Архів надходжень до картотеки за 15 березня 2019 р.

1.    The global burden of disease: generating evidence, guiding policy. Middle east and North Africa regional edition. – Institute for Health Metrics and Evaluation, 2013. – 66 p. – ISBN 978-0-9840910-8-9.
2.    The global burden of disease: generating evidence, guiding policy. – Institute for Health Metrics and Evaluation, 2013. – 50 p. – ISBN 978-0-9840910-6-5.
3.    The global burden of disease: generating evidence, guiding policy. East Asia and pacific Regional edition. – Institute for Health Metrics and Evaluation, 2013. – 66 p. – ISBN 978-0-9894752-2-8.
4.    The global burden of disease: generating evidence, guiding policy. Sub-Saharan Africa Regional edition.– Institute for Health Metrics and Evaluation, 2013. – 89 p. – ISBN 978-0-98409910-7-2.
5.    Бремя мигрени в реальной клинической практике: клинические и экономические аспекты / М.В. Наприенко, Л.В. Смекалкина, М.И. Сафонов, и др. // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2019. – Т. 119, № 1. – С. 31 – 37.
6.    Використання рентгенологічних методів діагностики при хірургічному лікуванні атрофії коміркового відростка верхньої щелепи та частини нижньої щелепи в жінок постменопаузального віку / Ю.І. Солоджук, М.М. Рожко, О.Г. Денисенко, І.Р. Ярмошук // Архів клін. медицини. – 2018. – № 2. – С. 32 – 35.
7.    Воробьева О.В. Радикулярные боли: возможности консервативной терапии (клинический разбор) / О.В. Воробьева // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2018. – Т. 8, № 3. – С. 60 – 64.
8.    Генетическая детерминированность коморбидности депрессии и соматических заболеваний / Г.В. Рукавишников, А.О. Кибитов, Г.Э. Мазо, Н.Г. Незнанов // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2019. – Т. 119, № 1. – С. 89 – 96.
9.    Григор’єва Н.В. Розробка комплексів фізичної реабілітації та оцінка їх ефективності в постменопаузальних жінок з остеопорозом залежно від віку та кількості вертебральних переломів / Н.В. Григор’єва, В.В. Поворознюк, О.С. Рибіна // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2018. – Т. 8, № 2. – С. 27 – 34.
10.    Деменція. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та паліативної медичної допомоги / Н.Ю. Бачинська та ін. – К., 2016. – 57 с.
11.    Дослідження ефективності й безпечності дієтичної добавки Олідетрим у корекції дефіциту вітаміну D у жінок у постменопаузальному періоді / В.В. Поворознюк, Н.І. Дзерович, А.С. Мусієнко, Т.Ю. Солоненко, О.С. Іваник // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2018. – Т. 8, № 3. – С. 31 – 37.
12.    Журавльова Л.В. Особливості метаболізму кісткової тканини у хворих на остеартроз, цукровий діабет 2-го типу та при їх поєднанні / Л.В. Журавльова, М.О. Олійник // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2018. – Т. 8, № 2. – С. 19 – 26.
13.    Зв’язок метаболічного синдрому і мінеральної щільності кісткової тканини, показника якості трабекулярної кісткової тканини в жінок у постменопаузальному періоді з невертебральними переломами / В. Поворознюк, Л. Мартинюк, І. Сизоненко, Л. Мартинюк // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2018. – Т. 8, № 3. – С. 8 – 14.
14.    Использование дискриминантного анализа электроэнцефалограммы в диагностике шизофрении / А.А. Митрафанов, И.В. Кичук, Н.В. Соловьева и др. // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2019. – Т. 119, № 1. – С. 44 – 50.
15.    Коркушко О.В. (О нем) // Медик столиці. – 2019. – № 3 (179), березень. – С. 11.
16.    Метаболические факторы, определяющие эффективность гипоурикемического лечения подагрического артрита / О.В. Синяченко, Д.М. Федоров, М.В. Ермолаева, В.В. Пилипенко //  Боль. Суставы. Позвоночник. – 2018. – Т. 8, № 3. – С. 15 – 19.
17.    Поворознюк В. Мінеральна щільність та мікроархітертура кісткової тканини хребта (дані TBS) й особливості тіло будови в літніх українських жінок із переломами тіл хребців / В. Поворознюк, Н. Дзерович, Р. Поворознюк // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2018. – Т. 8, № 4. – С. 8 – 13.
18.    Поворознюк В. Частота і локалізація остеопоротичних переломів залежно від віку, мінеральної щільності та якості кісткової тканини в українських жінок у постменопаузальному періоді / В. Поворознюк, Н. Григор’єва, Т. Орлик // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2018. – Т. 8, № 2. – С. 8 – 13.
19.    Поворознюк В.В. Остеопороз при злоякісних новоутвореннях / В.В. Поворознюк, М.С. Бистрицька, А.С. Мусієнко // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2018. – Т. 8, № 2. – С. 41 – 50.
20.    Прокопенко Н.О. Жінкам Державної установи «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» присвячується / Н.О. Прокопенко // Медик столиці. – 2019. – № 3 (179), березень. – С. 5.
21.    Рівень 25-гідроксивітаміну D та індекс маси тіла в жінок у постменопаузальному періоді / В.В. Поворознюк, А.С. Мусієнко, Н.І. Дзерович, Р.В. Поворознюк, О.С. Іваник // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2018. – Т. 8, № 4. – С. 39 – 44.
22.    Хомич А.В. Удосконалення діагностики обструктивного атеросклерозу коронарних артерій та оцінки сегментарної функції лівого шлуночка у хворих з ішемічною хворобою серця після стентування коронарних артерій: Автореф. дис. на  здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / А.В. Хомич. – Дніпро,2019. – 22 с.
23.    Церебральный метаболизм у больных с когнитивными расстройствами: комбинированное исследование с применением магнитно-резонансной спектроскопии и позитронно-эмиссионной томографии / Ю.Г. Хоменко, Г.В. Катаева, А.А. Богдан и др. // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2019. – Т. 119, № 1. – С. 51 – 58.