Архів надходжень до картотеки за 24 листопада 2020 р.

1.    Артеріальна гіпертензія і асоційована серцево-судинна патологія в старості / Л.М. Єна, М.Г. Ахаладзе, Г.М. Христофорова, В.О. Артеменко, В.О. Ярош. – К.: «Фенікс», 2020. – 180 с. – ISBN 978-966-2523-37-9.
2.    Безсоння, депресія та сексуальні розлади: як розірвати хибне коло // Здоров’я України. – 2020. – № 11 (480). – С. 22.
3.    Влияние Мексидола на церебральный митохондриогенез в молодом возрасте и при старении / Ю.И. Кирова, Ф.М. Шакова, Э.Л. Германова и др. // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2020. – Т. 120, № 1. – С. 62 – 69.
4.    Дневная сонливость и когнитивные расстройства в пожилом возрасте / Г.В. Ковров, А.В. Медведева, А.В. Аронсон и др. // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2020. – Т. 120, № 1. – С. 96 – 102.
5.    Лімфатичні набряки в осіб похилого віку: етіологія, діагностика та консервативне лікування // Здоров’я України. – 2020. – № 15 (484). – С. 8.
6.    Марценковський І.А. Проблеми охорони психічного здоров’я, зумовлені пандемією COVID-19 / І.А. Марценковський, І.І. Марценковська, І.Ф. Здорик // Здоров’я України. – 2020. – № 11 (480). – С. 23.
7.    Обмін сучасним досвідом щодо терапії когнітивних розладів, невропатій і черепно-мозкових травм / О.С. Чабан, В.О. Холін, О.Л. Товажнянська та ін. // Здоров’я України. – 2020. – № 12 (481). – С. 15 – 17.
8.    Орос М.М. Сучасні підходи до діагностики та корекції тривожних і депресивних розладів / М.М. Орос // Здоров’я України. – 2020. – № 11 (480). – С. 10.
9.    Передовий досвід лікування та профілактики аритмій в умовах пандемії COVID-19 // Здоров’я України. – 2020. – № 11 (480). – С. 44 – 45.
10.    Пирогова Л.В. Формування і гідроліз фібринового згустка в плазмі крові людини за патологічних станів та за дії екзогенних факторів: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.20 – біотехнологія / Л.В. Пирогова. – К., 2020. – 24 с.
11.    Постінсультна депресія: небезпеки та переваги медикаментозної корекції // Здоров’я України. – 2020. – № 12 (481). – С. 14.
12.    Расстройства возрастной идентичности (инфантилизм/пуэрилизм) в пространстве психических заболеваний эндогенного круга / А.Б. Смулевич, В.М. Лобанова, Е.И. Воронова и др. //Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2020. – Т. 120, № 1. – С. 7 – 19.
13.    Синдром обструктивного апноэ сна и когнитивные нарушения / В.В. Кемстач, Л.С. Коростовцева, М.С. Головкова-Кучерявая и др. // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2020. – Т. 120, № 1. – С. 90 – 95.
14.    Скрининг депрессии, тревоги и когнитивных нарушений у больных сахарным диабетом // Здоров’я України. – 2020. – № 15 (484). – С. 41.
15.    Сміян С.І. Складний пацієнт із подагрою, або як не померти від цієї недуги / С.І. Сміян // Здоров’я України. – 2020. – № 11 (480). – С. 37.
16.    Спосіб прогнозування тривалості життя у хворих на ішемічну хворобу серця в похилому віці: інформ. лист / В.Ю.Жарінова,В.Б. Шатило, Л.А. Бодрецька, І.С. Шаповаленко, Ж.С. Бутинець, В.О. Табакович-Вацеба, Г.П. Войнаровська, Л.М. Кахановська, Н.А. Фойгт, Н.М. Кошель. – К., 2020. – № 148. – 4 с.
17.    Стратегія безпеки ноотропної і вазотропної фармакотерапії: проблема і критерії вибору лікарського засобу / С.Г. Бурчинський, О.Ю. Гончар, К.В. Райченко, О.О. Тихоненко // Ліки України. – 2020. – № 6 – 7 (242 – 243). – С. 41 – 47.
18.    Талаєва Т.В. Депресивні розлади та кардіоваскулярна патологія: можливості фармакологічної корекції / Т.В. Талаєва // Здоров’я України. – 2020. – № 11 (480). – С. 20.