Архів надходжень до картотеки за 3 вересня 2019 р.

1.    Brainin M. Церебролізин – багатоцільовий засіб для відновлення після інсульту / M. Brainin // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2019. – № 4 (106). – С. 43 – 50.
2.    Novel approaches to correction of mitochondrial dysfunction and oxidative disorders in Parkinson’s disease / O. Gonchar, I. Mankovska, K, Rozova, L. Bratus, I. Karaban // Фізіологіч. журнал. –2019. – Т. 65, № 3. – С. 61 – 72.
3.    Аліфер О.О. Динаміка показників якості життя як критерій ефективності лікування артеріальної гіпертензії у пацієнтів різних вікових груп / О.О. Аліфер // Ліки України. – 2019. – № 4 (230). – С. 40 – 44.
4.    Бабінець Л.С. Вікові аспекти стану кісткової тканини при хронічному панкреатиті / Л.С. Бабінець // Укр. терапевтич. журнал. – 2019. – № 2. – С. 70 – 74.
5.    Бурчинский С.Г. Возможности антиоксидантной фармакотерапии при хронической ишемии головного мозга / С.Г. Бурчинский // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2019. – № 4 (106). – С. 83 – 87.
6.    Вакалюк І.П. Зміни ендотеліальної функції та артеріальної жорсткості у чоловіків за наявності артеріальної гіпертензії, ожиріння та подагри / І.П. Вакалюк, М.О. Вацеба // Фізіологіч. журнал. – 2019. – Т. 65, № 3. – С. 41 – 46.
7.    Досвід проведення системного тромболізису при ішемічному інсульті у хворих похилого віку / Г.Г. Симоненко, Л.В. Дубініна, Р.А. Мокринський, С.В. Жогов та ін. // Міжнар. мед. журнал. – 2019. – Т. 25, № 2 (98). – С. 49 – 52.
8.    Драчук К.О. Вплив пропаргілгліцину на ендотелій залежне розслаблення судин при геміпаркінсонізмі / К.О. Драчук, Б.С. Коп’як, В.Ф. Сагач // Фізіологіч. журнал. – 2019. – Т. 65, № 3. – С. 3 – 6.
9.    Лазарєва К.П. Гендерні відмінності впливу комбінованої антигіпертензивної терапії на показники артеріальної гемодинаміки, судинної жорсткості та структурно-функціонального стану серця у хворих на неускладнену артеріальну гіпертензію віком до 65 років / К.П. Лазарєва // Укр. терапевтич. журнал. – 2019. – № 2. – С. 40 – 51.
10.    Літовка І.Г. Вплив метіоніну на органічний матрикс кісткової тканини щурів лінії Вістар різного віку / І.Г. Літовка, В.Я. Березовський, С. П. Весельський // Фізіологіч. журнал. – 2019. – Т. 65, № 3. – С. 22 – 27.
11.    Мальцев Д.В. Синдром хронічної втоми, асоційований з герпесвірусними інфекціями / Д.В. Мальцев // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2019. – № 4 (106). – С. 11 – 25.
12.    Ніколенко Є.Я. Ожиріння в розвитку ішемічної хвороби серця (за даними популяційних досліджень) / Є.Я. Ніколаєнко, О.В. Мартиненко // Укр. терапевтич. журнал. – 2019. – № 2. – С. 75 – 78.
13.    Нові рекомендації з локальної терапії та дослідження ефективності препарату Фастум гель при остеоартрозі колінних суглобів: огляд літератури й результати власних досліджень / В.В. Поворознюк, А.С. Мусієнко, Н.В. Гриб, А.А. Ткачук // Новости медицины и фармации. – 2019. – № 8 ( 695). – С. 3 – 5.
14.    Хроническая боль у пациентов старше 60 лет: взгляд гериатра / А.В. Наумов, В.И. Мороз, Н.О. Ховасова и др. // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2019. – Т. 119, № 6. – С. 53 – 59.
15.    Чухловина М.Л. Особенности диагностики и лечения диабетической полинейропатии у пациентов старших возрастных групп / М.Л. Чухловина, А.А. Чухловин // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2019. – Т. 119, № 6. – С. 42 – 46.