Архів надходжень до картотеки за 23 липня 2021 року

1.    Ангедонія як мішень фармакотерапії у пацієнтів із депресією // НейроNEWS. – 2021. – № 4 (125). – С. 34 – 39.
2.    Антидепресант тразодон: оцінка властивостей та застосування в клінічній практиці // НейроNEWS. – 2021. – № 4 (125). – С. 13 – 17.
3.    Безпека медичних працівників в умовах пандемії та підтримка психічного здоров’я // НейроNEWS. – 2021. – № 4 (125). – С. 6 – 7.
4.    Боженко М.І. Місце болю в структурі неврологічних симптомів у хворих на розсіяний склероз та характеристики, які впливають на пріоритизацію болю пацієнтом / М.І. Боженко // Укр. неврологіч. журнал. – 2021. – № 1 – 2. – С. 19 – 24.
5.    Возможные осложнения антидепрессантов и их коррекция / С.М. Дроговоз, Е.Г. Щекина, Г.В. Белик и др. // Врачеб. дело. – 2020. – № 5 – 6. – С. 73 – 80.
6.    Клінічні настанови щодо ведення пацієнтів із неврологічними проявами COVID-19 // НейроNEWS. – 2021. – № 4 (125). – С. 48 – 55.
7.    Пронюк Х.О. Ультрасонографія легень в умовах пандемії COVID-19: чому? як? коли? / Х.О. Пронюк, А.Д. Висоцький // Лік. справа. – 2020. – № 5 – 6. – С. 3 – 12.
8.    Протас С.В. Реалії та перспективи превентивної медицини в Україні / С.В. Протас // Лік. справа. – 2020. – № 5 – 6. – С. 81 – 86.
9.    Рекомендації щодо фармакотерапії розладів тривожного спектра у дорослих // НейроNEWS. – 2021. – № 4 (125). – С. 44 – 47.
10.    Таряник К.А. Роль гормону голоду в регуляції харчової поведінки пацієнтів із хворобою Паркінсона / К.А. Таряник // Укр. неврологіч. журнал. – 2021. – № 1 – 2. – С. 25 – 29.
11.    Хвороба Альцгеймера // НейроNEWS. – 2021. – № 4 (125). – С. 24 – 25.
12.    Шуранова Л. Функціональний ступінь незалежності та ступінь функціонального стану (FIM + FAM) як інструмент оцінки функціонального стану при реабілітації після інсульту. Огляд літератури (англійською) / Л. Шуранова, Й. Вацкова // Укр. неврологіч. журнал. – 2021. – № 1 – 2. – С. 43 – 48.