Архів надходжень до картотеки за 21 грудня 2020 р.

1.    Бурчинський С.Г. Атипові антипсихотики у стратегії лікування резистентних депресій / С.Г. Бурчинський // Здоров’я України (неврологія). – 2020. – № 3 (54). – С. 44 – 45.
2.    Вікові особливості перебігу деяких форм герпесвірусної інфекції / О.Г. Сорокіна, Т.І. Лядова, М.М. Попова та ін. // Міжнар. мед. журнал. – 2020. – Т. 26, № 3 (103). – С. 79 – 82.
3.    Диагностика и лечение COVID-19: ТОВ «LABIX». – К., 2020. – 66 с.
4.    Застосування фармакотерапії та пов’язаний з нею ризик падінь в осіб похилого віку // Здоров’я України (неврологія). – 2020. – № 3 (54). – С. 53.
5.    Клінічні настанови щодо лікування депресії із супутніми психічними захворюваннями // НейроNEWS. – 2020. – № 8 (119). – С. 46 – 51.
6.    Коли хвороба Паркінсона виходить з-під контролю // Здоров’я України (неврологія). – 2020. – № 3 (54). – С. 43.
7.    Критерії діагностики та лікування постменопаузального остеопороза за українською версією FRAX: інформ. лист / В.В. Поворознюк,Н.В. Григор’єва, М.А. Бистрицька, А.С. Мусієнко, Н.І. Дзерович, Г.С. Дубецька, Вас.В. Поворознюк, О.С. Рибіна та ін. – К., 2020. – № 204. – 4 с.
8.    Малий В.П. Клініка та ускладнення короновірусної хвороби COVID-19 з елементами патогенезу / В.П. Малий, І.В. Андрусович // Міжнар. мед. журнал. – 2020. – Т. 26, № 3 (103). – С. 72 – 78.
9.    Метаналіз даних щодо впливу статинів на перебіг COVID-19 // Здоров’я України (кардіологія). – 2020. – № 5 (72). – С. 14.
10.    Модель організації обслуговування внутрішньо переміщених осіб похилого віку сімейним лікарем на первинному рівні медико-санітарної допомоги: інформ. лист / В.В. Чайковська, Т.І. Вялих, Н.М. Величко, В.А. Толстих, С.В. Москалюк. – К., 2020. – № 203. – 4 с.
11.    Настанови щодо ведення пацієнтів із депресією в умовах первинної ланки охорони здоров’я // Здоров’я України (неврологія). – 2020. – № 3 (54). – С. 50 – 52.
12.    Науменко Г.М. Від професійного вигорання до замученості медичного персоналу / Г.М. Науменко // НейроNEWS. – 2020. – № 8 (119). – С. 30 – 36.
13.    Неврологічні прояви COVID-19 // Здоров’я України (неврологія). – 2020. – № 3 (54). –  С. 11 – 13.
14.    Пацієнт із подагрою: втрачені можливості та нові перспективи // Здоров’я України (кардіологія). – 2020. – № 4 (71). – С. 54.
15.    Порушення енергетичного обміну міокарда і мозку як спільна терапевтична мішень у пацієнтів похилого віку // Здоров’я України (кардіологія). – 2020. – № 5 (72). – С. 52.
16.    Псарьова І.В. Клініко-діагностичне та прогностичне значення біомаркерів запалення у хворих на неспецифічний виразковий коліт: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.36 – гастроентерологія / І.В. Псарьова. – Дніпро, 2020. – 20 с.
17.    Сидоренко А. Пожилые люди и пандемия / А. Сидоренко // Вестн. геронтологического общества Рос. акад. наук. – 2020. – № 3 – 4 (223 – 224). – С. 3 – 5.
18.    Стан М.П. Особливості перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих з порушенням вуглеводного й ліпідного обмінів та її лікування: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.36 – гастроентерологія / М.П. Стан. – Дніпро, 2020 – 20 с.
19.    Сучасні аспекти лікування гострого інфаркту та ішемічного інсульту в умовах пандемії COVID-19 // Здоров’я України (кардіологія). – 2020. – № 4 (71). – С. 41.
20.    Фармакологічні методи лікування пацієнтів із невропатичним болем // НейроNEWS. – 2020. – № 8 (119). – С. 52 – 55.