Архів надходжень до картотеки за 08.06.2018 р.

1.    Бедлінський В.О. Депресивна симптоматика: особливості перебігу залежно від віку пацієнта / В.О. Бедлінський // НейроNEWS. – 2018. – № 3 (96). – С. 22 – 25.
2.    Вплив капікору на патогенетичні ланки хвороби Паркінсона / І.М. Маньковська, Н.В. Карасевич, І.М. Карабань та ін. // Фізіологіч. журнал. – 2018. – Т. 64. – № 1. – С. 16 – 24.
3.    Горбатюк О.Г. Спосіб корекції клімактеричних порушень у жінок пери- та післяменопаузальному віку / О.Г. Горбатюк // Лік. справа. – 2017. – № 5 – 6. – С. 121 – 124.
4.    Дудинская Е.Н. Сахарный диабет: управление рисками в пожилом и старческом возрасте / Е.Н. Дудинская, О.Н. Ткачева // Здоров’я України. – 2018. – № 9 (430). – С. 36 – 37.
5.    Жирова дисплазія правого шлуночка та не компактність міокарда лівого шлуночка в пацієнтки похилого віку з хронічною стабільною ішемічною хворобою серця / Л.П. Паращенюк, Г.Є. Дудник, С.В. Федьків та ін. // Серцева недостатність та коморбідні стани. – 2018. – № 1. – С. 58 – 68.
6.    Застосування прегабаліну в лікуванні генералізованого тривожного розладу // НейроNEWS. – 2018. – № 3 (96). – С. 18 – 20.
7.    Информативность алгоритма FRAX в оценке риска остеопоротических переломов у женщин украинской популяции / В.В. Поворознюк, Н.В. Григорьева, В.В. Проценко и др. // Врачеб. дело. – 2017. – № 5 – 6. – С. 79 – 86.
8.    Макашова О.С. Вплив антиоксидантів на стан ядровмісних клітин кордової крові під час кріоконсервування з кріопротектором диметилсульфоксидом: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.19 – кріобіологія / О.С. Макашова. – Х., 2018. – 21 с.
9.    Настанови щодо діагностики та лікування змішаної депресії // НейроNEWS. – 2018. – № 3 (96). – С. 46 – 53.
10.    Орос М.М. Статеві особливості тривоги / М.М. Орос // Здоров’я України. – 2018. – № 9 (430). – С. 53.
11.    Структурні та метаболічні основи регенерації сідничного нерва при пластиці великого дефекту (експериментальне дослідження) / І.В. Гайович, С.С. Страфун, І.Ф. Лабунець, Н.О. Утко та ін. // Журн. НАМН України. – 2017. – Т. 23. – № 1 – 2. – С. 133 – 141.
12.    Турчина Н.С. Дослідження початкових етапів атерогенезу на тлі жирової дієти / Н.С. Турчина, С.І. Савосько // Фізіологіч. журнал. – 2018. – Т. 64. – № 2. – С. 54 – 64.
13.    Чайковська В.В. Професійне вигорання супутник «ідеального» лікаря / В.В. Чайковська // Ваше здоров’я. – 2018. – № 21 –22 (1461 – 1462). – С. 22 – 23.