Архів надходжень до картотеки за 26 березня 2019 р.

1.    Steroid-hormone-secretion-regulating system under effect of stress in old age / N.S. Verkhratsky, E.V. Moroz, L.V. Magdich, S.O. Didenko, L.I. Kharazi // Gerontology. – 1988. – Vol. 34, № 1 – 2. – January-April. – Р. 41 – 47.
2.    Verkhratsky N.S. Limbic control of endocrine glands in aged rats / N.S. Verkhratsky // Experimental gerontology. – 1995. – Vol. 30, № 3/4. – Р. 415 – 421.
3.    Верхратский Н.С. Вегетативная нервная система / Н.С. Верхратский // Биология старения. – Л.: Наука,1982. – С. 461 – 478.
4.    Верхратский Н.С. Обмен медиаторов при старении / Н.С. Верхратский // Руководство по геронтологии. – М.: Изд-во «Медицина», 1978. – С. 328 – 337.
5.    Гелетюк Ю.Л. Функціональні наслідки ішемічного інсульту у хворих з артеріальною гіпертензією, їх прогнозування та обґрунтування диференційованих напрямків відновної терапії: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / Ю.Л. Гелетюк. – К., 2019. – 23 с.
6.    Енциклопедія сучасної України. Т. 18 (Лт-Малицький). – К., 2017. – 711 с. –  ISBN 978-966-02-8303-9.
7.    Енциклопедія сучасної України. Т. 19 (Малиш – Медицина). – К., 2018. – 688 с. – ISBN 978-966-02-8345-9.
8.    Енциклопедія сучасної України. Т. 20 (Медична – Мікоян). – К., 2018. – 788 с. – ISBN 978-966-02-8346-6.
9.    Макрушин А. Старение и онкогенез / А. Макрушин. – LAP Lambert academic publishing ru, 2019. – 70 с. – ISBN 978-613-9-44802-9.
10.    Поворознюк В.В. Рівень 25-гідроксивітаміну D, показники метаболізму кісткової тканини українських жінок різного віку зі зниженою мінеральною щільністю кісткової тканини / В.В. Поворознюк, О.Г. Гайко, О.В. Гринівецький // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2018. – № 4 (99). – С. 19 – 22.
11.    Шаленко О.В. Клініко-нейрофізіологічний аналіз впливу немоторних симптомів на перебіг хвороби Паркінсона, можливості патогенетичної терапії у пацієнтів середнього і похилого віку: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / О.В. Шаленко. – Х., 2019. – 20 с.
12.    Штернберг Э.Я. Психология старения и старости и ее значение для геронтопсихиатрии / Э.Я. Штернтерг // Журн. невропат. и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 1968. – Т. 68, № 8. – С. 1238 – 1251. – 9515-от.