Архів надходжень до картотеки за 19 лютого 2019 р.

1.    Vaiserman A. Hormesis through low-dose radiation / A. Vaiserman, A. Koliada, Y. Socol // The science of hormesis in health and longevity. – 2019. – P. 129 – 138.
2.    Бистрицька М.А. Мінеральна щільність кісткової тканини, жирова та знежирена маса у пацієнтів, які перенесли мозковий інсульт / М.А. Бистрицька // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2018. – № 5. – С. 66 – 71.
3.    Винк Марья. Книга о памяти для пожилых: Информация, практические советы и упражнения по тренировке памяти / М. Винк. – К.: Сфера, 1998. – 131 с.
4.    Герасименко Л.О. Особливості психосоціальної дезадаптації у жінок з клінічно визначеними розладами адаптації / Л.О. Герасименко // Лікарська справа. – 2018. – № 3 – 4. – С. 87 – 92.
5.    Лісаковська О.О. Роль вітаміну D3 у регулюванні NF-kB-Aсоційованих сигнальних шляхів за преднізолон-індукованого остеопорозу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.04 – біохімія / О.О. Лісаковська. – К., 2019. – 25 с.
6.    Монастирський В.А. Яке з двох вчень достовірне – вчення про старіння та анти старіння чи вчення про біокоагуляційну альтерацію і біодекакоагуляційну регенерацію / В.А. Монастирський // Лікарська справа. – 2018. – № 3 – 4. – С. 3 – 13.
7.    Никита Маньковский (24.12.1914 – 03.12.2014) / И. Трахтенберг. В начале нового века. Т. 2 – С. 49 – 60.
8.    О старости, познании ее благ и бедствий. Раздумья на вечную и безответную тему / И. Трахтенберг. В начале нового века. Т. 4 (2017-2018). – С. 18 – 40.
9.    Оцінка якості життя хворих на остеоартроз з комор бідною патологією за MOS SF-36 / Л.П. Кузнецова, М.В. Бондарь, Т.В. Строгонова, Т.В. Богослав // Лікарська справа. – 2018. – № 3 – 4. – С. 128 – 131.
10.    Чернюк С.В. Інструментальна діагностика міокардиту: сучасні можливості / С.В. Чернюк, А.С. Козлюк, Р.М. Кириченко // Лікарська справа. – 2018. – № 3 – 4. – С. 63 – 73.