Архів надходжень до картотеки за 17 вересня 2019 р.

1.    Katharina Stibrant Sunnerhagen. Важность ранней мобилизации и реабилитации после инсульта / Katharina Stibrant Sunnerhagen // Междунар. неврологич. журнал. – 2019. – № 5 (107). – С. 124 – 125.
2.    Pantoni L. Инновационные методы лечения, снижающие риск развития постинсультной деменции / L. Pantoni // Междунар. неврологич. журнал. – 2019. – № 5 (107). – С. 122 – 123.
3.    XII Міжнародна конференція молодих учених «Захворювання кістково-м’язової системи та вік», присвячена пам’яті професора Є.П. Подрушняка // Біль. Суглоби. Хребет. – 2019. – Т. 9, № 1. – С. 110 – 117.
4.    Артериальная гипертензия и нарушение пуринового обмена: взгляд кардиолога // Новости медицины и фармации. – 2019. – № 9 (696). – С. 6 – 7.
5.    Ахмадеева Л.Р. Расстройства сна в неврологическом стационаре и синдроме Кляйне-Левина / Л.Р. Ахмадеева, Х.П. Деревянко // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2019. – Т. 119, № 7. – С. 83 – 86.
6.    Бурчинский С.Г. Стратегия мембранопротекции в клинической неврологии (доклад на конференции в г. Трускавец, 22-24 апреля 2019 г.) // Междунар. неврологич. журнал. – 2019. – № 5 (107). – С. 84 – 86.
7.    Вибрані ключові питання,що розглядалися на Всесвітньому конгресі IOF-ESCEO з остеопорозу, остеоартрит та м’язово-скелетних захворювань – 2019 (4 – 7 квітня, м. Париж, Франція) // Біль. Суглоби. Хребет. – 2019. – Т. 9, № 2. – С. 75 – 83.
8.    Використання препарату Прамістар для корекції післяінсультних когнітивних порушень / О.Р. Пулик, Г.В. Рішко, Т.О. Студеняк та ін. // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2019. – № 5 (107). – С. 49 – 55.
9.    Вілецька Ю.М. Експресія генів, які контролюють процеси проліферації, у підшкірній жировій тканини за умов ожиріння: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.04 – біохімія / Ю.М. Вілецька. – К., 2019. – 20 с.
10.    Влияние интерлейкина-10 на факторы иммунной системы и антиоксидантной защиты головного мозга, функцию тимуса и поведение мышей с купризоновой моделью демиелинизации / И.Ф. Лабунец, А.Е. Родниченко, Н.А. Утко, Я.А. Похоленко // Междунар. неврологич. журнал. – 2019. – № 5 (107). – С. 42 – 48.
11.    Головач І.Ю. Сучасні рекомендації щодо лікування псоріатичного артриту згідно з рекомендаціями Американського коледжу ревматологів і Національної організації з псоріазу 2018 р. / І.Ю. Головач, Є.Д. Єгудіна // Біль. Суглоби. Хребет. – 2019. – Т. 9, № 1. – С. 72 – 84.
12.    Григор’єва Н.В. Ефективність та безпечність ібандронової кислоти: фокус на результати рандомізованих досліджень і мета аналізів / Н.В. Григор’єва // Біль. Суглоби. Хребет. – 2019. – Т. 9, № 1. – С. 47 – 56.
13.    Демченко А.В. Роль інгібітору МАО-В разагіліну в лікуванні хвороби Паркінсона / А.В. Демченко // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2019. – № 5 (107). – С. 69 – 76.
14.    Егудина Е.Д. Кальциноз при системной склеродермии: распространенность, клиника, менеджмент, осложнения / Е.Д. Егудина, И.Ю. Головач // Біль. Суглоби. Хребет. – 2019. – Т. 9, № 2. – С. 33 – 44.
15.    Кузнецова С.М. Патогенетическая гетерогенность ишемического инсульта (доклад на конференции в г. Трускавец, 22-24 апреля 2019.) // Междунар. неврологич. журнал. – 2019. – № 5 (107). – С. 82 – 83.
16.    Левин О.С. Депрессия и когнитивное снижение у пожилых: причины и следствия / О.С. Левин, Е.Е. Васенина // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2019. – Т. 119, № 7. – С. 87 – 94.
17.    Лекарственно-индуцированный делирий у пациентов пожилого и старческого возраста / А.П. Переверзев, О.Д. Остроумова, Р.И. Исаев и др. // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2019. – Т. 119, № 7. – С. 120 – 127.
18.    Лесная О.А. Боль в практике врача: сложный феномен и непростые пути решения / О.А. Лесная // Междунар. неврологіч. журнал. – 2019. – № 5 (107). – С. 105 – 111.
