Архів надходжень до картотеки за 3 листопада 2020 р.

1.    Erbe der europaischen wissenschaft: medizin, chemie, biologie, okologie, landwirtschaft. Buch 2 / N. Barashkov, R.M. Hnativ, N. Kharkovliuk-Balakina. – 2020. – 169 p.
2.    Біла Ю.В. Фармакологічна модуляція HSP 70 – опосередкованих механізмів нейропротекції в умовах церебральної ішемії: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.03.05 – фармакологія / Ю.В. Біла. – К., 2020. – 23 с.
3.    Бурчинський С.Г. Можливості комбінованої нейропротекції у відновлювальному періоді інсульту / С.Г. Бурчинський // НейроNEWS. – 2020. – № 7 (118). – С. 24 – 29.
4.    Ефективність тривалої комбінованої терапії антипсихотиком у поєднанні з антидепресантом для запобігання рецидивам депресії з психотичними симптомами // НейроNEWS. – 2020. – № 7 (118). – С. 30 – 34.
5.    Звягинцева Т.Д. Синдром раздраженного кишечника с запором: возможности пребиотической терапии / Т.Д. Звягинцева, А.И. Чернобай // Укр. терапевт. журнал. – 2020. – № 3. – С. 37 – 45.
6.    Инновационные технологии в жизни современного человека. Часть 3 / В.В. Гамаюнова, И.П. Криничная, Н.В. Харковлюк-Балакина и др. – Одесса: Куприенко СВ. – 2020. – 208 с. – ISBN 978-617-7414-98-7.
7.    Колеснікова О.В. Метаболічно-асоційовані захворювання і роль епігенетики та епігенетичного віку в їх профілактиці / О.В. Колеснікова, О.Є. Запровальна, А.В. Потапенко // Укр. терапевт. журнал. – 2020. – № 3. – С. 52 – 60.
8.    Колеснікова О.В. Особливості проявів гастроентерологічних захворювань у людей старшого віку / О.В. Колеснікова, А.О. Радченко // Здоров’я України (гастроентерологія). – 2020. – № 2 (56). – С. 18 – 19. (продовження. Поч. у № 1 (55) 2020 р.).
9.    Орленко В.Л. Діабетасоційовані остеоартрити: патогенез, клініка, діагностика, лікування: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.14 – ендокринологія / В.Л. Орленко. – К., 2020. – 39 с.
10.    Порівняння ефективності та безпеки антидепресантів пролонгованого вивільнення для лікування пацієнтів із великим депресивним розладом // НейроNEWS. – 2020. – № 7 (118). – С. 39 – 43.
11.    Ревка О.В. Координування процесів тромбоутворення та фібринолізу за участі клітин крові: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.04 – біохімія / О.В. Ревка. – К., 2020. – 26 с.
12.    Фадєєнко Г.Д. Тропізм COVID-19 до органів травлення. Особливості ураження та підходи до лікування / Г.Д. Фадєєнко, Я.В. Нікіфорова // Сучасна гастроентерологія. – 2020. – № 4 (114). – С. 65 – 72.
13.    Федоренко О.Є. Оцінка якості життя у пацієнтів з дерматологічною патологією, лікарів та студентів-медиків в умовах карантину, зумовленого пандемією COVID-19 / О.Є. Федоренко, К.В. Коляденко // Укр. журн. дерматології, венерології, косметології. – 2020. – № 3 (78). – С. 21 – 28.