Архів надходжень до картотеки за 22 листопада 2021 року

1.    Аймедов К.В. Оцінка ефективності комплексного медико-соціального супроводу пацієнтів з судинною деменцією / К.В. Аймедов, Д.А. Волощук // Архів психіатрії. – 2016. – № 3. – С. 20 – 27.
2.    Асанов Э.О. Дыхательные тренировки с положительным давлением в конце выдоха и качество жизни у больных пожилого возраста с ХОЗЛ / Э.О. Асанов, И.А. Дыба, С.О. Асанова // Астма та алергія. – 2019. – № 2. – С. 17 – 23.
3.    Бронхиальная астма у пожилых людей: обзор клинических исследований / Ю.В. Просветов, С.С. Баринов, С.С. Боев, О.А. Яценко // Астма та алергія. – 2018. – № 1. – С. 48 – 56.
4.    Використання рентгенологічних методів діагностики при хірургічному лікуванні атрофії коміркового відростка верхньої щелепи та частини нижньої щелепи в жінок постменопаузального віку / Ю.І. Солоджук, М.М. Рожко, О.Г. Денисенко, І.Р. Ярмошук // Архів клінічної медицини. – 2018. – № 2. – С. 32 – 35.
5.    Волошинська К.О. Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у пацієнток у пременопаузі і менопаузі за даними добового моніторування артеріального тиску / К.О. Волошинська, Т.О. Ілащук // Буковинський медичний вісник. – 2016. – № 2. – С. 24 – 27.
6.    Волощук Д.А. Психотерапевтичний супровід хворих на судинну деменцію / Д.А. Волощук // Архів психіатрії. – 2016. – № 2. – С. 126 – 127.
7.    Гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST у пери- та постменопаузальних жінок: ризики та особливості перебігу / Т.М. Соломенчук, В.В. Процько, Л.В. Полторак, Перетятко Н.В. // Буковинський медичний вісник. – 2017. – № 4. – С. 120 – 131.
8.    Гресько М.Д. Особливості формування менопаузального метаболічного синдрому / М.Д. Гресько // Буковинський медичний вісник. – 2017. – № 2 (2). – С. 32 – 34.
9.    Ендотеліальна дисфункція та показники перекисного окиснення ліпідів у пацієнтів із хворобою Паркінсона / В.М. Пашковський, І.І. Кричун, Н.В. Васильєва, О.Б. Яремчук, І.І. Білоус // Буковинський медичний вісник. – 2017. – № 2 (1). – С. 57 – 60.
10.    Калугин И.В. Проблема комплаенса у пациентов геронто-психиатрического профиля / И.В. Калугин, Е.А. Хаустова // Архів психіатрії. – 2016. – № 4. – С. 20 – 28.
11.    Калугин И.В. Проблема приверженности к терапии у пациентов геронто-психиатрического профиля / И.В. Калугин, Е.А. Хаустова // Архів психіатрії. – 2017. – № 1. – С. 64 – 66.
12.    Калугін І.В. Психотерапія як фактор покращення задоволеності медичною допомогою та покращення якості життя у пацієнтів геронтологічного профілю з психічними розладами та поліморбідністю / І.В. Калугін, О.С. Осуховська // Архів психіатрії. – 2017. – № 4. – С. 236 – 242.
13.    Кметь О.Г. Вплив еналаприлу на функціональний стан центральної нервової системи при експериментальній хворобі Альцгеймера / О.Г. Кметь // Буковинський медичний вісник. – 2018. – № 4. – С. 48 – 53.
14.    Левада О.А. Епідеміологічні аспекти великого судинного нейрокогнітивного розладу за останні десять років: стислий огляд / О.А. Левада, А.С. Троян // Архів психіатрії. – 2016. – № 2. – С. 50 – 54.
15.    Ляшук Р.П. Основні ендокринопатії у літньому віці (огляд літератури) / Р.П. Ляшук, І.В. Сходницький, С.В. Глуговська // Буковинський медичний вісник. – 2018. – № 4. – С. 131 – 137.
16.    Михайловська Н.С. Клінічна ефективність комбінованої фармакотерапії ішемічної хвороби серця, асоційованої з постменопаузальним остеопорозом / Н.С. Михайловська, І.О. Стецюк // Буковинський медичний вісник. – 2020. – № 4. – С. 65 – 74.
