Архів надходжень до картотеки за 2 жовтня 2019 р.

1.    Suresh I.S. Rattan. The science of hormesis in health and longevity / Suresh I.S. Rattan, Marios Kyriazis. – An imprint of Elsevier, 2019. – 307 p.
2.    Коркушко О.В. К 100-летию Любови Трофимовны Малой / О.К. Коркушко // Мала Л.Т. та її спадщина. – К.: ТОВ «Бібліотека «Здоров’я України», 2019. – С. 59 – 66.
3.    Логвіненко Г.В. Неврологічні аспекти синдрому хребтової артерії у пацієнтів молодого віку у залежності від патобіомеханічних змін хребта: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / Г.В. Логвіненко. – Х., 2019. – 20 с.
4.    Мала Л.Т. та її спадщина. – К.: ТОВ «Бібліотека «Здоров’я України», 2019. – 128 с. – ISBN 978-617-7100-34-7.
5.    Прокопів М.М. Вертебробазилярні інфаркти: принципи класифікації, клініко-нейровізуалізаційний аналіз і термінологічні визначення діагнозу / М.М. Прокопів // Серце і судини. – 2019. – № 2 (66). – С. 7 – 17.
6.    Яковлева Л.М. Бета-блокатори: роль у лікуванні серцево-судинних хвороб / Л.М. Яковлева // Мистецтво лікування. – 2019. – № 3 – 4 (159 – 160). – С. 22 – 27.