Архів надходжень до картотеки за 23 грудня 2021 року

1.	Барна О.М. Медикаментозна стратегія боротьби з предіабетом-світовою пандемією XXI століття / О.М. Барна // Мистецтво лікування. – 2021. – № 9 (185). – С. 8 – 12.
2.	Барна О.М. Перший крок в лікуванні артеріальної гіпертензії – які позиції враховує лікар / О.М. Барна // Мистецтво лікування. – 2021. – № 9 (185). – С. 27 – 33.
3.	Біловол О.М. Щодо питання про ведення літнього пацієнта з фібриляцією передсердь / О.М. Біловол, І.І.Князькова // Ліки України. – 2021. – № 8 (254). – С. 20 – 26.
4.	Бурчинський С.Г. Біль, депресія та тривога: чи є світло в кінці тунелю / С.Г. Бурчинський // Мистецтво лікування. – 2021. – № 9 (185). – С. 54 – 56.
5.	Журавльова Л.В. Роль інсуліноподібного фактора росту 1 у прогнозуванні метаболічних порушень у хворих із артеріальною гіпертензією / Л.В. Журавльова, О.В. Пивоварова // Ліки України. – 2021. – № 8 (254). – С. 38 – 43.
6.	Кондро М.М. Механізми розвитку стеатогепатозу за умов вісцерального ожиріння різного ґенезу та його корекція: Дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / М.М. Кондро. – К., 2021. – 385 с.
7.	Почепцова О.Г. Діагностика та фармакологічне лікування хронічної серцевої недостатності відповідно до рекомендацій ESC 2021 / О.Г. Почепцова, І.В. Кузнецов, В.В. Бязрова // Ліки України. – 2021. – № 8 (254). – С. 44 – 51.
8.	Протокол «надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)», вибрані положення // Ліки України. – 2021. – № 8 (254). – С. 9 – 14.
9.	Хаустова О.О. Психосоматична медицина:вимога часу / О.О. Хаустова // Мистецтво лікування. – 2021. – № 9 (185). – С. 13 – 17.