Архів надходжень до картотеки за 17 травня 2021 року

1.    COVID-19 та ураження травної системи // Здоров’я України. – 2021. – № 4 (497). – С. 32.
2.    McBane R.D. Антикоагуляція при COVID-19: систематичний огляд, метааналіз і рекомендації експертів клініки Мейо / R.D. McBane, V.D. Torres Roldan, A.S. Niven // Здоров’я України. – 2021. – № 4 (497). – С. 46 – 47.
3.    Актуальні питання діагностики, профілактики та лікування COVID-19 у дітей / М.Є. Маменко, С.О. Гапонова, О.А. Риков та ін. // Здоров’я України. – 2021. – № 4 (497). – С. 34 – 35.
4.    Втома й астенія після перенесеної COVID-19: як проводити реабілітацію? //  Здоров’я України. – 2021. – № 4 (497). – С. 30.
5.    Гликированный гемоглобин (HbA1c) Информация о лабораторном тесте и его клиническом применение: метод. Пособие для врачей-лаборантов и эндокринологов / разработка А.А. Мельник. – К., 2021.
6.    Довготривалі нейропсихіатричні наслідки COVID-19: стан проблеми та реальні можливості допомоги // Здоров’я України. – 2021. – № 4 (497). – С. 33.
7.    Дубров С.О. Тактика лікарів первинної ланки при веденні пацієнтів із COVID-19 / С.О. Дубров // Здоров’я України. – 2021. – № 4 (497). – С. 29.
8.    Носівець Д.С. Фармакологічний аналіз знеболення та хондропротекції за умов експериментального остеоартроз та тлі гіпотиреозу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / Д.С. Носівець. – К., 2021. – 36 с.
9.    Орос М.М. Взаємозв’язок інсульту та COVID-19 / М.М. Орос, І.І. Гомович // Здоров’я України. – 2021. – № 4 (497). – С. 31.
10.    Пакулова О.К. Осмотична поведінка еритроцитів людини при зміни аніонного складу середовища в умовах гіпотермії: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.19 – кріобіологія / О.К. Пакулова. – Харків, 2021. – 22 с.
11.    Подлужний С.Г. Вплив нейрогуморальних факторів на перебіг пароксизмальної фібриляції передсердь у хворих із ішемічною хворобою серця у поєднанні з гіпертонічною хворобою: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / С.Г. Подлужний. – Дніпро, 2021. – 20 с.
12.    Роль препаратів вітаміну D у профілактиці та лікуванні COVID-19 // Здоров’я України. – 2021. – № 4 (497). – С. 38 – 39.
13.    Рудик Ю.С. COVID-19 і захворювання серцево-судинної системи: у фокусі – серцева недостатність / Ю.С. Рудик, С.М. Пивовар // Здоров’я України. – 2021. – № 4 (497). – С. 42 – 44.
14.    Сольові промивання носа: традиційна гігієна та несподівані ефекти при COVID-19 // Здоров’я України. – 2021. – № 4 (497). – С. 41.