Архів надходжень до картотеки за 22 вересня 2020 р.

1.    COVID-19: від епідеміології до лікування // Здоров’я України (кардіологія). – 2020. – № 3 (70). – С. 11 – 13.
2.    Бен Салем Федія. Клініко-прогностичне значення фібриляції передсердь у хворих з гострим коронарним синдромом: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: кардіологія / Бен Салем Федія. – Дніпро, 2020. – 20 с.
3.    Біологічна терапія в період пандемії COVID-19: припинити чи продовжити? // Здоров’я України (кардіологія). – 2020. – № 3 (70). – С. 35.
4.    Бруцкая Л.А. Пресбиопия: закономерные проявления возрастной инволюции глаза / Л.А. Бруцкая // Здоров’я України. – 2020. – № 3 (472). – С. 12 – 13.
5.    Клінічні рекомендації з ведення пацієнтів із ревматологічними захворюваннями під час пандемії коронавірусу // Здоров’я України. – 2020. – № 7 (476). – С. 22 – 23.
6.    Новий виклик COVID-19: як зберегти рухливість людям похилого віку під час карантину // Здоров’я України. – 2020. – № 7 (476). – С. 25.
7.    Пирогова В.І. Роль стресу й порушень сну у передчасному старінні жінки / В.І. Пирогова // Здоров’я України (акушерство). – 2020. – № 2 (38). – С. 6.
8.    Помірні когнітивні порушення: точка для своєчасного втручання та запобігання деменції // Здоров’я України. – 2020. – № 3 (472). – С. 42.
9.    Порівняння ефективності клопідогрелю та тикагрелору або прасугрелу в літніх пацієнтів із гострим коронарним синдромом без підйому сегмента ST // Здоров’я України (кардіологія). – 2020. – № 3 (70). – С. 3.
10.    Принципи статинотерапії у пацієнтів з артеріальною гіпертензією // Здоров’я України (кардіологія). – 2020. – № 3 (70). – С. 43.
11.    Рекалов Д.Г. Остеопороз: сучасний стан проблеми / Д.Г. Рекалов // Здоров’я України. – 2020. – № 7 (476). – С. 29.
12.    Ханюков О.О. Роль статинів у профілактиці та лікуванні серцево-судинних захворювань: у фокусі розувастатин / О.О. Ханюков // Здоров’я України. – 2020. – № 3 (472). – С. 38 – 39.
13.    Эндоваскулярная хирургия при врожденных пороках сердца. Историческая справка и собственные наблюдения / Ю.В. Паничкин, И.А. Дитковская, Б.В. Черпак, Н.С. Ящук. – К.: Вид. Дім «Агат Прінт», 2020. – 174 с. – ISBN 978-966-97944-3-7.
14.    Яхницька М.М. Особливості електролітного обміну в пацієнтів з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: гастроентерологія / М.М. Яхницька. – Дніпро, 2020. – 20 с.