Архів надходжень до картотеки за 29 листопада 2021 року

1.    Білецький Д.П. Морфологічна характеристика привушної слинної залози у щурів старечого віку при порушенні водно-електролітного балансу організму / Д.П. Білецький // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. – Вип. 4 (2). – С. 63–66.
2.    Вплив курсового застосування кверцетину на стійкість до гіпоксії у людей похилого віку з метаболічним синдромом / О.В. Коркушко, В.Б. Шатило, І.А. Антонюк-Щеглова, О.В. Бондаренко, С.С. Наскалова, А.В. Гавалко, О.М. Гриб // Вісник проблем біології і медицини. – 2020. – Вип. 4. – С. 156 – 160.
3.    Демитер І.М. Післяопераційний делірій у планових пацієнтів похилого віку / І.М. Демитер, С.І. Воротинцев // Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – Вип. 1 (2). – С. 134 – 137.
4.    Дружина А.Н. Выбор режима искусственного кровообращения у пациентов пожилого и старческого возраста при аортокоронарном шунтировании / А.Н. Дружина, О.А. Лоскутов, С.Р. Маруняк // Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – Вип. 1 (2). – С. 142 – 146.
5.    Ехокардіографічні показники систолічної і діастолічної функції лівого шлуночка у хворих похилого віку на хронічне легеневе серце бронхо-легеневого ґенезу у поєднанні з ішемічною хворобою серця / С.І. Треумова, Т.А. Трибрат, С.В. Шуть, І.В. Редчиць, Ю.М. Казаков. // Вісник проблем біології і медицини. – 2020. – Вип. 1. – С. 208 – 211.
6.    Колесник В.В. Особливості мінливості морфометричних показників бічних шлуночків головного мозку в осіб зрілого та похилого віку / В.В. Колесник, І.Ю. Олійник // Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – Вип. 2 (2). – С. 205 – 210.
7.    Костерін С.Б. Морфологія міжхребцевого диска та кісткової тканини апофізів тіл хребців в умовах моделювання остеопорозу / С.Б. Костерін, Н.В. Дєдух, В.Є. Мальцева // Вісник проблем біології і медицини. – 2018. – Вип. 1 (1). – С. 285 – 291.
8.    Кривчун А.М. Судинний паркінсонізм: клінічні прояви, критерії діагностики (клінічний випадок) / А.М. Кривчун, В.А. Пінчук, Г.Я. Силенко // Вісник проблем біології і медицини. – 2020. – Вип. 2. – С. 116 – 120.
9.    Кузьменко Я.Ю. Гіпертонічна хвороба, сучасні погляди на лікування, та антигіпертензивна терапія в корекції порушень добового профілю артеріального тиску у пацієнтів з гіпертонічною хворобою. Схеми комбінованих антигіпертензивних препаратів / Я.Ю. Кузьменко // Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – Вип. 1 (1). – С. 47 – 52.
10.    Мамедова В.Г. Комплексное лечение больных ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией, сочетанных с дислипидемией / В.Г. Мамедова // Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – Вип. 4 (2). – С. 139 – 144.
11.    Марута Н.О. Клініко-психопатологічна характеристика та соціальне функціонування пацієнтів з галюцинаторно-параноїдними розладами при судинних деменціях помірного ступеня тяжкості / Н.О. Марута, К.В. Шевченко-Бітенський // Вісник проблем біології і медицини. – 2020. – Вип. 1. – С. 162 – 167.
12.    Марута Н.О. Програма комплексної персоніфікованої психосоціальної реабілітації пацієнтів з галюцинаторно-параноїдними розладами при судинній деменції / Н.О. Марута, К.В. Шевченко-Бітенський // Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – Вип. 4 (2). – С. 144 – 149.
13.    Основи комплексної геріатричної оцінки. Гомеорез як предиктор функціонального статусу / В.Д. Сакевич, Т.А. Трибрат, Н.В. Ляховська, В.І. Сакевич, І.В. Редчиць // Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – Вип. 4 (2). – С. 41 – 47.
14.    Особливості емоційно-особистісної сфери членів родини, що доглядають за пацієнтами з деменцією / Л.В. Животовська, А.М. Скрипніков, О.В. Орлова, О.А. Шкідченко // Вісник проблем біології і медицини. – 2020. – Вип. 2. – С. 26 – 30.
