Архів надходжень до картотеки за 14 травня 2021 року

1.    Андрощук Г.О. Національна безпека: охорона здоров’я, пандемія (COVID-19) і світова торгівля підробленими фармпрепаратами (ч. 1) / Г.О. Андрощук // Наука. Технології. Інновації. – 2021. – № 1 (17). – С. 52 – 61.
2.    Безруков В.В. Побічна дія ліків у хворих похилого та старечого віку / В.В. Безруков, Л.П. Купраш, О.В. Купраш. – К.: ТОВ «Франко Пак», 2021. – 115 с. – ISBN 978-617-8026-01-1.
3.    Богомолов А.Є. Пандемія COVID-19 та хронічна кропив’янка / А.Є. Богомолов // Укр. журн. дерматол., венерол., косметології. – 2021. – № 1 (80). – С. 45 – 50.
4.    Взаємозв’язок між спектральними показниками варіабельності серцевого ритму та порушеною глікемією натще у практично здорових осіб та осіб з дисциркуляторною атеросклеротичною енцефалопатією похилого віку / О.В. Коркушко, В.П. Чижова, В.В. Кузнєцов, К.О. Апихтін, Н.М. Кошель, М.С. Черська, Т.О. Проскура, І.А. Самоць, Н.С. Наумчук // Укр. терапевтич. журнал. – 2021. – № 1. – С. 5 – 13.
5.    Долженко М.М. Від неалкогольної жирової хвороби до COVID-19: сьогодення та перспективи застосування урсодезоксихолевої кислоти / М.М. Долженко, Л.І. Конопляник // Укр. терапевтич. журнал. – 2021. – № 1. – С. 71 – 77.
6.    Матузок О.Е. Гіпертензивні кризи / О.Е. Матузок, Н.Є. Міщук // Ліки України. – 2021. – № 2. – С. 43 – 47.
7.    Особенности иммунологических реакций у пожилого и молодого возраста с обострением шизофрении / Т.П. Клюшкин, А.Н. Бархатова, В.С. Шешенин и др. // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2021. – Т. 121, № 2. – С. 53 – 59.
8.    Хіміон Л.В. Коронавірусна інфекція: ревматологічні прояви й наслідки / Л.В. Хіміон // Здоров’я України. – 2021. – № 5 (498). – С. 59.