Архів надходжень до картотеки за 15 вересня 2020 р.

1.    Бабінець Л.С. Вікові особливості формування мінеральної трофологічної недостатності при хронічному панкреатиті / Л.С. Бабінець, Н.О. Шевченко // Здоров’я України (гастроентерологія). – 2020. – № 1 (55). – С. 28 – 29.
2.    Барулин А.Е. Боль в спине: гендерные особенности и подходы к терапии / А.Е. Барулин, О.В. Курушина // Біль. Суглоби. Хребет. – 2019. – Т. 9, № 4. – С. 63 – 67.
3.    Бачук Н.Ю. Опыт применения афлиберцепта у больных с экссудативной формой возрастной макулярной дегенерации / Н.Ю. Бачук, Д.А. Зубкова, Д.А. Коновалова // Междунар. мед. журнал. – 2019. – Т. 25, № 4 (100). – С. 90 – 96.
4.    Бевзюк Д.О. Особливості порушень пам’яті на ранній стадії розвитку хвороби Альцгеймера у щурів / Д.О. Бевзюк, Н.О. Левічева, В.В. Соколік // Фізіологіч. журнал. – 2020. – Т. 66, № 1. – С. 68 – 74.
5.    Бистрицька М.А. Сучасний погляд на остеопороз в умовах неврологічної патології (огляд літератури) / М.А. Бистрицька // Біль. Суглоби. Хребет. – 2019. – Т. 9, № 4. – С. 50 – 57.
6.    Вітаємо Владислава Володимировича Поворознюка! // Біль. Суглоби. Хребет. – 2019. – Т. 9, № 4. – С. 7 – 9.
7.    Демченко А.В. Сучасні аспекти діагностики та лікування деменції / А.В. Демченко, Дж.Н. Аравицька // НейроNEWS. – 2020. – № 2 (113). – С. 35 – 40.
8.    Дзерович Н.І. Європейські рекомендації 2019 року щодо діагностики саркопенії / Н.І. Дзерович // Біль. Суглоби. Хребет. – 2019. – Т. 9, № 4. – С. 58 – 62.
9.    Дзяк Л.А. Терапевтические возможности коррекции нейропсихологических нарушений в восстановительный период после инсульта / Л.А. Дзяк // НейроNEWS. – 2020. – № 2 (113). – С. 22 – 27.
10.    Жарінов О.Й. Місце статинів у первинній профілактиці ішемічної хвороби серця / О.Й. Жарінов // Здоров’я України . – 2020. – № 4 (473). – С. 31.
11.    Забезпеченість вітаміном D і особливості імунного статусу у жінок з автоімунним тиреоїдитом у постменопаузі / О.А. Гончарова, Т.Л. Архипкіна, В.О. Бондаренко, Л.П. Любимова // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2020. – № 1 (69). – С. 51 – 56.
12.    Клінічні настанови щодо лікування резистентності депресії // НейроNEWS. – 2020. – № 2 (113). – С. 49 – 54.
13.    Колеснікова О.В. Особливості проявів гастроентерологічних захворювань у людей старшого віку / О.В. Колеснікова, А.О. Радченко // Здоров’я України (гастроентерологія). – 2020. – № 1 (55). – С. 26 – 27.
14.    Крамар Ю.А. Диференційна діагностика псевдонападів судом та симуляції / Ю.А. Крамар // НейроNEWS. – 2020. – № 2 (113). – С. 46 – 48.
15.    Купріненко Н. В. Захворювання кістково-м’язової системи та вік (Міжнародна науково-практична конференція, 21-22 жовтня 2019 р., м. Київ) / Н.В. Купріненко // Біль. Суглоби. Хребет. – 2019. – Т. 9, № 4. – С. 68 – 83.
16.    Лабунець І.Ф. Особливості поведінки у мишей різних ліній і статі з моделлю паркінсонізма / І.Ф. Лабунець // Фізіологіч. журнал. – 2020. – Т. 66, № 1. – С. 18 – 24.
17.    Лікування діабету в пацієнтів віком понад 65 років: настанови Ендокринного товариства для клінічної практики // Здоров’я України. – 2020. – № 2 (471). – С. 14 – 15.
18.    Методичні рекомендації з експериментального вивчення адитивного потенціалу хімічних речовин та їх здатності викликати фізичну залежність / С.Ю. Штриголь, І.М. Подольський, Д.В. Штриголь, В.В. Цивунін. – Х., 2019. – 42 с.
19.    Міщенко Л.А. Когнітивні порушення на тлі артеріальної гіпертензії: особливості та шляхи корекції / Л.А. Міщенко, О.В. Гулкевич, І.Л. Ревенько // Здоров’я України . – 2020. – № 2 (471). – С. 40 – 42.
20.    Настанови щодо ведення пацієнтів у післяінсультному періоді: емоційні та когнітивні порушення, стомлюваність // НейроNEWS. – 2020. – № 3 (114). – С. 56 – 60.
21.    Особливості організації циклу неспання-сон за умов моделювання хвороби Альцгеймера у щурів / В.В. Гейко, О.Г. Берченко, Н.О. Левічева, В.В. Соколік // Фізіологіч. журнал. – 2020. – Т. 66, № 1. – С. 75 – 82.
22.    Поворознюк В.В. Інформаційне забезпечення доказового ведення пацієнтів з ураженнями кістково-м’язової системи в первинній ланці охорони здоров’я / В.В. Поворознюк, О.Г. Пузанова // Біль. Суглоби. Хребет. – 2019. – Т. 9, № 4. – С. 21 – 35.
23.    Порушення циркадного ритму сну / Ф.Є. Дубенко, І.В. Реміняк, Ю.А. Бабкіна, Ю.К. Реміняк // НейроNEWS. – 2020. – № 2 (113). – С. 28 – 34.
24.    Предиктори залізодефіцитної анемії в осіб похилого віку на первинній ланці медичної допомоги: європейське мультицентрове дослідження / D.L. Vetrano, A. Zucchelli, E. Marconi та ін. // Здоров’я України . – 2020. – № 2 (471). – С. 34 – 35.
25.    Розлади зору при старінні та когнітивних порушеннях: досвід Memory Clinic / M. Marquie, M. Castilla-Marti, S. Valero, J. Martinez // Здоров’я України. – 2020. – № 4 (473). – С. 38 – 39.
26.    Українська версія FRAX: критерії діагностики й лікування остеопорозу / В.В. Поворознюк, Н.В. Григор’єва, J.A. Kanis, H. Johansson, E.V. McCloskey // Біль. Суглоби. Хребет. – 2019. – Т. 9, № 4. – С. 11 – 20.
27.    Фадєєнко Г.Д. Хронічний запор у практиці сімейного лікаря / Г.Д. Фадєєнко, Т.А. Соломенцева // Укр. терапевтич. журнал. – 2020. – № 1. – С. 83 -89.
28.    Харчування, остеоартрит і метаболізм суглобового хряща: чи є зв’язок? // Здоров’я України. – 2020. – № 2 (471). – С. 30 – 31.