Архів надходжень до картотеки за 25 листопада 2021 року

1.    Лікування періопераційного болю у літніх пацієнтів з переломом проксимального відділу стегна: рандомізоване контрольоване дослідження / Ю.Л. Кучин, І.А. Токар, К.Ю. Бєлка, В.Ю. Артеменко // Pain, anaesthesia & intensive care / Біль, знеболювання та інтенсивна терапія. – 2020. – № 3. – С. 25 – 29.
2.    Комшук Т. С. Центральні структури лікворної системи головного мозку в осіб літнього віку / Т.С. Комшук // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2016. – Т. 20, № 1 (1). – С. 13 – 16.
3.    Оцінка вираженості клімактеричного синдрому та ризик великих переломів у пацієнток з первинним постменопаузальним остеопорозом / Г.В. Чайка, А.П. Дністрянська, Н.А. Годлевська, Л.О. Килимнюк, В.Г. Палійчук // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2016. – Т. 20, № 1 (1). – С. 62 – 64.
4.    Диференційований підхід до вибору методу лікування ускладненої жовчно- кам’яної хвороби у пацієнтів старшої вікової групи / Б.С. Запорожченко, В.В. Колодій, А.А. Горбунов, П.Т. Муравйов, Д.А. Бондарець // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2017. – Т. 21, № 1 (1). – С. 125 – 129.
5.    Гончаренко Г.Ю. Роль естрогенових і прогестеронових рецепторів у жінок з аденоміозом у постменопаузі / Г.Ю. Гончаренко // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2019. – Т. 23, № 1. – С. 148 – 152.
6.    Немцова В.Д. Вплив гормонального дисбалансу на зміну швидкості старіння у хворих на артеріальну гіпертензію і коморбідні ендокринопатії / В.Д. Немцова, І.А. Ільченко, В.В. Златкіна // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2019. – Т. 23, № 2. – С. 277 – 282.
7.    Diachenko P.Y. Parkinson’s disease subtypes: literature review / P.Y. Diachenko, G.S. Moskovko // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2020. – Т. 24, № 3. – С. 512 – 517.
8.    Волощук Д.А. Організація психокорекційної роботи з родичами пацієнтів з судинною деменцією / Д.А. Волощук // Вісник морської медицини. – 2016. – № 2. – С. 10 – 16.
9.    Остеопороз та глюкокортикоїд індукований остеопороз – медико-соціальна проблема / А.В. Калашніков, І.П. Марцинковський, Є.Л. Кузів, А.В. Ордатій // Вісник морської медицини. – 2016. – № 2. – С. 219 – 225.
10.    Волощук Д.А. Порівняльний аналіз ефективності проведеного комплексного медико-соціального супроводу пацієнтів з судинною деменцією та членів їх родин / Д.А. Волощук // Вісник морської медицини. – 2016. – № 3. – С. 25 – 31.
11.    Чугунов В.В. Инструментарий дифференциальной диагностики резидуальной шизофрении и сосудистой деменции с параноидными включениями / В.В. Чугунов, А.Д. Городокин // Вісник морської медицини. – 2016. – № 3. – С. 52 – 59.
12.    Поворознюк В.В. Мінеральна щільність кісткової тканини в українських жінок з ожирінням та метаболічним синдромом / В.В. Поворознюк, Л.П. Мартинюк, Л.В. Шкробот // Вісник наукових досліджень. – 2016. – № 2. – С. 21 – 24.
13.    Мокра А.П. Кількісна морфологічна оцінка вікових особливостей ремоделювання вивідних проток підшлункової залози в умовах легеневої артеріальної гіпертензії / А.П. Мокра // Вісник наукових досліджень. – 2016. – № 2. – С. 87 – 90.
14.    Морєва Д.Ю. Ефективність немедикаментозної корекції клінічного перебігу неерозивних форм гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у пацієнтів з артеріальною гіпертензією у поєднанні з хронічною ішемічною хворобою серця / Д.Ю. Морєва, Л.А. Стаднюк, В.Ю. Приходько // Вісник наукових досліджень. – 2016. – № 3. – С. 17 – 20.
15.    Можливості хірургічного лікування трофічних виразок венозного генезу нижніх кінцівок у пацієнтів похилого і старечого віку в амбулаторних умовах / В.М. Антонюк-Кисіль, Є.Ф. Кучерук, А.С. Невмержицький, В.М. Лесь // Вісник наукових досліджень. – 2016. – № 3. – С. 46 – 50.
16.    Гудима А.А. Медсестринська оцінка особливостей перебігу хронічного обструктивного захворювання легень в осіб старшого віку / А.А. Гудима // Вісник наукових досліджень. – 2017. – № 2. – С. 72 – 76.
17.    Ко-амлесса – органопротективна комбінація препаратів у лікуванні артеріальної гіпертензії пацієнтів похилого віку з ко- та поліморбідністю / О.В. Давидович, Л.А. Стаднюк, Н.Я. Давидович, В.О. Лихацька, І.І. Вишневецька, І.В. Ніку, В.В. Ясенівка // Вісник наукових досліджень. – 2017. – № 2. – С. 162 – 164.
18.    Сірант Г.О. Визначення ефективності застосування реабілітаційних програм відновного лікування у пацієнтів похилого віку з первинним гонартрозом / Г.О. Сірант // Вісник наукових досліджень. – 2017. – № 4. – С. 37 – 39.
19.    Соломенчук Т.М. Порівняльна клініко-анамнестична характеристика факторів ризику гострого коронарного синдрому без елевації сегмента ST у жінок в пери- та постменопаузальний періоди / Т.М. Соломенчук, В.В. Процько, О.В. Восух // Вісник наукових досліджень. – 2017. – № 4. – С. 40 – 47.
20.    Особливості перебігу гіпертонічної хвороби у жінок постменопаузального періоду з порушеннями мінеральної щільності кісткової тканини та дисліпідемією / Н.І. Ярема, Н.В. Пасєчко, Л.В. Радецька, І.П. Савченко, А.О. Боб, І.В. Смачило, М.Є. Гаврилюк, Л.В. Наумова, А.І. Хоміцька, Т.І. Крицький // Вісник наукових досліджень. – 2018. – № 3. – С. 53 – 57.
21.    The evaluation of 2.3-diazepine influence on tissue respiration of the liver and its exocrine function in rats with a rotenone model of Parkinson’s disease / Khilya V.P., Yanchuk I.P., Shtanova L.Ya., Veselsky S.P., Vovkun T.V., Tsymbalyuk O.V., Moskvina V.S., Shablykina O.V., Bogza S.L. // Biopolymers and Cell. – 2019. – Vol. 35, № 5. – Р. 356 – 370.