Архів надходжень до картотеки за 26 лютого 2019 р.

1.    «Нове в аритмології» для лікарів за спеціальностями «кардіологія»,  «внутрішні хвороби», «неврологія», «загальна практика – сімейна медицина»: Зб. лекцій / за ред. О.С. Сичова. – К., 2019. – 141 с.
2.    Bogdaniuk A.O. Spatial dimension of nigral astrogliosis observed in rotenone model of Parkinson’s disease / A.O. Bogdaniuk, A.G. Nikonenko // Фізіологіч. журнал. – 2018. – Т. 64, № 6. – С. 40 – 46.
3.    Camicioli R. Хвороба Альцгеймера: типові й атипові форми. Частина 1 / Richard Camicioli // Східно-європейський журн. хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань. – 2018. – Т. 4, № 1 – 2. – С. 3 – 9.
4.    Довгий І.Л. Музикотерапія в практиці лікаря-невролога / І.Л. Довгий // Східно-європейський журн. хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань. – 2018. – Т. 4, № 1 – 2. – С. 10 – 19.
5.    Зв’язок показників пульсової хвилі та мінеральної щільності кісткової тканини в пацієнток похилого віку з неускладненою артеріальною гіпертензією / К.М. Амосова, В.В. Поворознюк, О.І. Нішкумай та ін. // Серце і судини. – 2018. – № 2 (62). – С. 15 – 22.
6.    Кардиологический альманах – 2018. Доказательная медицина и внедрение ее достижений в практику // Medicine review. – К., 2018. – 279 с.
7.    Клініко-патогенетична значущість середньо молекулярних сполук при подагрі / О.В. Синяченко, М.В. Єрмолаєва, Д.М. Федоров, В.В. Пилипенко // Укр. ревматологіч. журнал. – 2018. – № 3 (73). – С. 38 – 43.
8.    Компендиум 2017 – лекарственные препараты / под. ред. В.Н. Коваленко. – К.: МОРИОН, 2017. – 2560 с. – ISBN 978-966-2066-71-5.
9.    Ломаковський О.М. Вплив статинів на показники ліпідного обміну, перекисного окиснення ліпідів та білків залежно від їх вихідного рівня у пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця / О.М. Ломаковський // Укр. ревматологіч. журнал. – 2018. – № 3 (73). – С. 66 – 71.
10.    Матеріали Міжнародного симпозіуму, організованого ГО «Всеукраїнська антигіпертензивна асоціація» та Міжнародним товариством здоров’я та старіння судин «Оцінка функції та структури артерій – клінічні аспекти» (Одеса, 30-31 травня – 1 червня 2018 р.) // Артериальная гипертензия. – 2018. – № 4 (60). – С. 54 – 61.
11.    Науково-практична конференція асоціації ревматологів України: «Ревматоїдний артрит та споріднені з ним хвороби: локальні та системні ураження. Стратегія персоніфікованого лікування» // Укр. ревматологіч. журнал. – 2018. – № 3 (73). – С. 77 – 94.
12.    Новоселецький В.О. Дисфункція м’язів у жінок з остеоартрозом колінних суглобів: зв’язок з лептинемією, поліморфізмом Q223R (rs1137101) гена LEPR та можливості корекції: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.12 – ревматологія / В.О. Новоселецький. – К., 2019. – 16 с.
13.    Онопрієнко О.П. Експертиза непрацездатності при ессенціальному треморі / О.П. Онопрієнко // Східно-європейський журн. хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань. – 2018. – Т. 4, № 1 – 2. – С. 20 – 25.
14.    Скибчик В.А. Синдром старечої астенії (frailty) – сучасна проблема геронтологічної медицини / В.А. Скибчик, С.Д. Бабляк // Артериальная гипертензия. – 2018. – № 4 (60). – С. 16 – 24.
15.    Чижова В.П. Вплив інтервальних нормо баричних гіпоксичних тренувань на мікроциркуляторну ланку системи кровообігу та показники вуглеводного і ліпідного обмінів у осіб похилого віку з предіабетом / В.П. Чижова // Укр. кардіологіч. журнал. – 2018. – № 5. – С. 54 – 65.