Архів надходжень до картотеки за 18 листопада 2021 року

1.    Барна О.М. Антиейджинг: чи існує молекула довголіття? / О.М. Барна // Мистецтво лікування. – 2021. – № 8 (184). – С. 47 – 52.
2.    Бурчинський С.Г. Тривога при психосоматичній патології: проблема і сучасні можливості фармакотерапії / С.Г. Бурчинський // Мистецтво лікування. – 2021. – № 8 (184). – С. 43 – 46.
3.    Вакцинація проти COVID-19: клініка та наука / І. Ротс, О. Віхман, О.М. Пархоменко та ін. // Здоров’я України. – 2021. – № 15 (508). – С. 24 – 25.
4.    Волошина І.М. Вакцинація пацієнтів із хронічними захворюваннями / І.М. Волошина // Здоров’я України. – 2021. – № 17 (510). – С. 37.
5.    Гаврисюк В.К. Легочный альвеолярный протеиноз / В.К. Гаврисюк, О.В. Шадрина. – К.,2018. – 52 с. – ISBN 978-617-7517-02-2.
6.    Голубовська О.А. Нові рекомендації щодо лікування COVID-19 / О.А. Голубовська, Я.О. Дзюблик // Здоров’я України. – 2021. – № 9 (502). – С. 24 – 25.
7.    Жарінова В.Ю. Частота основних факторів кардіоваскулярного ризику та наявність коморбідності у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця похилого та старечого віку / В.Ю. Жарінова, Г.П. Войнаровська, І.С. Шаповаленко // Ліки України. – 2021. – № 7 (253). – С. 37 – 40.
8.    Ісаєва Г.С. Вплив комбінованої терапії амлодипіном та сартанами на перебіг інсомнії у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2-го типу / Г.С. Ісаєва, О.О. Буряковська // Здоров’я України (кардіологія). – 2021. – № 4 (77). – С. 28.
9.    Король С.В. Артеріальна гіпертензія: огляд сучасних рекомендацій / С.В. Король // Здоров’я України. – 2021. – № 11 – 12 (504 – 505). – С. 52.
10.    Лашкул Д.А. Сучасні можливості корекції кардіометаболічних розладів при постковідному синдромі / Д.А. Лашкул // Мистецтво лікування. – 2021. – № 8 (184). – С. 23 – 26.
11.    Міщенко Л.А. Кардіометаболічний пацієнт у період пандемії COVID-19 / Л.А. Міщенко, Л.К. Соколова // Мистецтво лікування. – 2021. – № 8 (184). – С. 17 – 22.
12.    Морозова О.Г. COVID-19 і психоемоційні розлади: можливості профілактики та лікування / О.Г. Морозова // Здоров’я України. – 2021. – № 16 (509). – С. 37.
13.    Орос М.М. Особливості ранньої диференційної діагностики та лікування мігрені сімейним лікарем / М.М. Орос // Здоров’я України. – 2021. – № 16 (509). – С. 24 – 25.
14.    Орос М.М. Стрес, дистрес, його види та корекція / М.М. Орос, А.В. Гал // Ліки України. – 2021. – № 7 (253). – С. 32 – 36.
15.    Особливості ведення пацієнтів похилого віку із фібриляцією передсердь // Здоров’я України (кардіологія). – 2021. – № 4 (77). – С. 37.
16.    Поворознюк В.В. Вторинний остеопороз / В.В. Поворознюк, Н.В. Григор’єва, Н.В. Дєдух. – Кропивницький: Поліум, 2021. – 528 с. – ISBN 978-966-8559-92-1.
17.    Пріоритетність вакцинації в пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями // Здоров’я України. – 2021. – № 17 (510). – С. 25.
18.    Роль вітаміну D у профілактиці та лікуванні вірусних інфекцій // Здоров’я України. – 2021. – № 17 (510). – С. 50 – 51.
19.    Русланов Д.В. Психотерапия депрессии: заметки на полях / Д.В. Русланов // Здоров’я України. – 2021. – № 16 (509). – С. 35, 38 – 39.
20.    Салій З.В. Виклик реальності: депресія при неврологічній патології / З.В. Салій // Здоров’я України. – 2021. – № 11 – 12 (504 – 505). – С. 32 – 33.
21.    Самостійна реабілітація після COVID-19: рекомендації для пацієнтів // Здоров’я України. – 2021. – № 17 (510). – С. 52 – 53.
22.    Сергієнко В.О. Цукровий діабет і гострі коронарні синдроми / В.О. Сергієнко, О.О. Сергієнко // Здоров’я України. – 2021. – № 9 (502). – С. 53 – 55.
23.    Сергієнко В.О. Цукровий діабет та артеріальна гіпертензія / В.О. Сергієнко, О.О. Сергієнко // Здоров’я України. – 2021. – № 15 (508). – С. 56 – 58.
24.    Сіренко Ю.М. COVID-19 та артеріальна гіпертензія: особливості ведення хворих / Ю.М. Сіренко // Здоров’я України. – 2021. – № 11 – 12 (504 – 505). – С. 47.
25.    Сіренко Ю.М. Профілактика когнітивних розладів у пацієнтів із судинними захворюваннями мозку / Ю.М. Сіренко // Здоров’я України. – 2021. – № 16 (509). – С. 23.
26.    Слободін Т.М. Деменція: чи готові ми до нової пандемії? / Т.М. Слободін // Здоров’я України. – 2021. – № 11 – 12 (504 – 505). – С. 15.
27.    Соматоформні розлади під час пандемії COVID-19: від визнання проблеми до стратегії лікування // Здоров’я України. – 2021. – № 9 (502). – С. 26 – 27.
28.    Тарабрин О.А. Актуальные аспекты диагностики и лечения COVID-19 / О.А. Тарабрин, О.А. Голубовская // Здоров’я України. – 2021. – № 11 – 12 (504 – 505). – С. 62 – 63.
29.    Тези до VII Національного конгресу геронтологів і геріатрів України (Київ, 6-8 жовтня 2021 р.) // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2021. – Т. 9, № 3 (спецвипуск). – 92 с.
30.    Тріщинська М.А. Довгострокові наслідки перенесеної інфекції COVID-19 та шляхи корекції неврологічних і когнітивних порушень / М.А. Тріщинська // Здоров’я України. – 2021. – № 11 – 12 (504 – 505). – С. 10 – 11.
31.    Фібриляція передсердь: діагностика та лікування // Здоров’я України. – 2021. – № 17 (510). – С. 30 – 31.
32.    Фібриляція передсердь: діагностика та лікування // Здоров’я України (кардіологія). – 2021. – № 4 (77). – С. 63.
33.    Чабан О.С. Біль та безсоння: як вийти із замкнутого кола? / О.С. Чабан // Здоров’я України. – 2021. – № 11 – 12 (504 – 505). – С. 22 – 23.
34.    Що можна зробити для покращення імунної відповіді на вакцинацію? // Здоров’я України. – 2021. – № 15 (508). – С. 27.