Архів надходжень до картотеки за 10.07.2018 р.

1.    Безопасность и эффективность Церебролизина при восстановлении двигательных функций после инсульта: метаанализ исследований CARS / A. Guekht, J. Vester, W.-D. Heiss и др. // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2018. – № 2 (96). – С. 51 – 62.
2.    Бурчинский С.Г. Препараты – ингибиторы холинэстеразы в терапии деменций: клинико-фармакологические аспекты / С.Г. Бурчинский, Е.В. Райченко, В.В.Гуща // Междунар. неврологич. журнал. – 2018. – № 2 (96). – С. 85 – 94.
3.    Вайсерман А. «Из-за переезда человек начинает быстрее стареть и болеть» / А.Вайсерман // Вести. – 2018. – 22 июня (пятница). – С. 9.
4.    ЗАКОН України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» від 17 травня 2018 р. № 2427-VIII // Урядовий кур’єр. – 2018. – № 26. – С. 5 – 7.
5.    Літовка І.Г. Вплив магнію на ре моделювання кісткової тканини / І.Г. Литовка, В.Я. Березовський // Фізіологіч. журнал. – 2018. – Т. 64. – № 3. – С. 91 – 99.
6.    Порушення пам’яті й уваги в пацієнтів середнього віку: діагностика й лікування / Т.І. Насонова, Т.В. Колосова, Т.М. Слободин та ін. // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2018. – № 2 (96). – С. 27 – 33.