Архів надходжень до картотеки за 26.06.2018 р.

1.    Бурчинский С.Г. Стратегия комбинированной нейро-, геро- и ангиопротекции при хронической ишемии головного мозга / С.Г. Бурчинский // Ліки України. – 2018. – № 2 (218). – С. 30 – 35.
2.    Власенко Р.О. Особливості показників функціональної активності та ризику остеопоротичних переломів у хворих із переломами стегнової кістки та кісток гомілки (результати 12-місячного спостереження) / Р.О. Власенко, Н.В. Григор’єва // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2018. – Т. 8. – № 1. – С. 24 – 30.
3.    Колесникова Е.В. Саркопения при заболевании печени: от механизма развития к диагностике и лечению / Е.В. Колесникова // Здоров’я України, гастроентерологія. – 2018. – № 2 (48). – С. 28 – 30.
4.    Купріненко Н. III Міжнародний симпозіум «Захворювання кісток і суглобів та вік» (Львів, 12-14 березня 2018 р.) / Н. Купрієнко // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2018. – Т. 8. – № 1. – С. 79 – 87.
5.    Мусієнко А.С. XI Міжнародна конференція молодих учених «Захворювання кістково-м’язової системи та вік», присвячена пам’яті Є.П. Подрушняка / А.С. Мусієнко // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2018. – Т. 8. – № 1. – С. 91 – 94.
6.    Особенности психофармакотерапии депрессивных состояний с паническими атаками / Н.Н. Иванец, М.А. Кинкулькина, К.М. Тартынский, Г.Л. Кренкель // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2018. – Т. 118. – № 4. – С. 65 – 69.
7.    Підшлункова залоза і старіння: систематичний огляд доказів / Й.-М. Льохр, М. Вуясинович, Н. Панік та ін. // Здоров’я України. – 2018. – № 10 (431). – С. 3.
8.    Поворознюк В.В. Вітамін D та остеоартроз / В.В. Поворознюк, Н.В. Дєдух, Н.М. Яковенчук // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2018. – Т. 8. – № 1. – С. 14 – 23.
9.    Прогноз постинсультной афазии / В.В. Алферова, В.М. Шкловский, Е.Г. Иванова и др. // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2018. – Т. 118. – № 4. – С. 20 – 29.
10.    Спосіб оцінки ризику остеопорозу та його ускладнень на первинному рівні медичної допомоги: інформ. лист / Уклад. В.В. Поворознюк, Н.В. Григор’єва, Н.І. Дзерович, Т.В. Орлик, М.А. Бистрицька, Вас.В. Поворознюк, А.С. Мусієнко, О.С. Іваник // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2018. – Т. 8. – № 1. – С. 68 – 69.
11.    Статеві особливості мінеральної щільності кісткової тканини в пацієнтів із хворобою Паркінсона / В.В. Поворознюк, М.А. Бистрицька, І.М. Карабань, Н.В. Карасевич // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2018. – Т. 8. – № 1. – С. 31 – 37.
12.    Сучасні тенденції медикаментозного лікування комплексного реґіонарного больового синдрому I типу / О.О. Коструб, О.А. Бур’янов, В.В. Котюк та ін. // Вісн. ортопедії, травматології та протезування. – 2017. – № 3 (94). – С. 66 – 77.
13.    Тези III Міжнародного симпозіуму «Захворювання кісток і суглобів та вік» (Львів, 12-14 березня 2018 р.) // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2018. – Т. 8. – № 1. – С. 88 – 90.
14.    Янкевич О.О. Клінічне значення ехокардіографії при обстеженні хворих на гострий інфаркт міокарда / О.О. Янкевич // Ліки України. – 2018. – № 2 (218). – С. 36 – 42.