Архів надходжень до картотеки за 17.01.2018 р.

1.    Biessels G.J. Когнітивна дисфункція/деменція – чи дійсно це проблема для пацієнтів із цукровим діабетом? / G.J. Biessels // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2017. – № 5. – С. 71 – 74.
2.    Biessels G.J. Стрессовая гипергликемия у пациентов после инсульта – существует ли она и влияет ли на прогноз? / G.J. Biessels // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2017. – № 5. – С. 56 – 57.
3.    Mitrakou M. Профілактика цукрового діабету 2 типу – історія успіху чи вічна невдача? / M. Matrakou // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2017. – № 5. – С. 61 – 63.
4.    Бурчинский С.Г. Нейрональные мембраны и их фармакологическая регуляция в стратегии нейропротекции / С.Г. Бурчинский // Здоров’я України. – 2017. – № 4 (43) (грудень). – С. 42 – 43.
5.    Бурчинский С.Г. Фармакотерапия генерализованного тревожного расстройства / С.Г. Бурчинский // Здоров’я України. – 2017. – № 4 (43) (грудень). – С. 37 – 38.
6.    Вибір бета блокатора в залежності від рівня фактора росту нервів у хворих на хронічну серцеву недостатність у похилому віці: інформ. лист / Уклад. В.Ю. Жарінова, Л.А. Бодрецька, О.Ю. Галецький. – К., 2017. – № 31. – 4 с.
7.    Дзяк Л.А. Академия инсульта: новые ступени в усовершенствовании ведения трудных пациентов / Л.А. Дзяк, Н.В. Бездетко // Здоров’я України. – 2017. – № 4 (43) (грудень). – С. 10 – 11.
8.    Дудник С. Паліативна допомога – останній борг держави / С. Дудник // Ваше здоров’я. – 2018. – № 01 – 02. – С. 12 – 13.
9.    Дудник С. Українські реалії: світла в кінці тунелю не видно? / С. Дудник // Ваше здоров’я. – 2018. – № 01 – 02. – С. 14 – 15.
10.    Зубкова С.Т. Сердечно-сосудистые нарушения при менопаузе / С.Т. Зубкова // Здоров’я України. – 2017. – № 4 (40). – С. 32 – 35.
11.    Исследование PURE. Революция в здоровом питании // Новости медицины и фармации. – 2017. – № 14 (633). – С. 10.
12.    КРІОНІКА альтернатива смерті? / Л. Протасюк // Ваше здоров’я. – 2018. – № 01 – 02. – С. 24.
13.    Маньковский Б. Депрессия при диабете – эпидемия среди эпидемии / Б. Маньковский // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2017. – № 5. – С. 17 – 19.
14.    Объединяя людей в борьбе с болью: PainControl / И.В. Романенко, О.Б. Яременко, Т.Н. Слободин и др. [В.И. Романенко, В.А. Васюта, И.Ю. Романенко] // Здоров’я України. – 2017. – № 24 (421) (грудень). – С. 17 – 18.
15.    Орос М.М. Когнітивні розлади у структурі неврологічних і психічних захворювань / М.М. Орос // Здоров’я України. – 2017. – № 4 (43) (грудень). – С. 18.
16.    Пріті Аграваль. Сила в тобі. Здоров’я тіла, емоцій і духу в другій половині життя / Пріті Аграваль; перекл. з польськ. – Харків: Вид-цтво «НТМТ», 2017. – 336 с.
17.    Рекомендації Української асоціації кардіологів і дієтологів щодо дієти з пониженим вмістом солі // Артеріальна гіпертензія. – 2017. – № 5. – С. 73 – 75.
18.    Сучасні досягнення та перспективи в лікуванні інсульту / М.Є. Поліщук, Т.С. Міщенко, Ю.В. Фломін та ін. // Здоров’я України. – 2017. – № 4 (43) (грудень). – С. 8.
19.    Хаустова О.О. Тривога та післятравматичний стресовий розлад у пацієнтів, які перенесли інсульт / О.О. Хаустова // Здоров’я України. – 2017. – № 4 (43) (грудень). – С. 25.
20.    Чабан О.С. Стрес: який препарат призначив би Ганс Сельє? / О.С. Чабан // Здоров’я України. – 2017. – № 6 (55) (грудень). – С. 37 – 39.
21.    Эндоваскулярное лечение ишемического инсульта: история развития и первый опыт // Здоров’я України. – 2017. – № 4 (43) (грудень). – С. 48 – 50.
22.    Эффективность и безопасность ривароксабана против варфарина у пациентов 80 лет и старше с неклапанной фибрилляцией предсердий // Здоров’я України. – 2017. – № 6 (55) (грудень). – С. 6.