Архів надходжень до картотеки за 27.09.2018 р.

1.    Armstrong M.J. Спільне прийняття рішень при інсульті: розвиток підходу до поліпшення надання допомоги пацієнтам / M.J. Armstrong // Судинні захворювання головного мозку. – 2018. – № 1. – С. 18 – 21.
2.    Випадок успішного лікування гострого мезентеріального тромбозу у пацієнтів старечого віку на фоні тяжкої супутньої патології / В.В. Скиба, А.В. Мартиненко, С.Є. Бондар та ін. // Укр. мед. часопис. – 2018. – Т. 2. – № 2 (124). – С. 46 – 48.
3.    Кравченко М.Б. Термодинамический подход к проблемам устойчивости и старения живых организмов / М.Б. Кравченко. – Одесса: Астропринт, 2018. – 400 с. – ISBN 978-966-927-384-0.
4.    Кушнірук В.О. Каріотипічна еволюція стовбурових клітин дорослої людини нової лінії 4BL при адаптації до умов In Vitro: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.22 – молекулярна генетика / В.О. Кушнірук. – К., 2018. – 26 с.
5.    Оценка функции легких при заболеваниях дыхательной системы / Под ред. Я. Ковальского, А. Козеровского, Л. Радвана. – Варшава: Instytut Czuzlicy I Chozeb Pluc, 2008. – 428 с. – ISBN 978-83-928021-0-5.
6.    Прионные заболевания человека: современные аспекты / Н.Н. Заваденко, Г.Ш. Хондкарян, Р.Ц. Бембеева и др. // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2018. – Т. 118. – № 6. – С. 88 – 95.
7.    Прогнозування виникнення клімактеричного синдрому тяжкого ступеня у жінок з ендометріозом у період менопаузи / Н.Ф. Захаренко, Т.Ф. Татарчук, Н.В. Коваленко, І.М. Ретунська // Здоровье женщины. – 2018. – № 4 (130). – С. 78 – 82.
8.    Тревожные состояния и расстройство сна: современные принципы лечения // Укр. мед. часопис. – 2018. – Т. 1. – № 3 (125). – С. 77 – 80.