я України. – 2019. – № 6 (451). – С. 3.
2.    Візір-Тронова О.В. Клініко-патогенетичні аспекти перебігу гіпертонічної хвороби та прогнозування ефективності лікування хворих з наявністю модифікованих факторів ризику: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / О.В. Візір-Тронова. – Дніпро, 2019. – 24 с.
3.    Вплив Мемопруву на пам’ять людей літнього віку / T.H. Crook, S.H. Ferris, X.A. Alvarez та ін. // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2019. – № 1 (103). – С. 40 – 45.
4.    Головной мозг как орган-мишень при артериальной гипертензии / С.М. Кузнецова, В.В. Кузнецов, С.Г. Мазур, Л.А. Шевченко // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2019. – Т. 7, № 1. – С. 5 – 11.
5.    Дзюба Н.О. Оптимізація лікування сухої форми вікової макулярної дегенерації / Н.О. Дзюба // Здоров’я України. – 2019. – № 4 (449). – С. 60 – 61.
6.    Дзяк Л.А. Шум в ушах: мультидисциплинарная проблема (обзор литературы) / Л.А. Дзяк, Е.В. Чеха, А.Н. Шульга // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2019. – Т. 7, № 1. – С. 68 – 72.
7.    Діагностична роль магнітно-резонансної томографії м’язів при нервово-м’язових захворюваннях (науковий огляд та особисте спостереження) / Г.В. Палагута, В.І. Смоланка, М.М. Орос, І.Ю. Дутка // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2019. – № 1 (103). – С. 34 – 39.
8.    Забіда Абдунасер. Ендотеліальна дисфункція , системне запалення та кінцеві продукти глікації при хронічній серцевій недостатності у пацієнтів з постінфарктним кардіосклерозом: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Забіда Абдунасер. – Дніпро. – 2019. – 18 с.
9.    Карабань И.Н. Магнитолазерная терапия в комплексном лечении больных болезнью Паркинсона / И.Н. Карабань, Н.В. Карасевич // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2019. – Т. 7, № 1. – С. 31 – 35.
10.    Комплексне медикаментозне лікування пацієнтів з остеоартрозом: які можливості маємо сьогодні? // Здоров’я України. – 2019. – № 4 (449). – С. 20 – 21.
11.    Кузнецов В.В. Клинические аспекты применения Квертина в системе реабилитации больных, перенесших ишемический инсульт / В.В. Кузнецов, Н.А. Скачкова // Журн. невролог. ім. Б.М. Маньковського. – 2019. – Т. 7, № 1. – С. 49 – 54.
12.    Кузнецов В.В. Сон, старение, цереброваскулярная патология / В.В. Кузнецов, Л.А. Шевченко // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2019. – Т. 7, № 1. – С. 15 – 20.
13.    Мацкевич С.А. Коморбидность хронической ишемической болезни сердца и тревожно-депрессивных расстройств / С.А. Мацкевич, М.И. Бельская // Здоров’я України (кардіологія). – 2018. – № 5 (59). – С. 46 – 47.
14.    Міщенко Л.А. Застосування В-адреноблокаторів при хронічній серцевій недостатності. Місце бісопрололу / Л.А. Міщенко, О.Г. Купчинська, В.Б. Берзродний // Здоров’я України (кардіологія). – 2018. – № 5 (59). – С. 37.
15.    Мухаммад Мухаммад. Особливості діагностики та лікування хворих на хронічну серцеву недостатність з фібриляцією передсердь на тлі зниження функції нирок: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Мухаммад Мухаммад. – Дніпро, 2019. – 19 с.
16.    На прийомі в сімейного лікаря – пацієнт із хронічним запором: якою має бути стартова терапія? // Здоров’я України. – 2019. – № 5 (450). – С. 49.
17.    Научный симпозиум EVER. Менеджмент острого инсульта и периода восстановления после инсульта: новые идеи и новые концепции лечения (25-я Международная медицинская конференция в Мондзее, Зальцбург, Австрия, 14 сентября 2018 г.) // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2019. – № 1 (103). – С. 139 – 154.