19.    Масік Н.П. Асоціація саркопенії й артеріальної гіпертензії, шляхи взаємного впливу на клінічний перебіг в осіб старших вікових груп (огляд літератури) / Н.П. Масік, К.Я. Каландей // Біль. Суглоби. Хребет. – 2019. – Т. 9, № 2. – С. 45 – 52.
20.    Научный симпозиум EVER «Немедленно назначенная терапия, направленная на нейровосстановление, улучшает долгосрочные результаты» (официальный симпозиум на 5-й конференции Европейской инсультной организации (ESOC 2019) 22-24 мая 2019 г., г. Милан, Италия). Церебролизин: вызовы и перспективы для нейровосстановления // Междунар. неврологич. журнал. – 2019. – № 5 (107). – С. 119.
21.    Нетяженко В.З. Гигантоклеточный артериит: эпидемиология, диагностика, прогноз / В.З. Нетяженко, О.Г. Пузанова // Біль. Суглоби. Хребет. – 2019. – Т. 9, № 2. – С. 15 – 32.
22.    Остеопетроз: класифікація, патоморфологія, генетичні порушення, клінічні прояви (огляд літератури та власне клінічне спостереження) / В.В. Поворознюк, Н.В. Дєдух, М.А. Бистрицька, А.С. Мусієнко // Біль. Суглоби. Хребет. – 2019. – Т. 9, № 2. – С. 67 – 74.
23.    Підгострий біль у спині: підходи до медикаментозного лікування як профілактика хронізації болю / М.М. Орос, А.Я. Сабовчик, В.В. Грабар, Р.Ю. Яцинин // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2019. – № 5 (107). – С. 77 – 81.
24.    Предиктори потреби у сторонній допомозі у повсякденному житті серед пацієнтів, які перебували на стаціонарному лікуванні в інтегрованому інсультному блоці / Ю.В. Фломін, В.Г. Гурянов, О.Л. Кушнеренко та ін. // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2019. – № 5 (107). – С. 95 – 104.
25.    Рекомендації зі споживання вітаміну D для здорового населення Польщі й груп ризику недостатності вітаміну D / Agnieszka Rusinska, Pawel Pludowski, Mieczyslaw Walczak та ін. // Біль. Суглоби. Хребет. – 2019. – Т. 9, № 1. – С. 9 – 34.
26.    Рівень 25-гідроксивітаміну D та індекс маси тіла в жінок у постменопаузальному періоді / В.В. Поворознюк, А.С. Мусіенко, Н.І. Дзерович, Р.В. Поворознюк, О.С. Іваник // Новости медицины и фармации. – 2019. – № 9 (696). – С. 18 – 20.
27.    Робоча нарада експертів та членів медичних асоціацій із питання створення Національних рекомендацій «Діагностика, профілактика та лікування дефіциту та недостатності вітаміну D у населення України» (6 лютого 2019, м. Київ) // Біль. Суглоби. Хребет. – 2019. – Т. 9, № 1. – С. 35 – 36.
28.    Романюк П.Б. Ефективність та безпечність «жорсткого» та «м’якого» контролю частоти серцевих скорочень при постійній формі фібриляції передсердь неклапанної етіології: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / П.Б. Романюк. – К., 2019. – 17 с.
29.    Саркопенія і ревматоїдний артрит / В.В. Поворознюк, Н.І. Дзерович, О.С. Іванник, Т.А. Карасевська // Біль. Суглоби. Хребет. – 2019. – Т. 9, № 2. – С. 8 – 14.
30.    Сафронова М.Н. Комбинированная нейропротекция в лечении постинсультных афазий / М.Н. Сафронова, А.В. Коваленко, О.А. Мизюркина // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2019. – Т. 119, № 7. – С. 20 – 26.
31.    Спринчук Н.А. Синдром біологічно неактивного гормону росту: клініка, особливості патогенезу, діагностики та лікування (довготривале спостереження): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.14 – ендокринологія / Н.А. Спринчук. – К., 2019. – 40 с.
32.    Физическая нагрузка при лечении депрессии. Физиологические механизмы / В.В. Гультяева, М.И. Зинченко, Д.Ю. Урюмцева и др. // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2019. – Т. 119, № 7. – С. 112 – 119.
33.    Чуб О.В. Вплив кріоконсервованих експлантів плаценти на перебіг дисциркуляторної енцефалопатії в постменопаузі (експериментальне дослідження): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.35 – кріомедицина / О.В. Чуб. – Харків, 2019. – 20 с.
34.    Эффективность лечения нарушенной функции глотания у пациентов с ишемическим инсультом и нейрогенной дисфагией в рамках отделения реанимации и интенсивной терапии / В.И. Ершов, С.В. Здвижкова, А.П. Гончар-Зайкин и др. // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2019. – Т. 119, № 7. – С. 35 – 40.