Архів надходжень до картотеки за 19.02.2018 р.

1.    Бабійчук Л.В. Вплив кріоконсервованої кордової крові на структурно-функціональний стан серцево-судинної системи у тварин із експериментальною гіпертензією (експериментальне дослідження): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.35 – кріомедицина / Л.В. Бабійчук. – Харків, 2018. – 21 с.
2.    Березуцкий В.И. Возможности музыкальной терапии в лечении артериальной гипертензии / В.И. Березуцкий, М.С. Березуцкая // Укр. кардіологіч. журнал. – 2017. – № 5. – С. 105 – 111.
3.    Бугаенко В.В. Диагностические тесты при подозрении на ишемическую болезнь сердца у женщин. Роль метода определения коронарного кальция (клинические случаи) / В.В. Бугаенко, И.П. Голикова, М.П. Слободяник // Укр. кардіологіч. журнал. – 2017. – № 5. – С. 93 – 98.
4.    Дудник С. Рейтинг якості смерті – не на користь України / С. Дудник // Ваше здоров’я. – 2018. – № 5 – 6. – С. 15 – 17.
5.    Жаринова В.Ю. Диагностическое значение уровня фактора роста нервов при желудочковой экстрасистолии у пациентов пожилого возраста с ишемической болезнью сердца / В.Ю. Жаринова, А.Ю. Галецкий, Л.А. Бодрецкая // Укр. кардіологіч. журнал. – 2017. – № 5. – С. 63 – 67.
6.    КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ – 2017. Современные аспекты внедрения новых технологий диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний / А.Н. Пархоменко // Medicine review. – К., 2017. – 279 с.
7.    Клінічні рекомендації з ведення пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу Міжнародної федерації діабету (редакційний огляд) // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2017. – № 6. – С. 24 – 36.
8.    Колесник Т.В. Добове моніторування артеріального тиску і структурно-функціонального стану серця у хворих на артеріальну гіпертензію середнього та похилого віку / Т.В. Колесник, Г.А. Косова // Міжнар. мед. журнал. – 2017. – № 4. – С. 5 – 12.
9.    Лікування деменції в клінічній практиці // НЕЙРОNews. – 2017. – № 10. – С. 43 – 48.
10.    Рекомендації щодо діагностики та лікування хвороби Паркінсона // НЕЙРОNews. – 2017. – № 10. – С. 50 – 68.
11.    Розподіл постійного населення України за статтю та віком на 01 січня 2017 року. Статистичний збірник / М.Б. Тімоніна. – К., 2017. – 344 с. – ISBN 978-617-2224-79-5.
12.    Статистичний щорічник України за 2016 рік / За ред. І.Є. Вернера. – К., 2017. – 610 с. – ISBN 978-617-571-146-0.
13.    Стрес і хвороби системи кровообігу: Посібник / Під ред. В.М. Коваленка, В.М. Корнацького. – К., 2015. – 354 с.
14.    Сучасні алгоритми діагностики та лікування мігрені / М.М. Орос, Т.В. Іваньо, В.І. Смоланка, С.В. Орос // НЕЙРОNews. – 2017. – № 10. – С. 26 – 30.
15.    Тактика ведення хворих з миготливою аритмією: Майстер-клас. Зб. лекцій. – К., 2016. – 115 с.