Архів надходжень до картотеки за 12 липня 2021 року

1.    Андрощук Г.О. Національна безпека: охорона здоров’я, пандемія (COVID-19) і світова торгівля підробленими фармпрепаратами (ч. 2) / Г.О. Андрощук // Наука. Технології. Інновації. – 2021. – № 2 (18). – С. 52 – 62.
2.    Дорофєєва Г.А. Виявлення діагностичних молекулярно-біологічних маркерів геному та мікробі ома розвитку неспецифічного виразкового коліту у пацієнтів похилого віку: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.03.04 – патологічна фізіологія / Г.А. Дорофєєва. – Х., 2021. – 20 с.
3.    Журавльова  Л.В. Сучасні аспекти лікування хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу на тлі цукрового діабету 2 типу та ожиріння. Огляд літератури / Л.В. Журавльова, О.С. Келеберда // Сучасна гастроентерологія. – 2021. – № 3 (119). – С. 65 – 76.
4.    Радченко А.О. Оцінка оксидантного статусу та запальних процесів у пацієнтів з артеріальною гіпертензією і субклінічним гіпотиреозом та їх зв’язок з темпом старіння (англійською) / А.О. Радченко, О.В. Колеснікова // Укр. терапевтич. журнал. – 2021. – № 2. – С. 21 – 26.