Архів надходжень до картотеки за 12 грудня 2019 р.

1.    Бета-адреноблокатори: сучасні підходи при артеріальній гіпертензії і коморбідності // Новости медицины та фармации. – 2019. – № 12 (700). – С. 3 – 4.
2.    Вашадзе Ш. Выгорание у медицинских работников / Ш. Вашадзе, М. Кекенадзе // Новости медицины та фармации. – 2019. – № 12 (700). – С. 16.
3.    Демченко А.В. Тривожно-депресивні розлади при хворобі Паркінсона / А.В. Демченко // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2019. – № 7 (109). – С. 81 – 88.
4.    Депрессия: в поисках действенной и безопасной альтернативы синтетическим антидепрессантам // Здоров’я України. – 2019. – № 19 (464). – С. 46 – 47.
5.    Новые патогенетические аспекты взаимосвязи некоторых факторов риска цереброваскулярных заболеваний и болезни Паркинсона / В.Н. Герцев, А.Н. Стоянов и др. // Междунар. неврологич. журнал. – 2019. – № 7 (109). – С. 65 – 70.
6.    Орлик О.С. Фітотерапія в лікуванні ожиріння та цукрового діабету: результати власного спостереження / О.С. Орлик // Здоров’я України. – 2019. – № 20 (465). – С. 63 – 64.
7.    Протасюк Л. Відкриття глімфатичної системи дає шанс невиліковним хворобам / Л. Протасюк // Ваше здоров’я. – 2019. – № 47 – 48 (1539 – 1540). – С. 16 – 17.
8.    Скандинавська ходьба в медичній реабілітації та оздоровлення // Здоров’я України. – 2019. – № 20 (465). – С. 24 – 25.
9.    Стан кишкового мікробіому в пацієнтів з остеоартритом / О.Ю. Губська, А.А. Кузьмінець, О.К. Коляда, В.В. Мосейко та ін. // Сучасна гастроентерологія. – 2019. – № 5 (109). – С. 18 – 25.
10.    Фармакотерапія остеопорозу в жінок після менопаузи (клінічні настанови ESE, 2019) // Здоров’я України. – 2019. – № 19 (464). – С. 32 – 34.
11.    Шавловская О.А. Лечение пациента с болью в нижней части спины / О.А. Шавловская // Междунар. неврологич. журнал. – 2019. – № 7 (109). – С. 56 – 64.