17.    Мишаківська О.М. Вплив нейропсихіатричних симптомів на дистрес доглядача за амбулаторним пацієнтом з деменцією / О.М. Мишаківська // Архів психіатрії. – 2016. – № 1. – С. 66 – 72.
18.    Мишаківська О.М. Особливості психічного стану пацієнтів з деменцією, які тривало перебувають у медичних установах: результати 6-місячного спостереження / О.М. Мишаківська // Архів психіатрії. – 2016. – № 2. – С. 68 – 75.
19.    Мудренко І.Г. Взаємозв’язок клініко-анамнестичних особливостей хворих та суїцидального ризику при деменціях / І.Г. Мудренко // Архів психіатрії. – 2018. – № 1. – С. 53 – 55.
20.    Мудренко І.Г. До актуальності проблеми суїцидальної поведінки у хворих з деменціями / І.Г. Мудренко // Архів психіатрії. – 2016. – № 2. – С. 112 – 113.
21.    Мудренко І.Г. Клініко-психопатологічна структура депресивних розладів у хворих на деменції з високим ризиком суїциду / І.Г. Мудренко // Архів психіатрії. – 2017. – № 4. – С. 221 – 224.
22.    Мудренко І.Г. Нейропротекція когнітивного дефіциту у хворих з деменціями альцгеймерівського та неальцгеймерівського типів / І.Г. Мудренко // Архів психіатрії. – 2017. – № 3. – С. 185 – 190.
23.    Немцова В.Д. Гендерні особливості порушень ліпідного обміну в осіб літнього віку із субклінічним гіпотиреозом на тлі артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2-го типу / В.Д. Немцова // Буковинський медичний вісник. – 2019. – № 3. – С. 72 – 78.
24.    Павловський С.А. Клінічні особливості перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки у пацієнтів літнього віку на фоні цукрового діабету типу 2 / С.А. Павловський // Буковинський медичний вісник. – 2018. – № 1. – С. 103 – 109.
25.    Паньків І.В. Зв’язок поліморфізмі гена рецептора вітаміну D із розвитком остеопорозу у хворих на гіпотиреоз / І.В. Паньків // Буковинський медичний вісник. – 2016. – № 1. – С. 109 – 115.
26.    Підкоритов В.С. Вплив соматичної патології на когнітивну сферу хворих на судинну деменцію / В.С. Підкоритов // Архів психіатрії. – 2016. – № 3. – С. 51 – 53.
27.    Піонтковський В.К. Хірургічне лікування гриж міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта в осіб літнього та старечого віку / В.К. Піонтковський // Буковинський медичний вісник. – 2016. – № 4. – С. 211 – 213.
28.    Попадюк Б.П. Консервативне лікування хворих літнього та старечого віку на трофічні виразки нижніх кінцівок в умовах амбулаторії загальної практики і сімейної медицини / Б.П. Попадюк // Буковинський медичний вісник. – 2017. – № 3. – С. 169 – 174.
29.    Постімплантаційна фібриляція передсердь у хворих старших вікових категорій з неішемічною патологією серця / Д.Ю. Узун, Г.С. Такташов, О.В. Синяченко, Н.В. Грона // Буковинський медичний вісник. – 2016. – № 4. – С. 198 – 202.
30.    Прохорова О.В. Когнітивна дисфункція при депресивному розладі у пацієнтів похилого віку / О.В. Прохорова // Архів психіатрії. – 2017. – № 2. – С. 156 – 157.
31.    Рахман Л.В. Особливості комплексного медикаментозного лікування депресивних станів у пацієнтів старшого віку / Л.В. Рахман, Я.В. Шпильовий, О.Ю. Плевачук // Архів психіатрії. – 2018. – № 1. – С. 58 – 59.
32.    Роговий Ю.Є. Патофізіологічний аналіз впливу лікування за допомогою КТФ-лазера доброякісної гіперплазії передміхурової залози у пацієнтів вікової групи 61-75 років на показники когнітивних функцій, системи крові, водно-сольового обміну та функції нирок / Ю.Є. Роговий, Р.І. Майкан // Буковинський медичний вісник. – 2016. – № 2. – С. 138 – 143.