18.    Научный симпозиум EVER. Менеджмент острого инсульта и периода восстановления после инсульта: новые идеи и новые концепции лечения (25-я Международная медицинская конференция в Мондзее, Зальцбург, Австрия, 14 сентября 2018 г.) // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2019. – № 2 (104). – С. 79 – 93.
19.    Недзвецька Н.В. Клініко-лабораторне обґрунтування неінвазивної діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.36 – гастроентерологія / Н.В. Недзвецька. – Дніпро, 2019. – 19 с.
20.    Неомилювані сполуки авокадо та сої у веденні остеартриту // Здоров’я України. – 2019. – № 4 (449). – С. 15.
21.    Олег Коркушко и Евгения Мачерет – украинские знатоки медицины // Здоров’я України. – 2019. – № 6 (451). – С. 16.
22.    Первеева Е.И. Митохондриальная энцефаломиопатия с лактат-ацидозом и инсультоподобными эпизодами: современный взгляд на проблему / Е.И. Первеева, А.И. Кальбус // Укр. неврологіч. журнал. – 2019. – № 1. – С. 66 – 74.
23.    Поворознюк В.В. Остеопороз у пацієнтів, які перенесли мозковий інсульт / В.В. Поворознюк, М.А. Бистрицька, Н.М. Кошель // Новости медицины и фармации. – 2019. – № 681. – С. 16 – 20.
24.    Проспективна подвійна сліпа порівняльна оцінка фармакологічної активності Церебролізину й різних пептидних препаратів для лікування емболічного інсульту / Li Zhang, Michael Chopp, Chunyang Wang та ін. // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2019. – № 2 (104). – С. 30 – 37.
25.    Сологуб О.В. Катаракта: сучасні аспекти лікування / О.В. Сологуб // Здоров’я України. – 2019. – № 4 (449). – С. 57 – 58.
26.    Старіння і пов’язані з віком хвороби: чи можна додати життя рокам? // Здоров’я України. – 2019. – № 5 (450). – С. 12.
27.    Статини: взаємозв’язок між вартістю та прихильністю // Здоров’я України. – 2019. – № 4 (449). – С. 33.
28.    Тещук В.В. Застосування магнітолазеротерапії у комплексному відновлювальному лікуванні хворих, які перенесли ішемічний інсульт: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія / В.В. Тещук. – Одеса, 2019. – 22 с.
29.    Фломін Ю.В. Чинники ризику неповного функціонального відновлення у пацієнтів після інсульту, які перебували на лікуванні в інтегрованому інсультному блоці / Ю.В. Фломін, В.Г. Гур’янов, Л.І. Соколова // Укр. неврологіч. журнал. – 2019. – № 1. – С. 31 – 39.
30.    Фокина Н.М. Лицевая боль. Частные аспекты. Лечение / Н.М. Фокина // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2019. – № 2 (104). – С. 45 – 50.
31.    Харченко Н.В. Здорове харчування та дієтотерапія: медичний аспект / Н.В. Харченко // Здоров’я України. – 2019. – № 5 (450). – С. 42 – 43.
32.    Чистик Т.В. Инновационная фитотерапия депрессий легкой и средней степени тяжести / Т.В. Чистик // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2019. – № 1 (103). – С. 119 – 125.
33.    Чистик Т.В. Комбинировання терапия цитиколином и кверцетином в остром и раннем восстановительном периодах ишемического инсульта / Т.В. Чистик // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2019. – № 1 (103). – С. 127 – 135.
34.    Шумлянський І.В. Можливості магнітно-резонансної томографії в діагностиці серцево-судинних хвороб / І.В. Шумлянський, Л.М. Стрільчук, Л.А. Ільницька // Здоров’я України. – 2019. – № 6 (451). – С. 5.
35.    Японські рекомендації з менеджменту інсульту 2015 року, доповнені у 2017 році. Розділ 1.10. Медикаментозна терапія, спрямована на захист мозку // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2019. – № 1 (103). –  С. 52 – 56.