Архів надходжень до картотеки за 20 травня 2022 року

1.	Capture the Fracture в Україні (підготувала О.С. Рибіна) // Біль. Суглоби. Хребет. – 2021. – Т. 11, № 4. – С. 41 – 42.
2.	Голубовська О.А. Delta- варіант SARS-CoV-2 і супутня патологія: особливості ведення пацієнтів / О.А. Голубовська // Здоров’я України. – 2021. – № 22 (515). – С. 25.
3.	Григор’єва Н.В. Вітамін D і COVID-19: наскільки тісний зв'язок? (Аналітичний огляд літератури) / Н.В. Григор’єва // Біль. Суглоби. Хребет. – 2021. – Т. 11, № 4. – С. 9 – 16.
4.	День остеопорозу в Україні – 2021 (підготувала А.С. Мусієнко) // Біль. Суглоби. Хребет. – 2021. – Т. 11, № 4. – С. 43 – 45.
5.	Депресивні розлади: у загальній популяції, в гастроентерології та і період пандемії COVID-19 / Ю.М. Степанов, Л.В. Демешкіна, Л.М. Мосійчук та ін. // Журн. НАМН України. – 2021. – Т. 27, № 4. – С. 263 – 270.
6.	Дєдух Н.В. Експериментальне моделювання остеопорозу на тваринах / Н.В. Дєдух, Н.М. Яковенко, О.А. Нікольченко //Біль. Суглоби. Хребет. – 2021. – Т. 11, № 3. – С. 12 – 24.
7.	Діагностика й лікування гострої та хронічної серцевої недостатності: нові європейські рекомендації // Здоров’я України. – 2021. – № 22 (515). – С. 14 – 15.
8.	Дубецька Г.С. Остеопороз і сон: сучасний погляд на проблему (огляд літератури) / Г.С. Дубецька // Біль. Суглоби. Хребет. – 2021. – Т. 11, № 4. – С. 17 – 21.
9.	Мамчур В.Й. Пацієнт «вечірнього» віку в корона вірусному сьогоденні: чи потрібен мелатонін? / В.Й. Мамчур // Здоров’я України. – 2021. – № 22 (515). – С. 52 – 53.
10.	Маньковська І.М. Вплив мексидолу на глутатіонову систему мозку щурів при моделюванні хвороби Паркінсона / І.М. Маньковська, О.О. Гончар, Л.В. Братусь // Фізіологіч. журнал. – 2022. – Т. 68, № 1. – С. 13 – 19.
11.	Орленко В.Л. COVID-19 та ендокринологічні порушення / В.Л. Орленко // Здоров’я України. – 2021. – № 23 – 24 (516 – 517). – С. 16 – 17.
12.	Орос М.М. Біль у спині та остеохондроз чи спондилоартрит: що за лаштунками? / М.М. Орос // Здоров’я України (неврологія). – 2021. – № 4 (59). – С. 41 – 42.
13.	Особливості перебігу та терапії депресії під час пандемії COVID-19 // Здоров’я України (неврологія). – 2021. – № 4 (59). – С. 14 – 15.
14.	Пархоменко О.М. Відповідальність за адекватну терапію: способи покращення прихильності до лікування хворих високого серцево-судинного ризику / О.М. Пархоменко // Здоров’я України. – 2021. – № 23 – 24 (516 – 517). – С. 57.
15.	Попов Ю.В. Практика долголетия / Ю.В. Попов. – Черкассы: изд. Вовчок О.Ю., 2019. – 404 с. – ISBN 978-617-7508-15-0.
16.	Порівняльна оцінка ефективності перентеральних і пероральних форм диклофенаку натрію та мелоксикаму у хворих із симптоматичним остеоартритом колінних суглобів / В.В. Поворознюк, М.А. Бистрицька, А.С. Мусієнко, Н.В. Заверуха, Н.В. Григор’єва, А.А. Ткачук, Т.Ю. Солоненко // Біль. Суглоби. Хребет. – 2021. – Т. 11, № 4. – С. 34 – 40.
17.	Пріоритетність вакцинації в пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями // Здоров’я України. – 2021. – № 23 – 24 (516 – 517). – С. 53.
18.	Проблема неналежного лікування гострого болю: причини, наслідки та шляхи вирушення // Здоров’я України. – 2021. – № 22 (515). – С. 27.
19.	Рибіна О.С. Вплив фізичної активності в дитинстві на стан кісткової тканини, фізичні можливості постменопаузальних жінок з остеопорозом та вертебральними переломами / О.С. Рибіна // Біль. Суглоби. Хребет. – 2021. – Т. 11, № 4. – С. 22 – 26.
20.	Сергієнко В.О. Цукровий діабет і статини / В.О. Сергієнко, О.О. Сергієнко // Здоров’я України. – 2021. – № 23 – 24 (516 – 517). – С. 20 – 23.
21.	Серцево-судинні захворювання та COVID-19: додаткові терапевтичні можливості // Здоров’я України. – 2021. – № 23 – 24 (516 – 517). – С. 51 – 52.
22.	Стаднік С.М. Ефективність Стимулотону в пацієнтів із комор бідною депресією на тлі коронавірусної інфекції / С.М. Стаднік // Здоров’я України (неврологія). – 2021. – № 4 (59). – С. 21 – 23.
23.	Стаднік С.М. Неврологічні ускладнення коронавірусної інфекції / С.М. Стаднік // Здоров’я України. – 2021. – № 23 – 24 (516 – 517). – С. 30 – 31.
24.	Тези IV Наукового симпозіуму з міжнародною участю «Захворювання кістково-м’язової системи та вік», присвяченого пам’яті В.В. Поворознюка (21 – 22 жовтня 2021 року, м. Київ, on-line) // Біль. Суглоби. Хребет. – 2021. – Т. 11, № 3. – С. 62 – 80.
25.	Христофорова Г.М. Оцінка фізичного стану хворих на гіпертонічну хворобу в похилому та старечому віці / Г.М. Христофорова, Л.М. Єна // Біль. Суглоби. Хребет. – 2021. – Т. 11, № 4. – С. 27 – 33.
26.	Шаповалов В.С. Сенільний остеопороз: сучасний погляд на проблему / В.С. Шаповалов, А.С. Мусієнко // Біль. Суглоби. Хребет. – 2021. – Т. 11, № 3. – С. 47 – 55.