Архів надходжень до картотеки за 03.05.2018 р.

1.    Temple N.J. Жиры, углеводы, цельное зерно и заболевание сердца: 50 лет заблуждений / N.J. Temple // Здоров’я України. – 2018. – № 5 (426). – С. 38 – 39.
2.    Андреєва Я.О. Оцінка денної сонливості в скринінговій діагностиці порушень дихання уві сні в пацієнтів похилого та старечого віку з хронічними цереброваскулярними захворюваннями / Я.О. Андреєва // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2018. – Т. 6. – № 1. – С. 24 – 30.
3.    Бурчинский С.Г. Бензодиазепины в фармакотерапии тревожных состояний / С.Г. Бурчинский // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2018. – Т. 6. – № 1. – С. 46 – 54.
4.    Вміст вітаміну D – важливий показник стану здоров’я жінок у період менопаузи // Рац. фармакотерапія. – 2018. –№ 1 (46). – С. 35 – 39.
5.    Волков В.И. Рациональная статинотерапия: точка зрения / В.И. Волков, А.С. Исаева // Рац. фармакотерапія. – 2018. – № 1 (46). – С. 5 – 12.
6.    Вплив гіпоксії та мелатоніну на поведінкову реакцію щурів з різним рівнем енергетичного метаболізму / Л.М. Плотнікова, В.Я. Березовський, М.І. Левашов та ін. // Фізіологіч. журнал. – 2017. – Т. 63. – № 6. – С. 66 – 71.
7.    Етіологічні, патогенетичні й клінічні аспекти ураження шкіри у хворих на хворобу Паркінсона / В.М. Герцев, О.М. Стоянов, Т.М. Муратова, Р.С. Васт’янов // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2018. – Т. 6. – № 1. – С. 81 – 87.
8.    Зубкова С.Т. Сердечно-сосудистые нарушения при менопаузе / С.Т. Зубкова // Здоров’я України. – 2018. – № 5 (426). – С. 46 – 49.
9.    Кіприч Т.В. Особливості біохімічних та функціональних порушень в серцево-судинній системі за умов цукрового діабету 2 типу на тлі гіпоестрогенії: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.01.14 – ендокринологія / Т.В. Кіприч. – К., 2018. – 24 с.
10.    Кузнєцов В.В. Генетичні аспекти ішемічного інсульту / В.В. Кузнєцов, М.С. Єгорова, Н.В. Ларіна // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2018. – Т. 6. – № 1. – С. 69 – 80.
11.    Мазур І.П. Біль у стоматологічній практиці / І.П. Мазур // Здоров’я України. – 2018. – № 5 (426). – С. 8 – 9.
12.    Мельник А.А. Система «теломеры – теломераза» как молекулярно-генетический индикатор старения у человека / А.А. Мельник // Здоров’я України. – 2018. – № 5 (426). – С. 64 – 65.
13.    Мисникова И.В. Сон и нарушения метаболизма / И.В. Мисникова, Ю.А. Ковалева // Здоров’я України. – 2018. – № 5 (426). – С. 54 – 55.
14.    Мисула І. Комплексні зміни системи реабілітації: з чого починати? / І. Мисула // Ваше здоров’я. – 2018. – № 15 – 16 (1455 – 1456). – С. 20 – 21.
15.    Орос М.М. Когнітивні та емоційні порушення в пацієнтів у ранній період після ішемічного інсульту / М.М. Орос, В.В. Грабар, В.В. Луц // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2018. – Т. 6. – № 1. – С. 65 – 68.
16.    Христич Т.М. Диференційна діагностика абдомінального больового синдрому при хронічному панкреатиті / Т.М. Христич, Д.О. Гонцарюк // Здоров’я України. – 2018. – № 5 (426). – С. 41 – 43.