Архів надходжень до картотеки за 22 січня 2019 р.

 1. Bernhard Iglseder. Уход за пожилыми пациентами с инсультом: эпидемиологические проблемы и особые соображения / Bernhard Iglseder // Междунар. неврологич. журнал. – 2018. – № 5 (99). – С. 97 – 98.
 2. Виявлення осіб із високою індивідуальною радіочутливістю для захисту їх геному від дії над фонових доз опромінення: Метод. реком. – К., 2018. – 30 с.
 3. Відмінності впливу різних класів антигіпертензивних препаратів у складі комбінованої терапії на показники артеріальної гемодинаміки, жорстокості судинної стінки та структурно-функціонального стану серця у пацієнтів з артеріальною гіпертензією 1 – 2 ступеня з урахуванням віку / К.М. Амосова, К.П. Лазарєва, Ю.В. Руденко та ін. // Серце і судини. – 2018. – № 4 (64). – С. 14 – 26.
 4. Вікові та гендерні відмінності фенотипу серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка у пацієнтів з артеріальною гіпертензією / К.М. Амосова, К.І. Черняєва, Ю.В. Руденко та ін. // Серце і судини. – 2018. – № 4 (64). – С. 53 – 61.
 5. Восстановление нейронов при лечении острого инсульта. Осложнения и реабилитация после инсульта. Научный симпозиум компании EVER, Зальцбург, Австрия, 15 сентября 2017 г. // Междунар. неврологич. журнал. – 2018. – № 5 (99). – С. 94 – 133.
 6. Григорьева Н.В. Ятрогенный остеопороз. Часть III / Н.В. Григорьева // Ліки України. – 2018. – № 9 – 10 (225 – 226). – С. 27 – 40.
 7. Кіцера О. Право жити, право померти / О. Кіцера // Медичні науки. – 2017. – Т. 50, № 2. – С. 69 – 74.
 8. Костюк К.Р. Досвід застосування глибинної мозкової стимуляції у хворих на хворобу Паркінсона із супутніми психоневрологічними розладами / К.Р. Костюк, Н.С. Василів, В.Л. Ломадзе // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2018. – № 5 (99). – С. 51 – 58.
 9. Молекулярно-генетичні аспекти ранньої діагностики та персоніфікованого лікування облітеруючого атеросклерозу артерій нижніх кінцівок / В.Г. Мішалов, В.А. Черняк, Л.В. Натрус та ін. // Серце і судини. – 2018. – № 4 (64). – С. 97 – 101.
 10. Настанови щодо лікування пацієнтів із хворобою Паркінсона // НейроNEWS. – 2018. – № 8 (100). – С. 46 – 51.
 11. Оценка и лечение состояний, связанных исключительно со стрессом // НейроNEWS. – 2018. – № 8 (100). – С. 52 – 59.
 12. Поворознюк Ю. Правильне харчування проти хвороб / Ю. Поворознюк // Здоров’я і довголіття. – 2018. – № 49 (1474). – С. 3 (Продовження в наступних числах газети).
 13. Поворознюк Ю. Правильне харчування проти хвороб / Ю. Поворознюк // Здоров’я і довголіття. – 2019. – № 1. – С. 3 (Закінчення. Початок у № 49).
 14. Поліаміни та рибонуклеази як маркери для диференційної діагностики та прогнозу перебігу раку простати: Метод. реком. – К., 2018. – 26 с.
 15. Роль вітамінів групи В у лікуванні нейропатії та невропатичного болю // НейроNEWS. – 2018. – № 8 (100). – С. 25 – 29.