Архів надходжень до картотеки за 12.10.2018 р.

1.    Аналіз ринку кардіологічних фітопрепаратів, що застосовуються в геріатрії / А.О. Паламар, О.М. Горошко, М.Р. Матущак, О.Я. Василинчук // Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 83 – 85.
2.    Антонюк-Щеглова І.А. Корекція метаболічних порушень шляхом застосування мелатоніну у хворих похилого віку / І.А. Антонюк-Щеглова, В.Б. Шатило, О.В. Бондаренко // Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 5 – 6.
3.    Антонюк-Щеглова І.А. Корекція порушеної мелатонінутворювальної функції епіфіза у літніх людей замісними дозами мелатоніну і пептидними препаратами епіфізу / І.А. Антонюк-Щеглова // Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 3 – 4.
4.    Антонюк-Щеглова І.А. Оцінка функціональних резервів кислотоутворюючої функції шлунка у літніх людей методом добового рН-моніторінгу / І.А. Антонюк-Щеглова, С.С. Наскалова // Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 4 – 5.
5.    Асанов Е.О. Стійкість до гіпоксії у хворих похилого віку з хронічним обструктивним захворюванням легень / Е.О. Асанов, Л.Г. Полягушко, І.А. Диба // Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 8 – 10.
6.    Асанов Э.О. Гипоксические тренировки и качество жизни у больных пожилого возраста с ХОЗЛ / Э.О. Асанов, И.А. Дыба // Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 7 – 8.
7.    Бондаренко О.В. Особливості порушень сну у хворих похилого віку на гіпертонічну хворобу в залежності від стану мелатонінутворювальної функції епіфізу та добового профілю артеріального тиску / О.В. Бондаренко // Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 17 – 18.
8.    Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації. Наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.) // Клінічна та експериментальна патологія. – 2018. – Т. XVII. – № 3 (65). – Ч. 2. – 190 с.
9.    Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. уч. (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці: БДМУ, 2018. – 132 с.
10.    Вплив курсового застосування кверцетину на показники функціонального стану ендотелію мікросудин та реологічні властивості крові в осіб похилого віку з метаболічним синдромом / В.Б. Шатило, І.А. Антонюк-Щеглова, С.С.Наскалова, Г.В. Дужак, О.В. Бондаренко // Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 125 – 126.
11.    Втеча від старості // Ваше здоров’я. – 2018. – № 39 – 49 (1479 – 1480). – С. 22 – 23.
12.    Ефективність інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань щодо корекції предіабетичних порушень вуглеводного, дисліпідемії та дисфункції ендотелію у хворих літнього віку / В.В. Безруков, В.Б. Шатило, О.В. Коркушко, В.П. Чижова, І.А. Антонюк-Щеглова, С.С. Наскалова // Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 12 – 13.
13.    Захарчук О.І. Біоритмологічний профіль показників неспецифічного імунітету при вікових змінах шишкоподібної залози / О.І. Захарчук, Ю.М. Вепрюк: Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації. Наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.) // Клінічна та експериментальна патологія. – 2018. – Т. XVII. – № 3 (65). – Ч. 2. – С. 50 – 57.
14.    Знижена резистентність організму до гіпоксії як механізм розвитку предіабетичних порушень вуглеводного обміну у людей літнього віку / О.В. Коркушко, В.Б. Шатило, В.П. Чижова, С.С. Наскалова, Т.В. Серебровська // Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 63 – 65.
15.    Колеснікова О.В. Показники ліпідного і вуглеводного обмінів як фактори передчасного старіння в осіб із різним кардіоваскулярним ризиком / О.В. Колеснікова, К.В. Вовк, А.О. Радченко: Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації. Наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.) // Клінічна та експериментальна патологія. – 2018. – Т. XVII. – № 3 (65). – Ч. 2. – С. 71 – 75.
16.    Коркушко О.В. Механизм развития артериальной гипоксемии при старении / О.В. Коркушко, Т.М. Кобренюк // Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 59 – 62.
17.    Коркушко О.В. Некоторые изменения сердечно-сосудистой системы при старении / О.В. Коркушко: Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації. Наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.) // Клінічна та експериментальна патологія. – 2018. – Т. XVII. – № 3 (65). – Ч. 2. – С. 4 – 8.
18.    Лабунець І.Ф. Вікові зміни циркадіанних ритмів ендокринної функції тимуса та глюкокортикоїдної функції надниркових залоз у тварин та людини: значення факторів епіфіза / І.Ф. Лабунець: Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації. Наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.) // Клінічна та експериментальна патологія. – 2018. – Т. XVII. – № 3 (65). – Ч. 2. – С. 162 – 167.