15.    Павленко Э.М. Метаболические изменения в ротовой жидкости у лиц пожилого и старческого возраста при генерализованном пародонтите / Э.М. Павленко // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. – Вип. 2. – С. 382 – 386.
16.    Піонтковський В.К. Застосування нових хірургічних технологій при лікуванні дегенеративних захворювань поперекового відділу хребта у людей похилого і старечого віку / В.К. Піонтковський // Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – Вип. 1 (1). – С. 232 – 237.
17.    Піонтковський В.К. Інтраопераційне визначення нестабільності хребтово-рухових сегментів поперекового відділу хребта у людей похилого і старечого віку / В.К. Піонтковський // Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – Вип. 1 (1). – С. 237 – 240.
18.    Піонтковський В.К. Ретроспективний аналіз повторних оперативних втручань з приводу гриж міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта у людей старшої вікової категорії / В.К. Піонтковський // Вісник проблем біології і медицини. – 2018. – Вип. 4 (1). – С. 112 – 115.
19.    Прогностична роль і особливості впливу артеріальної гіпертензії, метаболічного і ендокринного дисбалансу на зміни темпів старіння у пацієнтів з коморбідною патологією різних вікових груп / В.Д. Немцова, І.А. Ільченко, В.В. Златкіна, О.Є. Запровальна // Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – Вип. 2 (2). – С. 139 – 143.
20.    Профілактика та періопераційний скринінг післяопераційного делірію серед ургентних пацієнтів похилого віку / І.М. Демитер, С.І. Воротинцев, О.С. Доля, Д.П. Гудзь // Вісник проблем біології і медицини. – 2020. – Вип. 2. – С. 22 – 26.
21.    Различные аспекты токсического воздействия тяжелых металлов на организм детей и пожилых людей (обзор иностранной литературы) / С.С. Островская, В.Ф. Шаторная, И.И. Колосова, В.В. Майор // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – Вип. 2 (3). – С. 35 – 39.
22.    Ризаев Ж.А. Динамика возрастных показателей физико-химического состава ротовой жидкости у лиц пожилого и старческого возраста / Ж.А. Ризаев, Н.С. Асадуллаев, Ж.У. Абдувакилов // Вісник проблем біології і медицини. – 2018. – Вип. 3. – С. 382 – 385.
23.    Ризаев Ж.А. Разработка метода прогнозирования риска возникновения и раннего выявления возрастной макулярной дегенерации сетчатки / Ж.А. Ризаев, Н.Р. Янгиева, Е.П. Локес // Вісник проблем біології і медицини. – 2020. – Вип. 1. – С. 260 – 264.
24.    Сакевич В.Д. Метаболічний синдром та феномен інсулінорезистентності. Геріатричні аспекти проблеми / В.Д. Сакевич, Т.А. Трибрат, В.І. Сакевич, С.М. Серажим, О.М. Субота // Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – Вип. 2 (2). – С. 53 – 57.
25.    Стебловська І.С. Макулярний набряк і особливості його перебігу після різних методик хірургічного лікування вікової катаракти / І.С. Стебловська // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. – Вип. 4 (1). – С. 262 – 266.
26.    Таряник К.А. Оцінка периферичних уражень при хворобі Паркінсона / К.А. Таряник // Вісник проблем біології і медицини. – 2020. – Вип. 2. – С. 170 – 174.
27.    Тітова Ю.О. Опитувальник щодо виявлення ранніх ознак остеопорозу у хворих на цукровий діабет 2 типу / Ю.О. Тітова, Н.О. Кравчун // Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – Вип. 1 (1). – С. 181 – 184.
28.    Частота диагностики паховых грыж и доброкачественной гиперплазии предстательной железы у лиц пожилого возраста в условиях урологического стационара / С.Н. Завгородний, А.И. Рылов, М.Б. Данилюк, М.А. Кубрак, И.Ю. Мороз, Н.Ф. Щуров // Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – Вип. 3. – С. 104 – 107.
29.    Шевченко-Бітенський К.В. Соціальне функціонування пацієнтів з галюцинаторно-параноїдними розладами при судинних деменціях тяжкого ступеня вираженості / К.В. Шевченко-Бітенський // Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – Вип. 4 (1). – С. 169 – 173.
30.    Яковенчук Н.М. Вплив деносумабу на мінеральну щільність кісткової тканини у жінок з постменопаузальним остеопорозом / Н.М. Яковенчук // Вісник проблем біології і медицини. – 2018. – Вип. 3. – С. 207 – 210.