19.    Лукашевич І.В. Вікові особливості зміни імунологічного статусу хворих на хронічний холецистит під впливом лікування препаратами чистотілу великого / І.В. Лукашевич, Н.В. Черновська, О.В. Глубоченко: Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації. Наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.) // Клінічна та експериментальна патологія. – 2018. – Т. XVII. – № 3 (65). – Ч. 2. – С. 88 – 92.
20.    Микитюк О.П. Остеоартроз: погляд на проблему крізь призму хронопатології та хрономедицини / О.П. Микитюк: Вікові та хронобіологічні аспекти  медицини і фармації. Наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.) // Клінічна та експериментальна патологія. – 2018. – Т. XVII. – № 3 (65). – Ч. 2. – С. 168 – 172.
21.    Молекулярні механізми фенотипової перебудови тканин при гіпоксії та їх вікові особливості / А.Г. Портниченко, М.І. Василенко, В.В. Бабічева та ін. // Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 90 – 91.
22.    Наскалова С.С. Оцінка функціональних резервів кислотоутворюючої функції шлунка у літніх людей методом добового рН-моніторінгу / С.С. Наскалова // Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 77 – 78.
23.    Павленко О.І. Особливості розвитку професійної патології в залежності від віку початку роботи в шкідливих умовах праці у металургів / О.І. Павленко // Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 80 – 81.
24.    Павловський Я.І. Вікові зміни вмісту VCAM та IL-1B за умов модифікації дії H S / Я.І. Павловський: Вікові та хронобіологічні аспекти  медицини і фармації. Наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.) // Клінічна та експериментальна патологія. – 2018. – Т. XVII. – № 3 (65). – Ч. 2. – С. 98 – 103.
25.    Петришен О.І. Протекторні властивості та роль мелатоніну в регуляції біологічних процесів / О.І. Петришен, І.В. Галиш, Т.І. Голуб // Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 85 – 86.
26.    Прокопенко Н.О. Чинники ризику десинхронозів серед працюючого населення / Н.О. Прокопенко // Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 92 – 94.
27.    Ревенко О.В. Вікові морфо-функціональні зміни структур брижі за умов стрес-індукованих пошкоджень і дії гідроген сульфіду (H 2 S) / О.В. Ревенко, О.С. Заячківська: Вікові та хронобіологічні аспекти  медицини і фармації. Наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.) // Клінічна та експериментальна патологія. – 2018. – Т. XVII. – № 3 (65). – Ч. 2. – С. 104 – 108.
28.    Родниченко А.Е. Т-лимфоциты, макрофаги головного мозга, функциональное  состояние тимуса у мышей разного возраста с купризоновой моделью рассеянного склероза и их изменения после введения мелатонина / А.Е. Родниченко, И.Ф. Лабунец: Вікові та хронобіологічні аспекти  медицини і фармації. Наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.) // Клінічна та експериментальна патологія. – 2018. – Т. XVII. – № 3 (65). – Ч. 2. – С. 109 – 113.
29.    Роль мелатоніну в патогенезі нейродегенеративних змін при хворобі Альцгеймера / І.Р. Тимофійчук, С.Б. Семененко, В.І. Швець та ін.: Вікові та хронобіологічні аспекти  медицини і фармації. Наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.) // Клінічна та експериментальна патологія. – 2018. – Т. XVII. – № 3 (65). – Ч. 2. – С. 173 – 179.
30.    Романенко М.С. Добові коливання температури тіла у людей літнього віку / М.С. Романенко, Л.Л. Синєок // Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 94 – 95.
31.    Сахацька І.М. Перспективи використання сировини півонії лікарської декоративних сортів «alba plena» та «rosea plena» як джерела антоціанів в геріатрії / І.М. Сахацька, М.А. Ежнед, О.М. Горошко // Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 97 – 99.
32.    Серебровська Т.В. Сучасні погляди на механізми дії інтервальної гіпоксії / Т.В. Серебровська, В.Б. Шатило // Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 99 – 101.
33.    Тимчук К.Ю. Важливість хронобіології в медицині / К.Ю. Тимчук, М.Р. Матущак // Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 107 – 109.
34.    Чака Е.Г. Сезонные различия влияния экзогенного мелатонина на активность ферментов окислительного метаболизма / Е.Г. Чака // Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 118 – 119.
35.    Чернюк В.И. Ночной труд как фактор ускоренного старения системы кровообращения / В.И. Чернюк, Н.А. Бобко, А.Ю. Антонюк // Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 119 – 122.